Banvel 1 L

FKnr.: 60902 | Leverandørens varenr.: 14220
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel i eng og beite samt vårhvete og vårbygg uten gjenlegg (i blanding med andre midler).

Systemisk ugrasmiddel mot høymole, andre syrearter, ryllik, tungras (hønsegrasarter) og vassarve i eng og beite. Best virkning oppnås når høymoleplantene er i god vekst. Blandes med MCPA i eldre eng og beite mot soleie, groblad m.fl. Skader kløver. God effekt mot «gammel» høymole.

I korn brukes Banvel i blanding med Express, Express Gold eller Starane XL. Meget god mot meldestokk, vindelslirekne, jordrøyk, då, rødt hønsegras, vanlig hønsegras. God mot balderbrå, vassarve, åkersennep. Noe effekt mot klengemaure, rødtvetann, pengeurt, tungras. Banvel er ikke effektiv nok mot resistent vassarve. Kan gi noe hormonskade ved sambruk, spesielt i bygg. Observert i flere sorter.

Innhold: 480 g dikamba/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Gras og beite 21 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Gras; 50-200 ml/daa. Bygg, hvete: 20-25 ml/daa
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Flytende
Farge: Gul til brun
Sprøytevæske: Lys brun
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 8-12oC
Luftfuktighet: høy
Jordfuktighet: 60-85
Timer opphold: 2-4 timer

Skader kløver. Skal ikke brukes etter Z30 i korn.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel i eng og beite samt vårhvete og vårbygg uten gjenlegg (i blanding med andre midler).

Systemisk ugrasmiddel mot høymole, andre syrearter, ryllik, tungras (hønsegrasarter) og vassarve i eng og beite. Best virkning oppnås når høymoleplantene er i god vekst. Blandes med MCPA i eldre eng og beite mot soleie, groblad m.fl. Skader kløver. God effekt mot «gammel» høymole.

I korn brukes Banvel i blanding med Express, Express Gold eller Starane XL. Meget god mot meldestokk, vindelslirekne, jordrøyk, då, rødt hønsegras, vanlig hønsegras. God mot balderbrå, vassarve, åkersennep. Noe effekt mot klengemaure, rødtvetann, pengeurt, tungras. Banvel er ikke effektiv nok mot resistent vassarve. Kan gi noe hormonskade ved sambruk, spesielt i bygg. Observert i flere sorter.

Innhold: 480 g dikamba/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Gras og beite 21 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Gras; 50-200 ml/daa. Bygg, hvete: 20-25 ml/daa
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Flytende
Farge: Gul til brun
Sprøytevæske: Lys brun
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 8-12oC
Luftfuktighet: høy
Jordfuktighet: 60-85
Timer opphold: 2-4 timer

Skader kløver. Skal ikke brukes etter Z30 i korn.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Tilbehør

Betalingspartnere