Siltra Xpro 5 L

FKnr.: 66796 | Leverandørens varenr.: 81005958
  • Soppmiddel i korn
  • Systemisk virkning mot bladflekksykdommer
  • Virker forebyggende
  • Brukes ved begynnende soppangrep
  • Brukes etter vekststadie BBCH 40
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Virker systemisk mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, dvergrust, gulrust og Fusarium-arter som går i akset på korn.
Under gode sprøyteforhold vil man også ha god virkning mot gulrust og brunrust også ved bruk av halv og trekvart dose, men vær oppmerksom på at redusert dose gir kortere virkningstid.

Virker forebyggende, og skal brukes ved begynnende angrep eller ved varsel. Inneholder to aktivstoffer med forskjellige virkningsmekanismer. Protiokonazol er et triazol, mens bixafen tilhører den kjemiske gruppen
karboxamider (SDHI). Bixafen virker godt på de fleste aktuelle sykdommene og supplerer derfor protiokonazol meget godt. Siden de to aktive stoffene virker forskjellig på livsprosessene til soppen reduseres faren for utvikling av resistens. Virkningstiden er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforhold.

Innhold: 60 g bixafen og 200 g protiokonazol/l
Lagring: Frostfritt
Behanldingsfrist: 5 uker
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 40-100 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Brun
Avgiftsklasse 3

Fare

H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 6-18C
Luftfuktighet: over 70%
Timer opphold: 1-2
Optimalt med god vekst

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Virker systemisk mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, dvergrust, gulrust og Fusarium-arter som går i akset på korn.
Under gode sprøyteforhold vil man også ha god virkning mot gulrust og brunrust også ved bruk av halv og trekvart dose, men vær oppmerksom på at redusert dose gir kortere virkningstid.

Virker forebyggende, og skal brukes ved begynnende angrep eller ved varsel. Inneholder to aktivstoffer med forskjellige virkningsmekanismer. Protiokonazol er et triazol, mens bixafen tilhører den kjemiske gruppen
karboxamider (SDHI). Bixafen virker godt på de fleste aktuelle sykdommene og supplerer derfor protiokonazol meget godt. Siden de to aktive stoffene virker forskjellig på livsprosessene til soppen reduseres faren for utvikling av resistens. Virkningstiden er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforhold.

Innhold: 60 g bixafen og 200 g protiokonazol/l
Lagring: Frostfritt
Behanldingsfrist: 5 uker
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 40-100 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Brun
Avgiftsklasse 3

Fare

H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 6-18C
Luftfuktighet: over 70%
Timer opphold: 1-2
Optimalt med god vekst

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere