Status 1 L

FKnr.: 60228 | Leverandørens varenr.: 10002N
  • Biostimulant
  • Selges kun hos Felleskjøpet
  • Inneholder MTU og Pidolsyre
  • Motvirker abiotisk stress
  • Positiv effekt på rottilvekst
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Status er den første i en ny serie biostimulanter og inneholder MTU og pidolsyre. MTU har en unik og eksepsjonell funksjon for å øke nivåene av fotosyntetiske pigmenter i Fotosystem I & II og beskytte disse pigmentene under abiotisk stress i form av eksempelvis tørke eller ved høye temperaturer. 

Pidolsyre øker plantas nitrogenopptak gjennom en økt produksjon av aminosyrer. Dette forhindrer oppbygging av giftig ammoniak da kulturen selvånder under stress.. Biostimulanten har en positiv påvirkning på rottilvekst og har i forsøk vist forbedret næringsutnyttelse med økt avkastning som et resultat. Kan brukes i bygg, havre, hvete, rug, raps, mais og gras.

For spørsmål i forhold til andre vekster, kontakt IntraCrop eller din leverandør (Felleskjøpet Agri SA) for aktuell informasjon.

Dosering: 25 ml/daa

Vannmengde: 10-30 l vann pr daa

Blanding:

Følg eventuelle blandingsanvisninger på plantevernmidlene som brukes i tankblandingen. STATUS skal alltid fylles FØRST i tanken. Kontakt IntraCrop eller leverandør for informasjon om blandbarhet.

Oppbevaring og avfallshåndtering:

Oppbevares i låst kjemikalierom. Oppbevares frostfritt, tørt og beskyttet for sollys. Rengjort emballasje leveres til lovlig avfallsanlegg.

Maks dose pr behandling Maks total dose per vekst Anbefalt behandlingspunkt
Korn 25 ml/daa 50 ml/daa Utv.stadie BBCH 30-65
Raps 25 ml/daa 50 ml/daa Utv.stadie BBCH 30-69
Mais 25 ml/daa 50 ml/daa Utv.stadie BBCH 13-18
Gras 25 ml/daa 50 ml/daa Utv.stadie BBCH fra 21
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Status er den første i en ny serie biostimulanter og inneholder MTU og pidolsyre. MTU har en unik og eksepsjonell funksjon for å øke nivåene av fotosyntetiske pigmenter i Fotosystem I & II og beskytte disse pigmentene under abiotisk stress i form av eksempelvis tørke eller ved høye temperaturer. 

Pidolsyre øker plantas nitrogenopptak gjennom en økt produksjon av aminosyrer. Dette forhindrer oppbygging av giftig ammoniak da kulturen selvånder under stress.. Biostimulanten har en positiv påvirkning på rottilvekst og har i forsøk vist forbedret næringsutnyttelse med økt avkastning som et resultat. Kan brukes i bygg, havre, hvete, rug, raps, mais og gras.

For spørsmål i forhold til andre vekster, kontakt IntraCrop eller din leverandør (Felleskjøpet Agri SA) for aktuell informasjon.

Dosering: 25 ml/daa

Vannmengde: 10-30 l vann pr daa

Blanding:

Følg eventuelle blandingsanvisninger på plantevernmidlene som brukes i tankblandingen. STATUS skal alltid fylles FØRST i tanken. Kontakt IntraCrop eller leverandør for informasjon om blandbarhet.

Oppbevaring og avfallshåndtering:

Oppbevares i låst kjemikalierom. Oppbevares frostfritt, tørt og beskyttet for sollys. Rengjort emballasje leveres til lovlig avfallsanlegg.

Maks dose pr behandling Maks total dose per vekst Anbefalt behandlingspunkt
Korn 25 ml/daa 50 ml/daa Utv.stadie BBCH 30-65
Raps 25 ml/daa 50 ml/daa Utv.stadie BBCH 30-69
Mais 25 ml/daa 50 ml/daa Utv.stadie BBCH 13-18
Gras 25 ml/daa 50 ml/daa Utv.stadie BBCH fra 21
Les flere detaljer

Betalingspartnere