0

Decis Mega EW 50 1 ltr

FKnr.: 63980 | Leverandørens varenr.: 84409219

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot skadedyr i korn, gras- og kløverfrøeng, eng og beite med og uten engbelgvekster, gras i grøntanlegg, oljevekster, poteter, grønnfôrvekster, gulrot, pastinakk, persillerot, frilandsagurk, rødbete, ert til konserves, sukkerert, bønne til modning, brekkbønne, sukkermais, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, knutekål, kålrot, kinakål, nepe, reddik, purre og løk. Jordbær, bringebær, rips, solbær og stikkelsbær på friland og prydplanter i planteskoler, i grøntanlegg og i veksthus.
 
Decis Mega EW 50 er et pyretroid med kontakt-, mage- og frastøtende virkning mot de fleste insekter. Produktet gir hurtig synlig virkning på insekter som er i direkte kontakt med sprøytevæsken eller behandlede plantedeler gjennom inaktivering og senere død. Virkningstiden fra 1 til 4 uker, alt etter kultur, vekstforhold og veksthastighet generelt. Virker mot de fleste insekter som f. eks. biller, fritflue, lus, sommerfugl-larver, sugere, teger, trips m.fl. Er skadelig for rovmidd og nytteinsekter.
Håndteringsfrist 24 t.
 
Innhold: 50 g deltametrin/l
Formulering: Olje i vann emulsjon
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær og bringebær: Før blomstring Oljevekster: 45 dager Korn, mais, rødbete: 30 dager Potet, erter, bønner, hodekål, knutekål, stikkelsbær: 14 dager Frilandsagurk: 3 dager Andre mat- og fôrvekster: 7 dager Beitedyr: 14 dager
Avstand til vann: 30 m
Dose: 10-15 ml/daa
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/ P3
 
H302 Farlig ved svelging.
H332 Farlig ved innånding.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 10-25oC
Regnfast: 1-2 timer
Annet: Pyretroid resistens kan oppstå. Må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon.


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot skadedyr i korn, gras- og kløverfrøeng, eng og beite med og uten engbelgvekster, gras i grøntanlegg, oljevekster, poteter, grønnfôrvekster, gulrot, pastinakk, persillerot, frilandsagurk, rødbete, ert til konserves, sukkerert, bønne til modning, brekkbønne, sukkermais, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, knutekål, kålrot, kinakål, nepe, reddik, purre og løk. Jordbær, bringebær, rips, solbær og stikkelsbær på friland og prydplanter i planteskoler, i grøntanlegg og i veksthus.
 
Decis Mega EW 50 er et pyretroid med kontakt-, mage- og frastøtende virkning mot de fleste insekter. Produktet gir hurtig synlig virkning på insekter som er i direkte kontakt med sprøytevæsken eller behandlede plantedeler gjennom inaktivering og senere død. Virkningstiden fra 1 til 4 uker, alt etter kultur, vekstforhold og veksthastighet generelt. Virker mot de fleste insekter som f. eks. biller, fritflue, lus, sommerfugl-larver, sugere, teger, trips m.fl. Er skadelig for rovmidd og nytteinsekter.
Håndteringsfrist 24 t.
 
Innhold: 50 g deltametrin/l
Formulering: Olje i vann emulsjon
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær og bringebær: Før blomstring Oljevekster: 45 dager Korn, mais, rødbete: 30 dager Potet, erter, bønner, hodekål, knutekål, stikkelsbær: 14 dager Frilandsagurk: 3 dager Andre mat- og fôrvekster: 7 dager Beitedyr: 14 dager
Avstand til vann: 30 m
Dose: 10-15 ml/daa
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/ P3
 
H302 Farlig ved svelging.
H332 Farlig ved innånding.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 10-25oC
Regnfast: 1-2 timer
Annet: Pyretroid resistens kan oppstå. Må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon.


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Les flere detaljer