0

Ally Class 50 WG 100 g

FKnr.: 61059 | Leverandørens varenr.: D11580343

Ally Class 50 WG 100 g

FKnr.: 61059 | Leverandørens varenr.: D11580343
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg og i høstkorn om våren.
 
Vannløslig granulat. To aktive stoff hvor kontaktmiddelet karfentrazon forebygger resistens. Metusulfuron har blad- og jordeffekt. God mot balderbrå, då, gjetertaske, hønsegras, klengemaure, korsblomstret ugras, meldestokk, pengeurt, rødtvetann, smånesle, tunbalderbrå, tungras, vassarve, veronika, åkerminneblom (forglemmegei), åkersvineblom, åkerstemorsblom.
 
Det skal ikke tilsettes klebemiddel, da dette kan øke faren for sviskade. Det er kun få midler som kan anbefales å blande med Ally Class; se tabell i plantevernkatalog. Det kan forekomme små sviflekker på kornbladene, særlig der sprøytevæska treffer. Forbigående lysfarging kan forekomme. Effekten er tydeligst i perioder med stor svingning i døgntemperaturen, men har ikke påvirket avlingen i forsøk. Sprøyta må ikke inneholde rester fra andre midller. Dette gir sterk sviskade. Året etter bruk av Ally Class kan det dyrkes korn med/uten gjenlegg, oljevekster, potet, erter, bønner eller lin. Ikke i Matilda havre.
 
Grundig rengjøring før bruk i andre kulturer.

Innhold: 100 g metsulfuron-metyl + 400 g karfentrazon-etyl/kg
Formulering: Granulat 
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Ingen
Avstand til vann: 5 m
Dose: Høstkorn 2,5-5 g/daa. Vårkorn 2-4 g/daa
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P3
 
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 2-25o
Luftfuktighet: 40
Jordfuktighet: lav-god
Regnfast: 1-4 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
 
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
 
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg og i høstkorn om våren.
 
Vannløslig granulat. To aktive stoff hvor kontaktmiddelet karfentrazon forebygger resistens. Metusulfuron har blad- og jordeffekt. God mot balderbrå, då, gjetertaske, hønsegras, klengemaure, korsblomstret ugras, meldestokk, pengeurt, rødtvetann, smånesle, tunbalderbrå, tungras, vassarve, veronika, åkerminneblom (forglemmegei), åkersvineblom, åkerstemorsblom.
 
Det skal ikke tilsettes klebemiddel, da dette kan øke faren for sviskade. Det er kun få midler som kan anbefales å blande med Ally Class; se tabell i plantevernkatalog. Det kan forekomme små sviflekker på kornbladene, særlig der sprøytevæska treffer. Forbigående lysfarging kan forekomme. Effekten er tydeligst i perioder med stor svingning i døgntemperaturen, men har ikke påvirket avlingen i forsøk. Sprøyta må ikke inneholde rester fra andre midller. Dette gir sterk sviskade. Året etter bruk av Ally Class kan det dyrkes korn med/uten gjenlegg, oljevekster, potet, erter, bønner eller lin. Ikke i Matilda havre.
 
Grundig rengjøring før bruk i andre kulturer.

Innhold: 100 g metsulfuron-metyl + 400 g karfentrazon-etyl/kg
Formulering: Granulat 
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Ingen
Avstand til vann: 5 m
Dose: Høstkorn 2,5-5 g/daa. Vårkorn 2-4 g/daa
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P3
 
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 2-25o
Luftfuktighet: 40
Jordfuktighet: lav-god
Regnfast: 1-4 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
 
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
 
Les flere detaljer