0

Vertimec 1 ltr

FKnr.: 64721 | Leverandørens varenr.: 26111

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot jordbærmidd i jordbær på friland, veksthus og plasttunnel. Mot amerikansk blomstertrips, minérflue, spinnmidd og dvergmidd, kvitfly og bomullsmellus i prydplanter i veksthus.
 
Vertimec har kontakt– og magevirkning. Midlet trenger inn i bladvevet, men er ikke systemisk. Vertimec virker på nymfestadiet av midden. I jordbær tilsettes klebemiddel. Vertimec kan brukes inntil 2 ganger pr. sesong etter høsting. (7-10 dagers mellomrom). Direkte kontakt med sprøytevæske skader pollinerende insekt og de fleste nyttedyr. Skånsom mot jordboende midd og nyttenematoder.
 
Minor use: Mot bladminerfluer, trips, spinnmidd og dvergmidd i tomat, paprika, agurk, squash, salat, bladgrønnsaker og urter i veksthus og salat, bladgrønnsaker og urter på friland.
 
Innhold: 18 g abamektin/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Jordbær: Etter høsting
Avstand til vann: 30 m
Dose: Prydplanter: 25-50 ml/100 l. Jordbær: 100-120 ml/100 l
Filter: A1/P3
 
 
H300 Dødelig ved svelging.
H302 Farlig ved svelging.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330 Dødelig ved innånding.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot jordbærmidd i jordbær på friland, veksthus og plasttunnel. Mot amerikansk blomstertrips, minérflue, spinnmidd og dvergmidd, kvitfly og bomullsmellus i prydplanter i veksthus.
 
Vertimec har kontakt– og magevirkning. Midlet trenger inn i bladvevet, men er ikke systemisk. Vertimec virker på nymfestadiet av midden. I jordbær tilsettes klebemiddel. Vertimec kan brukes inntil 2 ganger pr. sesong etter høsting. (7-10 dagers mellomrom). Direkte kontakt med sprøytevæske skader pollinerende insekt og de fleste nyttedyr. Skånsom mot jordboende midd og nyttenematoder.
 
Minor use: Mot bladminerfluer, trips, spinnmidd og dvergmidd i tomat, paprika, agurk, squash, salat, bladgrønnsaker og urter i veksthus og salat, bladgrønnsaker og urter på friland.
 
Innhold: 18 g abamektin/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Jordbær: Etter høsting
Avstand til vann: 30 m
Dose: Prydplanter: 25-50 ml/100 l. Jordbær: 100-120 ml/100 l
Filter: A1/P3
 
 
H300 Dødelig ved svelging.
H302 Farlig ved svelging.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330 Dødelig ved innånding.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Les flere detaljer