Harmony 50 SX 100 g

FKnr.: 60919 | Leverandørens varenr.: 11006367
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel mot høymole og andre flerårige ugras i eng og beite med og uten kløver og i fôrmais.

Systemisk effekt gjennom bladopptak. Meget god effekt mot høymole, balderbråarter og rome. Tilfredsstillende effekt mot engsoleie, krypsoleie, gjetertaske, hundekjeks, marikåpe, rødtvetann, ryllik, skvallerkål, stornesle, tistel og vassarve. Svak mot løvetann og einstape (bregne). Ugraset stopper i vekst og lysner etter behandling.

Full effekt er synlig etter 1-3 uker. Hemmer forbigående enga og gir en lett gulning. Engrapp, flerårig raigras, hundegras, kvein, rødsvingel, fåresvingel og timotei påvirkes lite. Svingel og kløver får en hemming og svingel hemmes mest (2-3 uker). Klebemiddel tilsettes når Harmony brukes alene. Aktuell å blande med MCPA og Flurostar. I blanding med MCPA sløyfes klebemiddel.

Innhold: 500 g tifensulfuron metyl/kg
Lagring: Tørt og kjølig
Behandlingsfrist: Slått/beite: 7 dager
Avstand til vann: 5 meter
Filter: A1/P3
Dose: 3-3,75 g
Pakningsstørrelse: 100 g
Formulering: Vannløselig minigranulat
Farge: Gyllen brun
Sprøytevæske: Svakt brunlig
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 12-14oC
Luftfuktighet: >75
Regnfast: 1-2 timer
Sulfonylurea resistens kan oppstå.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel mot høymole og andre flerårige ugras i eng og beite med og uten kløver og i fôrmais.

Systemisk effekt gjennom bladopptak. Meget god effekt mot høymole, balderbråarter og rome. Tilfredsstillende effekt mot engsoleie, krypsoleie, gjetertaske, hundekjeks, marikåpe, rødtvetann, ryllik, skvallerkål, stornesle, tistel og vassarve. Svak mot løvetann og einstape (bregne). Ugraset stopper i vekst og lysner etter behandling.

Full effekt er synlig etter 1-3 uker. Hemmer forbigående enga og gir en lett gulning. Engrapp, flerårig raigras, hundegras, kvein, rødsvingel, fåresvingel og timotei påvirkes lite. Svingel og kløver får en hemming og svingel hemmes mest (2-3 uker). Klebemiddel tilsettes når Harmony brukes alene. Aktuell å blande med MCPA og Flurostar. I blanding med MCPA sløyfes klebemiddel.

Innhold: 500 g tifensulfuron metyl/kg
Lagring: Tørt og kjølig
Behandlingsfrist: Slått/beite: 7 dager
Avstand til vann: 5 meter
Filter: A1/P3
Dose: 3-3,75 g
Pakningsstørrelse: 100 g
Formulering: Vannløselig minigranulat
Farge: Gyllen brun
Sprøytevæske: Svakt brunlig
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 12-14oC
Luftfuktighet: >75
Regnfast: 1-2 timer
Sulfonylurea resistens kan oppstå.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere