Meny

Starane XL 5 ltr

FKnr.: 61013 | Leverandørens varenr.: 99075536

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Systemisk bladherbicid i vårkorn, høstkorn, grasgjenlegg til fôr eller frø med eller uten korn som dekkvekst, fangvekster av gras, eng og beite uten belgvekster, gras til grøntanlegg og frøeng i følgende grasarter: raigras, rødsvingel, engsvingel, krypkvein, hundegras, sølvbunke, timotei, bladfaks og engrapp.

Tas opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Florasulam fører til at ugras ikke klarer å produsere de nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans. Fluroxypyr har auxinvirkning. Starane XL har meget god virkning mot klengemaure, balderbrå-arter, vassarve (også SU-resistent), gjetertaske, oljevekster, åkergråurt, tranehals, haremat, svartsøtvier, hønsegras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom og åkersvineblom. God virkning mot då-arter på frøbladstadiet, samt groblad og åkerdylle. Svak mot veronika, åkerstemorsblom og meldestokk. I tillegg i etablert grasmark: meget god virkning på høymole og løvetann, vassarve og landøyda. God effekt på soleie, myrtistel, nesle, burot, hestehov og løvetann, samt marikåpe og hundekjeks.

Innhold: 100 g fluroksypyr/l + 2,5 g florasulam/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli sklått før 7 etter behandling
Avstand til vann: 5 m
Filter: A1/P2
Dose: Vårkorn; 36-100 ml. Gras; 150-180 ml. Høstkorn; 80-120 ml
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspo-emulsjon
Farge: Brun
Sprøytevæske: Melkehvit
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H226 - Brannfarlig væske og damp.
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 - Irriterer huden.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Luftfuktighet: moderat/høy
Jordfuktighet: god
Timer opphold: 1 time
Resistensbryter for SU på flere arter.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Systemisk bladherbicid i vårkorn, høstkorn, grasgjenlegg til fôr eller frø med eller uten korn som dekkvekst, fangvekster av gras, eng og beite uten belgvekster, gras til grøntanlegg og frøeng i følgende grasarter: raigras, rødsvingel, engsvingel, krypkvein, hundegras, sølvbunke, timotei, bladfaks og engrapp.

Tas opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Florasulam fører til at ugras ikke klarer å produsere de nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans. Fluroxypyr har auxinvirkning. Starane XL har meget god virkning mot klengemaure, balderbrå-arter, vassarve (også SU-resistent), gjetertaske, oljevekster, åkergråurt, tranehals, haremat, svartsøtvier, hønsegras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom og åkersvineblom. God virkning mot då-arter på frøbladstadiet, samt groblad og åkerdylle. Svak mot veronika, åkerstemorsblom og meldestokk. I tillegg i etablert grasmark: meget god virkning på høymole og løvetann, vassarve og landøyda. God effekt på soleie, myrtistel, nesle, burot, hestehov og løvetann, samt marikåpe og hundekjeks.

Innhold: 100 g fluroksypyr/l + 2,5 g florasulam/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli sklått før 7 etter behandling
Avstand til vann: 5 m
Filter: A1/P2
Dose: Vårkorn; 36-100 ml. Gras; 150-180 ml. Høstkorn; 80-120 ml
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspo-emulsjon
Farge: Brun
Sprøytevæske: Melkehvit
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H226 - Brannfarlig væske og damp.
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 - Irriterer huden.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Luftfuktighet: moderat/høy
Jordfuktighet: god
Timer opphold: 1 time
Resistensbryter for SU på flere arter.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere