Gallup Super 360 20 L

FKnr.: 61905 | Leverandørens varenr.: 22753
  • Brakkingsmiddel
  • Glyfosat 360 gram pr. L
  • Brukes før etablering eller etter høsting
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til totalbekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc. I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn). Før planting av skog. Ved skjermet sprøyting i frukthager.

Tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene i skudd og røtter. For optimal kvekevirkning er det en forutsetning at en sprøyter på velutviklet bladverk (3-4 blad). Virkningen vises etter 1-2 uker avhengig av temperatur, dosering og ugrasart. Jordarbeiding foretas 3-4 dager etter vårsprøyting av stubbåker. Om høsten i stubben 14 dager. Oppholdsvær i noen timer etter sprøyting er viktig for å unngå avvasking og redusert virkning. Ved redusert jordarbeiding gir produktet god mulighet for å kontrollere «nye» problemugras. Brytes raskt ned i jord.

Plakater for merking finne på mattilsynet sine nettsider. 

Innhold: 360 g glyfosat/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingfrist: Modent bygg: 7 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 150-500 ml/daa
Pakningsstørrelse: 20 liter
Formulering: Flytende
Farge: Gyllen
Sprøytevæske: Lys brun
Avgiftsklasse 1

Optimale Virkningsforhold:
Temperatur: 0-15°C
Luftfuktighet: 70
Jordfuktighet: 60-85
Timer opphold: 4-6
Ugraset i vekst. Tørre planter. Jordarbeiding etter 10-12 dager på høsten.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.

Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.


 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til totalbekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc. I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn). Før planting av skog. Ved skjermet sprøyting i frukthager.

Tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene i skudd og røtter. For optimal kvekevirkning er det en forutsetning at en sprøyter på velutviklet bladverk (3-4 blad). Virkningen vises etter 1-2 uker avhengig av temperatur, dosering og ugrasart. Jordarbeiding foretas 3-4 dager etter vårsprøyting av stubbåker. Om høsten i stubben 14 dager. Oppholdsvær i noen timer etter sprøyting er viktig for å unngå avvasking og redusert virkning. Ved redusert jordarbeiding gir produktet god mulighet for å kontrollere «nye» problemugras. Brytes raskt ned i jord.

Plakater for merking finne på mattilsynet sine nettsider. 

Innhold: 360 g glyfosat/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingfrist: Modent bygg: 7 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 150-500 ml/daa
Pakningsstørrelse: 20 liter
Formulering: Flytende
Farge: Gyllen
Sprøytevæske: Lys brun
Avgiftsklasse 1

Optimale Virkningsforhold:
Temperatur: 0-15°C
Luftfuktighet: 70
Jordfuktighet: 60-85
Timer opphold: 4-6
Ugraset i vekst. Tørre planter. Jordarbeiding etter 10-12 dager på høsten.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.

Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.


 

Les flere detaljer

Betalingspartnere