0

MaisTer WG 375 gr + Mero 5x1 ltr

FKnr.: 62306 | Leverandørens varenr.: 80503822

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ugrasmiddel i fôrmais (ensilasjemais, kolbemais og kjernemais), juletrær og planteskoler.
 
MaisTer WG er en sulfonyl-urea med virkning på et bredt spekter av tofrøblada ugrasarter samt grasugras som hønsehirse og kveke. Produktet gir en gulfarging av de yngste bladene etter ca 10-15 dager. I løpet av 2-4 uker vil planten normalt være visnet helt ned. Ved bruk i stort ugras vil man ikke få så synlig gulfarging, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller stopper den helt opp.
 
Produktet blir i hovedsak tatt opp gjennom bladene, og er dermed lite påvirket av jordfuktighet. Imidlertid er det viktig at man er tidlig ute med behandlingen. Mero, en vegetabilsk olje, skal alltid benyttes ved bruk av MaisTer. Oljen leveres sammen med produktet.
 
Off label: Eple, pære, plomme, kirsebær, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia.
 
Innhold: 300 g foramsulfuron + 10 g jodsulfuron/kg
Formulering: Granulat
Lagring: Tørt og kjølig
Avstand til vann: 10 m
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P3
 
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Regnfast: 2 timer
Annet: Sulfonylurearesistens kan oppstå.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ugrasmiddel i fôrmais (ensilasjemais, kolbemais og kjernemais), juletrær og planteskoler.
 
MaisTer WG er en sulfonyl-urea med virkning på et bredt spekter av tofrøblada ugrasarter samt grasugras som hønsehirse og kveke. Produktet gir en gulfarging av de yngste bladene etter ca 10-15 dager. I løpet av 2-4 uker vil planten normalt være visnet helt ned. Ved bruk i stort ugras vil man ikke få så synlig gulfarging, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller stopper den helt opp.
 
Produktet blir i hovedsak tatt opp gjennom bladene, og er dermed lite påvirket av jordfuktighet. Imidlertid er det viktig at man er tidlig ute med behandlingen. Mero, en vegetabilsk olje, skal alltid benyttes ved bruk av MaisTer. Oljen leveres sammen med produktet.
 
Off label: Eple, pære, plomme, kirsebær, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia.
 
Innhold: 300 g foramsulfuron + 10 g jodsulfuron/kg
Formulering: Granulat
Lagring: Tørt og kjølig
Avstand til vann: 10 m
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P3
 
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Regnfast: 2 timer
Annet: Sulfonylurearesistens kan oppstå.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Les flere detaljer