0

Delaro Plus Pack (Delaro 5 ltr + Propulse 5 ltr)

FKnr.: 66790 | Leverandørens varenr.: 86290634

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Delaro Plus Pack består av 1 x 5 ltr Delaro og 1 x 5 ltr Propulse. Begge produktene inneholder protiokonazol Delaro inneholder i tillegg trifloxystrobin mens Propulse inneholder fluopyram som tilhører aktivstoff-gruppen SDHI. Fluopyram tilhører imidlertid en annen undergruppe av disse aktivstoffene i forhold til de som er på markedet i Norge i dag. Dette betyr at fluopyram kan benyttes tidlig i blanding med andre aktiv-stoffer, før man kan følge opp med Aviator Xpro eller Siltra Xpro ved avsluttende behandling.

Delaro Plus Pack er en bredspektra pakke mot soppsykdommer i korn. Systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust og gulrust. Det er viktig at det behandles i forkant mot gulrust da virkningen er forebyggende både hos protiokonazol og trifloxystrobin. Produkter med forebyggende virkning skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte.

Virkningstiden for produktene er avhengig av behandlingstidspunkt dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Delaro Plus Pack har 3 aktive stoffer med ulik virkemekanisme. Derfor er dette en god strategi for å forebygge resistens. Delaro kan brukes inntil 2 ganger per sesong. Propulse kan brukes inntil 2 ganger i høstkorn. 1 gang i vårkorn.

Dose: Delaro SC 325 + Propulse SE 250 (150 g trifloxystrobin + 175 g protiokonazol) + (125 g fluopyram + 125 g protiokonazol)
Formulering:
Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt
Behandlingsfrist: 5 uker
Avstand til vann: Delaro 10 m Propulse 5 meter (dose inntil 60 ml, se etikett)
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

H301 Giftig ved svelging.
H302 Farlig ved svelging.
H310 Dødelig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H330 Dødelig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 6-18oC
Luftfuktighet: over 70%
Timer opphold: 2

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Delaro Plus Pack består av 1 x 5 ltr Delaro og 1 x 5 ltr Propulse. Begge produktene inneholder protiokonazol Delaro inneholder i tillegg trifloxystrobin mens Propulse inneholder fluopyram som tilhører aktivstoff-gruppen SDHI. Fluopyram tilhører imidlertid en annen undergruppe av disse aktivstoffene i forhold til de som er på markedet i Norge i dag. Dette betyr at fluopyram kan benyttes tidlig i blanding med andre aktiv-stoffer, før man kan følge opp med Aviator Xpro eller Siltra Xpro ved avsluttende behandling.

Delaro Plus Pack er en bredspektra pakke mot soppsykdommer i korn. Systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust og gulrust. Det er viktig at det behandles i forkant mot gulrust da virkningen er forebyggende både hos protiokonazol og trifloxystrobin. Produkter med forebyggende virkning skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte.

Virkningstiden for produktene er avhengig av behandlingstidspunkt dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Delaro Plus Pack har 3 aktive stoffer med ulik virkemekanisme. Derfor er dette en god strategi for å forebygge resistens. Delaro kan brukes inntil 2 ganger per sesong. Propulse kan brukes inntil 2 ganger i høstkorn. 1 gang i vårkorn.

Dose: Delaro SC 325 + Propulse SE 250 (150 g trifloxystrobin + 175 g protiokonazol) + (125 g fluopyram + 125 g protiokonazol)
Formulering:
Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt
Behandlingsfrist: 5 uker
Avstand til vann: Delaro 10 m Propulse 5 meter (dose inntil 60 ml, se etikett)
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

H301 Giftig ved svelging.
H302 Farlig ved svelging.
H310 Dødelig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H330 Dødelig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 6-18oC
Luftfuktighet: over 70%
Timer opphold: 2

Les flere detaljer