0

Tomahawk 200 5 ltr

FKnr.: 66485 | Leverandørens varenr.: 100014276

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg med eller uten korn som dekkvekst, vårkorn med fangvekst av gras, fôrmais, eng, beite og gras i grøntanlegg.

Systemisk ugrasmiddel. I korn uten gjenlegg bør Tomahawk 200 EC alltid blandes med et fenoksysyre- eller lavdosemiddel for å få bred ugraseffekt. For øvrig kan Tomahawk 200 EC blandes med aktuelle skadedyr-, sopp- og vekstregulerende midler samt med mikronæringsstoffer. God effekt på følgende ugras, avhengig av dosering: då, haremat, klengemaure, pengeurt, tungras, vassarve (også SU-resistens), vindelslirekne, åkerminneblom, løvetann, stornesle, høymole, rosebusker, kløverarter, mjølkearter og ulike syrearter. Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv på vassarve og då. Mot geitrams, bringebær, vikkearter, lauvkratt og snelle er ikke effekten tilfredsstillende med bruk av

Tomahawk® 200 EC alene.

Innhold: 200 g fluroksypyr/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Beite/eng: 7 dager
Avstand til vann: 3 m
Dose: 30-180 ml pr. daa. Se etikett
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3

Virkningsforhold:
Temperatur: 8-10oC
Luftfuktighet: uten betydning
Regnfast: 1 time

Dette produktet krever autorisasjon for kjøpe og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg med eller uten korn som dekkvekst, vårkorn med fangvekst av gras, fôrmais, eng, beite og gras i grøntanlegg.

Systemisk ugrasmiddel. I korn uten gjenlegg bør Tomahawk 200 EC alltid blandes med et fenoksysyre- eller lavdosemiddel for å få bred ugraseffekt. For øvrig kan Tomahawk 200 EC blandes med aktuelle skadedyr-, sopp- og vekstregulerende midler samt med mikronæringsstoffer. God effekt på følgende ugras, avhengig av dosering: då, haremat, klengemaure, pengeurt, tungras, vassarve (også SU-resistens), vindelslirekne, åkerminneblom, løvetann, stornesle, høymole, rosebusker, kløverarter, mjølkearter og ulike syrearter. Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv på vassarve og då. Mot geitrams, bringebær, vikkearter, lauvkratt og snelle er ikke effekten tilfredsstillende med bruk av

Tomahawk® 200 EC alene.

Innhold: 200 g fluroksypyr/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Beite/eng: 7 dager
Avstand til vann: 3 m
Dose: 30-180 ml pr. daa. Se etikett
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3

Virkningsforhold:
Temperatur: 8-10oC
Luftfuktighet: uten betydning
Regnfast: 1 time

Dette produktet krever autorisasjon for kjøpe og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer