Comet Pro 5 L

FKnr.: 66797 | Leverandørens varenr.: 58915397
  • Krever autorisasjon
  • Krever autorisasjon
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Soppmiddel i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug- og rughvete.

Strobilurin med effekt mot gulrust, brunrust, hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrunflekk (DTR) og snømugg i hvete. Spragleflekk, dvergrust, grå øyeflekk og byggbrunflekk i bygg. Brunrust, grå øyeflekk og snømugg i rug. Brunrust, gulrust, grå øyeflekk og septoria i rughvete. Kronrust og havrebladseptoria i havre. Fordeles og bindes i vokslaget (lokalsystemisk). Omfordeles slik at ny tilvekst og bladunderside beskyttes. Full dose virker i 3-5 uker, avhengig av smittetrykk med mer. For å forebygge resistensdannelse skal Comet Pro alltid brukes i blanding med et soppmiddel med annen virkemekanisme. Comet Pro skal bare brukes 1 gang pr. sesong.

Comet Pro skal bare brukes 1 gang pr. sesong.

Innhold: 200 g pyraklostrobin /l
Lagring: over 5°C
Behandlingsfrist: 5 uker
Avstand til vann; 30 m/Oppdatert med avdriftsreduksjon
Filter: A1/P3
Dose: 60/120 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Avgiftsklasse 2

Fare

H302 + H332 Farlig ved svelging eller innånding.
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 - Irriterer huden.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virknigsforhold:
Temperatur: maks 25°C
Luftfuktighet: 60-90
Timer opphold: 2 timer
Kan gi resistens (Strobilurin). Brukes i blanding med andre midler. Begrensninger i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

 

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Soppmiddel i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug- og rughvete.

Strobilurin med effekt mot gulrust, brunrust, hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrunflekk (DTR) og snømugg i hvete. Spragleflekk, dvergrust, grå øyeflekk og byggbrunflekk i bygg. Brunrust, grå øyeflekk og snømugg i rug. Brunrust, gulrust, grå øyeflekk og septoria i rughvete. Kronrust og havrebladseptoria i havre. Fordeles og bindes i vokslaget (lokalsystemisk). Omfordeles slik at ny tilvekst og bladunderside beskyttes. Full dose virker i 3-5 uker, avhengig av smittetrykk med mer. For å forebygge resistensdannelse skal Comet Pro alltid brukes i blanding med et soppmiddel med annen virkemekanisme. Comet Pro skal bare brukes 1 gang pr. sesong.

Comet Pro skal bare brukes 1 gang pr. sesong.

Innhold: 200 g pyraklostrobin /l
Lagring: over 5°C
Behandlingsfrist: 5 uker
Avstand til vann; 30 m/Oppdatert med avdriftsreduksjon
Filter: A1/P3
Dose: 60/120 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Avgiftsklasse 2

Fare

H302 + H332 Farlig ved svelging eller innånding.
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 - Irriterer huden.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virknigsforhold:
Temperatur: maks 25°C
Luftfuktighet: 60-90
Timer opphold: 2 timer
Kan gi resistens (Strobilurin). Brukes i blanding med andre midler. Begrensninger i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

 

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere