Fullgjødsel 25-2-6

FKnr.: 50607 | Leverandørens varenr.: R011PJ285P78A
  • Svovelrik
  • Høyere innhold nitrogen
  • Lavere innhold fosfor
  • Til ensidig planteproduksjon
  • Leveres i storsekk 600 kg
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Nitrogen- og svovelrik gjødsel med lavt innhold av fosfor og kalium, men med høyt innhold av svovel. Velegnet til korn- og oljevekster på jord i meget god fosfor- og kaliumtilstand.

Aktuell på eng i kombinasjon med husdyrgjødsel eller en kaliumrik gjødsel om våren. Benyttes også i betydelig grad ved delgjødsling i sesongen.

Kornform: Prillet/granulert 
Volumvekt (prillet): 0,95 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Volumvekt (granulert): 1,02 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg 

Granulert vare fra Glomfjord og Verdal, og prillet fra Kambo og Herøya. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Næringsstoffer
N 24,6%
Nitratnitrogen 10,8%
Ammoniumnitrogen 13,8%
Mg 1%
B 0,02%
P 1,6%
K 6%
Ca 0,8%
S 4%
Klorholdig
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Nitrogen- og svovelrik gjødsel med lavt innhold av fosfor og kalium, men med høyt innhold av svovel. Velegnet til korn- og oljevekster på jord i meget god fosfor- og kaliumtilstand.

Aktuell på eng i kombinasjon med husdyrgjødsel eller en kaliumrik gjødsel om våren. Benyttes også i betydelig grad ved delgjødsling i sesongen.

Kornform: Prillet/granulert 
Volumvekt (prillet): 0,95 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Volumvekt (granulert): 1,02 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg 

Granulert vare fra Glomfjord og Verdal, og prillet fra Kambo og Herøya. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Næringsstoffer
N 24,6%
Nitratnitrogen 10,8%
Ammoniumnitrogen 13,8%
Mg 1%
B 0,02%
P 1,6%
K 6%
Ca 0,8%
S 4%
Klorholdig
Les flere detaljer

Betalingspartnere