0

Comet Pro 5 ltr

FKnr.: 66797 | Leverandørens varenr.: 58915397
  • Soppmiddel
  • Krever autorisasjon

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Soppmiddel i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug- og rughvete.
 
Strobilurin med effekt mot gulrust, brunrust, hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrunflekk (DTR) og snømugg i hvete. Spragleflekk, dvergrust, grå øyeflekk og byggbrunflekk i bygg. Brunrust, grå øyeflekk og snømugg i rug. Brunrust, gulrust, grå øyeflekk og septoria i rughvete. Kronrust og havrebladseptoria i havre.
 
Fordeles og bindes i vokslaget (lokalsystemisk). Omfordeles slik at ny tilvekst og bladunderside beskyttes. Full dose virker i 3-5 uker, avhengig av smittetrykk med mer. For å forebygge resistensdannelse skal Comet Pro alltid brukes i blanding med et soppmiddel med annen virkemekanisme.
 
Comet Pro skal bare brukes 1 gang pr. sesong. Håndteringsfrist 24 t.
 
Innhold: 200 g pyraklostrobin /l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Over 5°C
Behandlingsfrist: 5 uker
Avstand til vann: 30 m
Dose: 60-120 ml/daa
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
H302 + H332 Farlig ved svelging eller innånding.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virknigsforhold:
Temperatur: maks 25oC
Luftfuktighet: 60-90
Regnfast: 2 timer
Annet: Kan gi resistens (Strobilurin). Brukes i blanding med andre midler. Begrensninger i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel.
 
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

 
 
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Soppmiddel i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug- og rughvete.
 
Strobilurin med effekt mot gulrust, brunrust, hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrunflekk (DTR) og snømugg i hvete. Spragleflekk, dvergrust, grå øyeflekk og byggbrunflekk i bygg. Brunrust, grå øyeflekk og snømugg i rug. Brunrust, gulrust, grå øyeflekk og septoria i rughvete. Kronrust og havrebladseptoria i havre.
 
Fordeles og bindes i vokslaget (lokalsystemisk). Omfordeles slik at ny tilvekst og bladunderside beskyttes. Full dose virker i 3-5 uker, avhengig av smittetrykk med mer. For å forebygge resistensdannelse skal Comet Pro alltid brukes i blanding med et soppmiddel med annen virkemekanisme.
 
Comet Pro skal bare brukes 1 gang pr. sesong. Håndteringsfrist 24 t.
 
Innhold: 200 g pyraklostrobin /l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Over 5°C
Behandlingsfrist: 5 uker
Avstand til vann: 30 m
Dose: 60-120 ml/daa
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
H302 + H332 Farlig ved svelging eller innånding.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virknigsforhold:
Temperatur: maks 25oC
Luftfuktighet: 60-90
Regnfast: 2 timer
Annet: Kan gi resistens (Strobilurin). Brukes i blanding med andre midler. Begrensninger i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel.
 
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

 
 
Les flere detaljer