Delaro Plus Pack (Delaro 5 L + Propulse 5 L)

FKnr.: 66790 | Leverandørens varenr.: 86290634
  • Mot soppsykdommer i korn
  • Bredspektra soppmiddel
  • Brukes forebyggende
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Delaro Plus Pack består av 1 x 5 ltr Delaro og 1 x 5 ltr Propulse. Begge produktene inneholder protiokonazol. Delaro inneholder i tillegg trifloxystrobin mens Propulse inneholder fluopyram som tilhører aktivstoff-gruppen SDHI. Fluopyram tilhører imidlertid en annen undergruppe av disse aktivstoffene i forhold til de som er på markedet i Norge i dag. Dette betyr at fluopyram kan benyttes tidlig i blanding med andre aktivstoffer, før man kan følge opp med Aviator Xpro eller Siltra Xpro ved avsluttende behandling.

Delaro Plus Pack er en bredspektra pakke mot soppsykdommer i korn. Systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust og gulrust. Det er viktig at det behandles i forkant mot gulrust da virkningen er forebyggende både hos protiokonazol og trifloxystrobin.

Produkter med forebyggende virkning skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for produktene er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Delaro Plus Pack har 3 aktive stoffer med ulik virkemekanisme. Derfor er dette en god strategi for å forebygge resistens. Delaro kan brukes inntil 2 ganger per sesong. Propulse kan brukes inntil 2 ganger i høstkorn. 1 gang i vårkorn.

Innhold: Delaro SC 325 + Propulse SE 250 (150 g trifloxystrobin + 175 g protiokonazol) + (125 g fluopyram + 125 g protiokonazol)
Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt
Behandlingsfrist: 5 uker
Avstand til vann: Delaro 10 m. Propulse 5 meter (dose inntil 60 ml, se etikett) Oppdatert med adriftsreduksjon
Filter: A1/P3
Dose: 30-40 ml + 30-40 ml
Pakningsstørrelse: 5 + 5 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat og suspo-emulsjon
Farge: Hvit/lys beige

Advarsel

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 6-18°C
Luftfuktighet: over 70%
Timer opphold: 2

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Delaro Plus Pack består av 1 x 5 ltr Delaro og 1 x 5 ltr Propulse. Begge produktene inneholder protiokonazol. Delaro inneholder i tillegg trifloxystrobin mens Propulse inneholder fluopyram som tilhører aktivstoff-gruppen SDHI. Fluopyram tilhører imidlertid en annen undergruppe av disse aktivstoffene i forhold til de som er på markedet i Norge i dag. Dette betyr at fluopyram kan benyttes tidlig i blanding med andre aktivstoffer, før man kan følge opp med Aviator Xpro eller Siltra Xpro ved avsluttende behandling.

Delaro Plus Pack er en bredspektra pakke mot soppsykdommer i korn. Systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust og gulrust. Det er viktig at det behandles i forkant mot gulrust da virkningen er forebyggende både hos protiokonazol og trifloxystrobin.

Produkter med forebyggende virkning skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for produktene er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Delaro Plus Pack har 3 aktive stoffer med ulik virkemekanisme. Derfor er dette en god strategi for å forebygge resistens. Delaro kan brukes inntil 2 ganger per sesong. Propulse kan brukes inntil 2 ganger i høstkorn. 1 gang i vårkorn.

Innhold: Delaro SC 325 + Propulse SE 250 (150 g trifloxystrobin + 175 g protiokonazol) + (125 g fluopyram + 125 g protiokonazol)
Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt
Behandlingsfrist: 5 uker
Avstand til vann: Delaro 10 m. Propulse 5 meter (dose inntil 60 ml, se etikett) Oppdatert med adriftsreduksjon
Filter: A1/P3
Dose: 30-40 ml + 30-40 ml
Pakningsstørrelse: 5 + 5 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat og suspo-emulsjon
Farge: Hvit/lys beige

Advarsel

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 6-18°C
Luftfuktighet: over 70%
Timer opphold: 2

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Les flere detaljer

Betalingspartnere