Fungaflash 1 L

FKnr.: 66774 | Leverandørens varenr.: 00004-NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Soppmiddel mot meldugg på agurk, tomat og prydplanter i veksthus.

Systemisk soppmiddel med forebyggende og kurativ effekt mot ekte meldugg. Start behandling ved begynnende angrep. Kan gi fytotoksiske
skader og anbefales ikke i mer enn 4 behandlinger. Unge planter produsert i vinterhalvåret er ekstra følsomme. Fungaflash skal ikke blandes med andre preparat.

Håndteringsfrist 24 t.

Innhold: 100 g imazalil/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 3 dager
Filter: A1/P3
Dose: 50-200 ml/100 l vann
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat

Fare

H302 Farlig ved svelging
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 Gir alvorlig øyeskade
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Annet: Skal ikke blandes med andre preparater. Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Soppmiddel mot meldugg på agurk, tomat og prydplanter i veksthus.

Systemisk soppmiddel med forebyggende og kurativ effekt mot ekte meldugg. Start behandling ved begynnende angrep. Kan gi fytotoksiske
skader og anbefales ikke i mer enn 4 behandlinger. Unge planter produsert i vinterhalvåret er ekstra følsomme. Fungaflash skal ikke blandes med andre preparat.

Håndteringsfrist 24 t.

Innhold: 100 g imazalil/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 3 dager
Filter: A1/P3
Dose: 50-200 ml/100 l vann
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat

Fare

H302 Farlig ved svelging
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 Gir alvorlig øyeskade
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Annet: Skal ikke blandes med andre preparater. Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere