Floramite 240 SC 250 ml

FKnr.: 66808 | Leverandørens varenr.: 00038-NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Insektmiddel mot spinnmidd i prydplanter, agurk, tomat, jordbær på friland, veksthus og tunnel.

Selektivt middel mot Tetranychus urticae og Panonuchus ulmi. Skånsom overfor nyttedyr. Se etikett. Midlet er effektivt mot spinnmidd som har utviklet resistens overfor andre midler. For å beholde effekten av Floramite skal midlet brukes i kombinasjon med midler med annen virkemekanisme. Floramite skal ikke brukes mer enn 2 x i samme kultur samme år. Ingen planteskader er registrert på de som er testet, men før bruk på større parti skal det gjøres en prøvebehandling. Rystes godt før bruk. Blandbar med Signum.

Off-label: Mot spinnmidd i tomat og agurk på friland. Veksthusspinnmidd i bjørnebær og bringebær i veksthus, tunnel og på friland, samt solbær, rips og stikkelsbær i tunnel og på friland. Mot frukttremidd og veksthusspinnmidd i søtkirsebær på friland under plasttak og i plasttunnel, surkirsebær på friland, plomme før kartdanning på friland.

Innhold: 240 g Bifenazate/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær; 3 dager. Tomat og agurk: 1 døgn
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 40-60 ml/daa
Pakningsstørrelse: 250 ml
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider (se lenker).
Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Insektmiddel mot spinnmidd i prydplanter, agurk, tomat, jordbær på friland, veksthus og tunnel.

Selektivt middel mot Tetranychus urticae og Panonuchus ulmi. Skånsom overfor nyttedyr. Se etikett. Midlet er effektivt mot spinnmidd som har utviklet resistens overfor andre midler. For å beholde effekten av Floramite skal midlet brukes i kombinasjon med midler med annen virkemekanisme. Floramite skal ikke brukes mer enn 2 x i samme kultur samme år. Ingen planteskader er registrert på de som er testet, men før bruk på større parti skal det gjøres en prøvebehandling. Rystes godt før bruk. Blandbar med Signum.

Off-label: Mot spinnmidd i tomat og agurk på friland. Veksthusspinnmidd i bjørnebær og bringebær i veksthus, tunnel og på friland, samt solbær, rips og stikkelsbær i tunnel og på friland. Mot frukttremidd og veksthusspinnmidd i søtkirsebær på friland under plasttak og i plasttunnel, surkirsebær på friland, plomme før kartdanning på friland.

Innhold: 240 g Bifenazate/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær; 3 dager. Tomat og agurk: 1 døgn
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 40-60 ml/daa
Pakningsstørrelse: 250 ml
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider (se lenker).
Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere