Xtrasil Ultra

FKnr.: 18134 | Leverandørens varenr.: 101225
  • Saltbasert ensileringsmiddel
  • For godt fortørka gras opptil 65% ts
  • Tilbys i fat og IBC
  • Behandler 250-330 tonn pr. 1000 ltr
  • Gir rask pH senkning
  • God virkning mot gjær- og muggsopp
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ta kontakt med salgskonsulent, din Felleskjøpet avdeling eller kundeservice på 72 50 50 50 for bestilling av produktet.

Xtrasil®Ultra inneholder natriumnitritt, hexamin, natriumbensoat og natriumnitritt.

Middelet har en sammensetning som gir en meget god beskyttelse mot klostridier, listeria, samt mugg og gjærsopp. Middelet har likevel svært liten effekt på de naturlige melkesyrebakteriene som finnes på graset. Man får dermed en rask pH senkning uten at forbruket av næringsstoff som sukker og protein blir stort.

Xtrasil®Ultra gir også en svært god beskyttelse mot mugg og varmegang grunnet sitt innhold av natriumbensoat og natriumpropionat. Fôret får dermed en klart bedre hygienisk kvalitet. Gi også en redusert fare for etanolgjæring.

Xtrasil®Ultra er verken korrosivt eller etsende og man får dermed et svært godt surfôr uten ekstra slitasje på utstyr. Xtrasil®Ultra bør være det foretrukne middelet i fortørkede rundballer dersom man ikke ønsker å bruke Ensil®midler.

Xtrasil®Ultra anbefales ved tørrstoff fra 30-60 %, med en dosering fra 3-4 l liter pr tonn.

Xtrasil®Ultra leveres i kanner, fat og pallekontainer. Xtrasil®Ultra kan ikke brukes i økologisk landbruk.

Behandlingsfristen før man bruker fôret er 4 uker etter høsting da innholdet av nitritt er høyt.

Xtrasil®Ultra skal ikke brukes i tårnsilo eller andre silosystem med dårlig lufting.

Xtrasil®Ultra skal ikke blandes med syreprodukter, hverken i emballasjen eller i surfôret.

Xtrasil®Ultra er merket helseskadelig.

H400 - Meget giftig for liv i vann.

H272 - Kan forsterke brann; oksiderende.

H228 - Brannfarlig fast stoff.

H302 - Farlig ved svelging.

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H332 - Farlig ved innånding.

H301 - Giftig ved svelging

 

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ta kontakt med salgskonsulent, din Felleskjøpet avdeling eller kundeservice på 72 50 50 50 for bestilling av produktet.

Xtrasil®Ultra inneholder natriumnitritt, hexamin, natriumbensoat og natriumnitritt.

Middelet har en sammensetning som gir en meget god beskyttelse mot klostridier, listeria, samt mugg og gjærsopp. Middelet har likevel svært liten effekt på de naturlige melkesyrebakteriene som finnes på graset. Man får dermed en rask pH senkning uten at forbruket av næringsstoff som sukker og protein blir stort.

Xtrasil®Ultra gir også en svært god beskyttelse mot mugg og varmegang grunnet sitt innhold av natriumbensoat og natriumpropionat. Fôret får dermed en klart bedre hygienisk kvalitet. Gi også en redusert fare for etanolgjæring.

Xtrasil®Ultra er verken korrosivt eller etsende og man får dermed et svært godt surfôr uten ekstra slitasje på utstyr. Xtrasil®Ultra bør være det foretrukne middelet i fortørkede rundballer dersom man ikke ønsker å bruke Ensil®midler.

Xtrasil®Ultra anbefales ved tørrstoff fra 30-60 %, med en dosering fra 3-4 l liter pr tonn.

Xtrasil®Ultra leveres i kanner, fat og pallekontainer. Xtrasil®Ultra kan ikke brukes i økologisk landbruk.

Behandlingsfristen før man bruker fôret er 4 uker etter høsting da innholdet av nitritt er høyt.

Xtrasil®Ultra skal ikke brukes i tårnsilo eller andre silosystem med dårlig lufting.

Xtrasil®Ultra skal ikke blandes med syreprodukter, hverken i emballasjen eller i surfôret.

Xtrasil®Ultra er merket helseskadelig.

H400 - Meget giftig for liv i vann.

H272 - Kan forsterke brann; oksiderende.

H228 - Brannfarlig fast stoff.

H302 - Farlig ved svelging.

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H332 - Farlig ved innånding.

H301 - Giftig ved svelging

 

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere