Yara Fullgjødsel 18-3-15 25 kg

FKnr.: 50452 | Leverandørens varenr.: R005PH381G4AV
  • Klorholdig
  • Moderat innhold av fosfor
  • Til gras i kyst og innland
  • Også egnet til korn og oljevekster
  • Leveres i storsekk 600 kg og 25 kg
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Kaliumrik gjødsel med moderat innhold av fosfor og høyt innhold av svovel. Mest aktuell til gras i kystområder der det ikke tilføres husdyrgjødsel. Velegnet til korn og oljevekster på kaliumfattig jord, og til mange grønnsaksvekster.  

Kornform: Granulert
Volumvekt: 1,04 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: 
Storsekk á 600 kg 
Småsekk á 25 kg 
Produksjonssted: Yara Glomfjord

Næringsstoffer
N 17,6% P 2,6%
Nitratnitrogen 8,3% K 14,6%
Ammoniumnitrogen 9,3% Ca 1,3%
Mg 1,5% S 3,8%
B 0,02% Klorholdig  


H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Kaliumrik gjødsel med moderat innhold av fosfor og høyt innhold av svovel. Mest aktuell til gras i kystområder der det ikke tilføres husdyrgjødsel. Velegnet til korn og oljevekster på kaliumfattig jord, og til mange grønnsaksvekster.  

Kornform: Granulert
Volumvekt: 1,04 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: 
Storsekk á 600 kg 
Småsekk á 25 kg 
Produksjonssted: Yara Glomfjord

Næringsstoffer
N 17,6% P 2,6%
Nitratnitrogen 8,3% K 14,6%
Ammoniumnitrogen 9,3% Ca 1,3%
Mg 1,5% S 3,8%
B 0,02% Klorholdig  


H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Les flere detaljer

Betalingspartnere