Fullgjødsel 18-3-15

FKnr.: 50457 | Leverandørens varenr.: R011PH381G78A
  • Klorholdig
  • Moderat innhold av fosfor
  • Til gras i kyst og innland
  • Også egnet til korn og oljevekster
  • Leveres i storsekk 600 kg og 25 kg
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Kaliumrik gjødsel med moderat innhold av fosfor og høyt innhold av svovel. Mest aktuell til gras i kystområder der det ikke tilføres husdyrgjødsel. Velegnet til korn og oljevekster på kaliumfattig jord, og til mange grønnsaksvekster.  

Kornform: Granulert
Volumvekt: 1,04 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: 
Storsekk á 600 kg 
Småsekk á 25 kg 
Produksjonssted: Yara Glomfjord H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Næringsstoffer
N 17,6%
Nitratnitrogen 8,3%
Ammoniumnitrogen 9,3%
Mg 1,5%
B 0,02%
P 2,6%
K 14,6%
Ca 1,3%
S 3,8%
Klorholdig
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Kaliumrik gjødsel med moderat innhold av fosfor og høyt innhold av svovel. Mest aktuell til gras i kystområder der det ikke tilføres husdyrgjødsel. Velegnet til korn og oljevekster på kaliumfattig jord, og til mange grønnsaksvekster.  

Kornform: Granulert
Volumvekt: 1,04 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: 
Storsekk á 600 kg 
Småsekk á 25 kg 
Produksjonssted: Yara Glomfjord H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Næringsstoffer
N 17,6%
Nitratnitrogen 8,3%
Ammoniumnitrogen 9,3%
Mg 1,5%
B 0,02%
P 2,6%
K 14,6%
Ca 1,3%
S 3,8%
Klorholdig
Les flere detaljer

Betalingspartnere