Teppeki 500 g

FKnr.: 64740 | Leverandørens varenr.: 00041-NO
  • Insektmiddel mot bladlus
  • Brukes i korn, potet, eple og pære
  • Virkning inntil 3-4 uker
  • Skånsom mot nyttedyr
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot bladlus i vår- og høsthvete, rug, rughvete, spelt, bygg, havre, potet, eple og pære.

Mot grønn og rød eplebladlus i eple, pærebladlus i pære, alle arter bladlus i potet, korn-, havre- og grasbladlus i korn (vår-og høst). Teppeki virker systemisk oppover i planten og translaminær. Virkning er ikkje temperaturavhengig. Virkning i opptil 3-4 uker. I utviklede bestander kreves mye vann. Teppeki kan blandes med aktuelle insekt- og soppmidler. Skånsom mot nyttedyr.

Off-label: Søtkirsebær i tunnel, på friland og plasttak. Surkirsebær og plomme på friland.

Minor use: Plomme, hodekål, rosenkål, konservesert og prydplanter på friland. Agurk, tomat, aubergine og prydplanter i veksthus.

Innhold: 500 g flonkamid/kg
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingfrist: Korn 4 uker, potet 14 dager, kjernefrukt 3 uker
Avstand til vann: 3 m
Dose: Korn: 10-14 g. Potet: 16 g. Eple og pære: 7/g100 l vann
Pakningsstørrelse: 500 g
Formulering: Vannløselig granulat
Farge: Lysebrun 
Sprøytevæske: Hvitaktig
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10-25oC
Luftfuktighet: høy
Timer opphold: 1-2 timer
Må ikke brukes på blomstrende vegetasjon i den tiden av døgnet pollinerende insekter flyr. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot bladlus i vår- og høsthvete, rug, rughvete, spelt, bygg, havre, potet, eple og pære.

Mot grønn og rød eplebladlus i eple, pærebladlus i pære, alle arter bladlus i potet, korn-, havre- og grasbladlus i korn (vår-og høst). Teppeki virker systemisk oppover i planten og translaminær. Virkning er ikkje temperaturavhengig. Virkning i opptil 3-4 uker. I utviklede bestander kreves mye vann. Teppeki kan blandes med aktuelle insekt- og soppmidler. Skånsom mot nyttedyr.

Off-label: Søtkirsebær i tunnel, på friland og plasttak. Surkirsebær og plomme på friland.

Minor use: Plomme, hodekål, rosenkål, konservesert og prydplanter på friland. Agurk, tomat, aubergine og prydplanter i veksthus.

Innhold: 500 g flonkamid/kg
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingfrist: Korn 4 uker, potet 14 dager, kjernefrukt 3 uker
Avstand til vann: 3 m
Dose: Korn: 10-14 g. Potet: 16 g. Eple og pære: 7/g100 l vann
Pakningsstørrelse: 500 g
Formulering: Vannløselig granulat
Farge: Lysebrun 
Sprøytevæske: Hvitaktig
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10-25oC
Luftfuktighet: høy
Timer opphold: 1-2 timer
Må ikke brukes på blomstrende vegetasjon i den tiden av døgnet pollinerende insekter flyr. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere