Vertimec 1 L

FKnr.: 64721 | Leverandørens varenr.: 26111
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot jordbærmidd i jordbær på friland, veksthus og plasttunnel. Mot amerikansk blomstertrips, minérflue, spinnmidd og dvergmidd, kvitfly og bomullsmellus i prydplanter i veksthus.

Vertimec har kontakt– og magevirkning. Midlet trenger inn i bladvevet, men er ikke systemisk. Vertimec virker på nymfestadiet av midden.
I jordbær tilsettes klebemiddel. Vertimec kan brukes inntil 2 ganger pr. sesong etter høsting. (7-10 dagers mellomrom). Direkte kontakt med sprøytevæske skader pollinerende insekt og de fleste nyttedyr. Skånsom mot jordboende midd og nyttenematoder.

Minor use: Mot bladminerfluer, trips, spinnmidd og dvergmidd i tomat, paprika, agurk, squash, salat og urter i veksthus, salat og urter på friland.

Innhold: 18 g abamektin/l
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Jordbær: Etter høsting
Avstand til vann: 30 m
Filter: A1/P3
Dose: Prydplanter: 25-50 ml/100 l. Jordbær: 100-120 ml/100 l
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Blek gul til brun
Avgiftsklasse 4

Advarsel


H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H373 Kan forårsake organskader (Nervesystem) ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot jordbærmidd i jordbær på friland, veksthus og plasttunnel. Mot amerikansk blomstertrips, minérflue, spinnmidd og dvergmidd, kvitfly og bomullsmellus i prydplanter i veksthus.

Vertimec har kontakt– og magevirkning. Midlet trenger inn i bladvevet, men er ikke systemisk. Vertimec virker på nymfestadiet av midden.
I jordbær tilsettes klebemiddel. Vertimec kan brukes inntil 2 ganger pr. sesong etter høsting. (7-10 dagers mellomrom). Direkte kontakt med sprøytevæske skader pollinerende insekt og de fleste nyttedyr. Skånsom mot jordboende midd og nyttenematoder.

Minor use: Mot bladminerfluer, trips, spinnmidd og dvergmidd i tomat, paprika, agurk, squash, salat og urter i veksthus, salat og urter på friland.

Innhold: 18 g abamektin/l
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Jordbær: Etter høsting
Avstand til vann: 30 m
Filter: A1/P3
Dose: Prydplanter: 25-50 ml/100 l. Jordbær: 100-120 ml/100 l
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Blek gul til brun
Avgiftsklasse 4

Advarsel


H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H373 Kan forårsake organskader (Nervesystem) ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere