Frøblanding Spire Hundgras Laban 10 kg

FKnr.: 31219 | Leverandørens varenr.: 31219
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ta kontakt med din avdeling, samarbeidende lag, salgskonsulent eller kundeservice for bestilling.

Laban, sort med god overvintring og avling. Hundegras er eit fleirårig bladgras. som toler ein del tørke og skugge, men trivst ikkje på skarp sandjord og lite omdanna myr. Varig under gode klimaforhold, men toler dårleg isdekke og vårfrost.

Hundegras konkurrerer lett ut andre grasartar i ei blandingseng. Hundegras skyt svært tidleg og kvaliteten vert fort forringa ved utsett hausting. Arten kan vere mottakeleg for soppsjukdomar og virusåtak som går ut over kvaliteten. Med minst tre og opp til fem slåttar i dei tidlegaste områda, kan ein venta stor avling og brukbar fôrkvalitet.

Såmengde 3-3,5 kg/daa.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ta kontakt med din avdeling, samarbeidende lag, salgskonsulent eller kundeservice for bestilling.

Laban, sort med god overvintring og avling. Hundegras er eit fleirårig bladgras. som toler ein del tørke og skugge, men trivst ikkje på skarp sandjord og lite omdanna myr. Varig under gode klimaforhold, men toler dårleg isdekke og vårfrost.

Hundegras konkurrerer lett ut andre grasartar i ei blandingseng. Hundegras skyt svært tidleg og kvaliteten vert fort forringa ved utsett hausting. Arten kan vere mottakeleg for soppsjukdomar og virusåtak som går ut over kvaliteten. Med minst tre og opp til fem slåttar i dei tidlegaste områda, kan ein venta stor avling og brukbar fôrkvalitet.

Såmengde 3-3,5 kg/daa.

Les flere detaljer

Betalingspartnere