Xtrasil LP

FKnr.: 18133 | Leverandørens varenr.: 101123
  • Saltbasert ensileringsmiddel
  • For gras mellom 25-40 % ts
  • Tilbys i fat, IBC og bulk
  • Behandler 330-500 tonn pr. 1000 ltr
  • Senker pH raskt
  • Reduserer tørrstofftap
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ta kontakt med salgskonsulent, din Felleskjøpet avdeling eller kundeservice på 72 50 50 50 for bestilling av produktet.

Xtrasil®LP er et middel som inneholder natriumnitritt, hexamin og natriumbensoat.

Middelet er dermed meget effektivt mot clostridier, liseria og ande uønskede mikroorganismer som naturlig finnes på graset. Imidlertid har har det liten innvirkning på de naturlige melkesyrebakteriene.

Melkesyrebakteriene får dermed jobbe uforstyrret uten å måtte kjempe mot uønskede bakterier. I tur gir dette en rask pH senkning uten et stort forbruk av næringsstoffer. Både sukker og proteinverdier forblir derfor i stor grad i sin opprinnelige form.

Produktet inneholder også noe natriumbensoat for bedret lagringsstabilitet. Xtrasil®LP er ikke etsende eller korroderende og vil dermed gi et svært godt surfôr uten noen ekstra slitasje på utsyr. Xtrasil®LP anbefales ved tørrstoff opp til 35 %.

Anbefalt dosering er 2-3 liter pr tonn, se produktdatablad. Dette gir en effektiv høsting med lite skifte av kanner/fat.


Xtrasil®Lp leveres i kanner, fat og pallekontainer.


Xtrasil®LP kan ikke brukes i økologisk landbruk. Behandlingsfristen før man bruker fôret er 4 uker etter høsting da innholdet av nitritt er høyt.


Xtrasil®LP skal ikke brukes i tårnsilo eller andre silosystem med dårlig lufting.


Xtrasil®LP skal ikke blandes med syreprodukter, hverken i emballasjen eller i surfôret.


Xtrasil®LP er merket helseskadelig.

 


H400 - Meget giftig for liv i vann.

H272 - Kan forsterke brann; oksiderende.

H228 - Brannfarlig fast stoff.

H302 - Farlig ved svelging.

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H332 - Farlig ved innånding.

H301 - Giftig ved svelging

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ta kontakt med salgskonsulent, din Felleskjøpet avdeling eller kundeservice på 72 50 50 50 for bestilling av produktet.

Xtrasil®LP er et middel som inneholder natriumnitritt, hexamin og natriumbensoat.

Middelet er dermed meget effektivt mot clostridier, liseria og ande uønskede mikroorganismer som naturlig finnes på graset. Imidlertid har har det liten innvirkning på de naturlige melkesyrebakteriene.

Melkesyrebakteriene får dermed jobbe uforstyrret uten å måtte kjempe mot uønskede bakterier. I tur gir dette en rask pH senkning uten et stort forbruk av næringsstoffer. Både sukker og proteinverdier forblir derfor i stor grad i sin opprinnelige form.

Produktet inneholder også noe natriumbensoat for bedret lagringsstabilitet. Xtrasil®LP er ikke etsende eller korroderende og vil dermed gi et svært godt surfôr uten noen ekstra slitasje på utsyr. Xtrasil®LP anbefales ved tørrstoff opp til 35 %.

Anbefalt dosering er 2-3 liter pr tonn, se produktdatablad. Dette gir en effektiv høsting med lite skifte av kanner/fat.


Xtrasil®Lp leveres i kanner, fat og pallekontainer.


Xtrasil®LP kan ikke brukes i økologisk landbruk. Behandlingsfristen før man bruker fôret er 4 uker etter høsting da innholdet av nitritt er høyt.


Xtrasil®LP skal ikke brukes i tårnsilo eller andre silosystem med dårlig lufting.


Xtrasil®LP skal ikke blandes med syreprodukter, hverken i emballasjen eller i surfôret.


Xtrasil®LP er merket helseskadelig.

 


H400 - Meget giftig for liv i vann.

H272 - Kan forsterke brann; oksiderende.

H228 - Brannfarlig fast stoff.

H302 - Farlig ved svelging.

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H332 - Farlig ved innånding.

H301 - Giftig ved svelging

Les flere detaljer

Betalingspartnere