Yara Fullgjødsel 25-2-6

FKnr.: 50607 | Leverandørens varenr.: R011PJ285P78A
  • Svovelrik
  • Høyere innhold nitrogen
  • Lavere innhold fosfor
  • Til ensidig planteproduksjon
  • Leveres i storsekk 600 kg
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Nitrogen- og svovelrik gjødsel med lavt innhold av fosfor og kalium, men med høyt innhold av svovel. Velegnet til korn- og oljevekster på jord i meget god fosfor- og kaliumtilstand.

Aktuell på eng i kombinasjon med husdyrgjødsel eller en kaliumrik gjødsel om våren. Benyttes også i betydelig grad ved delgjødsling i sesongen.

Kornform: Prillet/granulert 
Volumvekt (prillet): 0,95 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Volumvekt (granulert): 1,02 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg 

Granulert vare fra Glomfjord og Verdal, og prillet fra Kambo og Herøya. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Næringsstoffer
N 24,6%
Nitratnitrogen 10,8%
Ammoniumnitrogen 13,8%
Mg 1%
B 0,02%
P 1,6%
K 6%
Ca 0,8%
S 4%
Klorholdig
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Nitrogen- og svovelrik gjødsel med lavt innhold av fosfor og kalium, men med høyt innhold av svovel. Velegnet til korn- og oljevekster på jord i meget god fosfor- og kaliumtilstand.

Aktuell på eng i kombinasjon med husdyrgjødsel eller en kaliumrik gjødsel om våren. Benyttes også i betydelig grad ved delgjødsling i sesongen.

Kornform: Prillet/granulert 
Volumvekt (prillet): 0,95 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Volumvekt (granulert): 1,02 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg 

Granulert vare fra Glomfjord og Verdal, og prillet fra Kambo og Herøya. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Næringsstoffer
N 24,6%
Nitratnitrogen 10,8%
Ammoniumnitrogen 13,8%
Mg 1%
B 0,02%
P 1,6%
K 6%
Ca 0,8%
S 4%
Klorholdig
Les flere detaljer

Betalingspartnere