Mustang Forte 5 L

FKnr.: 61071 | Leverandørens varenr.: 5020466
  • Bredtvirkende ugrasmiddel i korn
  • God virkning mot en rekke ugrasarter
  • Resistentbryter
  • NB! Begrensninger i etterkultur og bruk av halm
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Bredtvirkende ugrasmiddel til bekjempelse av tofrøbladede ugras i vårkorn (hvete, bygg og havre) og høstkorn (hvete, bygg, rug og rughvete).

Mustang Forte tas opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Florasulam er en ALS-hemmer som fører til at følsomme ugras ikke klarer å produsere nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans, og planten vil etter hvert dø. 2,4-D og aminopyralid har auxinvirkning, som fører til en unormal vekst, og senere død.

Har meget god virkning mot en rekke ugrasarter som klengemaure, balderbrå-arter (også resistente), vassarve, gjetertaske, kornblom, åkerminneblom, meldestokk, spillfrø av oljevekster, åkersennep, då-arter, pengeurt, storkenebb, vindeslirekne, hønsegras, gullkrage og åkerdylle. God virkning mot åkersennep, jordrøyk, rødtvetann, tungras, åkervortemelk, åkerstemor og åkertistel. Tas meget raskt opp gjennom bladverket. Nedbør en time etter sprøyting påvirker ikke sluttresultatet. Preparatet er lite temperaturavhengig, og benyttes ved 5-20°C. Kan ikke blandes med produkter som inneholder fenoksaprop-p-etyl (f.eks. Puma Extra). Kan blandes med sopp-, skadedyr- og/eller vekstregulerende preparater.

Grunnet innholdet av aminopyralid bør det gå minst 14-24 måneder mellom behandlingen og etablering av en rekke etterfølgende kulturer, men korn, raps, gras og mais kan dyrkes (se etikett). Det må gå 14 måneder før etablering av: Poteter og andre arter i søtvierfamilien, fôrbeter, løk, gulrøtter og andre arter i skjermplantefamilien.

Det må gå 24 måneder før: Erter, bønner, lupiner og andre belgfrukter, agurk, hagesalat og andre arter i kurvplantefamilien. '

Halmbehandling: Begrensninger for dyrking av ømfindtlige kulturer som kan etableres etter påføring av Mustang Forte-behandlet halm og gjødsel som inneholder behandlet halm (se etikett!).

Innhold: 10 g Aminopyralid + 180 g 2,4D + 5 g flurasulam/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Vårkorn BBCH 13-29 og høstkorn BBCH 20-32.
Avstand til vann: 5 meter fra overflatevann.
Dose: Vårkorn 30-75 ml/daa, Høstkorn 50-100 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspo- emulsjon

Optimale virkningsforhold:
Temperatur 5-25 C

Advarsel

H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Bredtvirkende ugrasmiddel til bekjempelse av tofrøbladede ugras i vårkorn (hvete, bygg og havre) og høstkorn (hvete, bygg, rug og rughvete).

Mustang Forte tas opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Florasulam er en ALS-hemmer som fører til at følsomme ugras ikke klarer å produsere nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans, og planten vil etter hvert dø. 2,4-D og aminopyralid har auxinvirkning, som fører til en unormal vekst, og senere død.

Har meget god virkning mot en rekke ugrasarter som klengemaure, balderbrå-arter (også resistente), vassarve, gjetertaske, kornblom, åkerminneblom, meldestokk, spillfrø av oljevekster, åkersennep, då-arter, pengeurt, storkenebb, vindeslirekne, hønsegras, gullkrage og åkerdylle. God virkning mot åkersennep, jordrøyk, rødtvetann, tungras, åkervortemelk, åkerstemor og åkertistel. Tas meget raskt opp gjennom bladverket. Nedbør en time etter sprøyting påvirker ikke sluttresultatet. Preparatet er lite temperaturavhengig, og benyttes ved 5-20°C. Kan ikke blandes med produkter som inneholder fenoksaprop-p-etyl (f.eks. Puma Extra). Kan blandes med sopp-, skadedyr- og/eller vekstregulerende preparater.

Grunnet innholdet av aminopyralid bør det gå minst 14-24 måneder mellom behandlingen og etablering av en rekke etterfølgende kulturer, men korn, raps, gras og mais kan dyrkes (se etikett). Det må gå 14 måneder før etablering av: Poteter og andre arter i søtvierfamilien, fôrbeter, løk, gulrøtter og andre arter i skjermplantefamilien.

Det må gå 24 måneder før: Erter, bønner, lupiner og andre belgfrukter, agurk, hagesalat og andre arter i kurvplantefamilien. '

Halmbehandling: Begrensninger for dyrking av ømfindtlige kulturer som kan etableres etter påføring av Mustang Forte-behandlet halm og gjødsel som inneholder behandlet halm (se etikett!).

Innhold: 10 g Aminopyralid + 180 g 2,4D + 5 g flurasulam/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Vårkorn BBCH 13-29 og høstkorn BBCH 20-32.
Avstand til vann: 5 meter fra overflatevann.
Dose: Vårkorn 30-75 ml/daa, Høstkorn 50-100 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspo- emulsjon

Optimale virkningsforhold:
Temperatur 5-25 C

Advarsel

H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere