Hussar Plus OD 1 L

FKnr.: 61021 | Leverandørens varenr.: 80546459
  • Ugrasmiddel i korn, ikke havre
  • Meget god mot balderbrå, gjetertaske m.m.
  • God mot markrapp og tunrapp ved tidlig behandling
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i høst- og vårbygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Inneholder to aktivstoffer i sulfonylureagruppen.

Begge aktivstoffene tas opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter. Meget god effekt mot balderbrå, ettårige dyllearter, då, gjetertaske, haremat, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, paddesiv, pengeurt, rødtvetann, tungras, tunrapp, vassarve, veronika, åkergull, åkerminneblom og åkersennep.

Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp, raigras, knereverumpe, smånesle, åkertistel, vindelslirekne, åkerstemor og åkersvineblom. Noe effekt kan forventes mot jordrøyk. Det må ikke være utsikter til nattefrost ved sprøyting. Det skal tilsettes 50 ml Mero per daa. Markrapp og tunrapp bør behandles så tidlig som mulig for å få en best mulig effekt. Effekten på markrapp kan variere. Kan under noen omstendigheter gi tildels sterk gulfarging og midlertidig vekststagnasjon. Unngå overlappinger. Vær oppmerksom på at noen arter 6-radsbygg kan være ekstra følsomme. Unngå bruk i stresset åker (lufttett jord, svak rotutvikling, tørke mv). 

Minor use: Gjenlegg til frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel, bladfaks og engkvein. Frøeng av timotei, engrapp, rødsvingel, sauesvingel, bladfaks og engkvein.

Må ikke brukes i havre og fangvekster.

Innhold: 50 jodsulfuron  + 7,5 g mesosulfuron/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 5 m
Filter: A1/P3
Dose: Vårbygg; 4-15 ml/daa, Høstbygg; 5 ml per daa, Hvete, rug og rughvete: 4-20 ml/daa
Avgiftsklasse 2

Fare


H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: min 5 °C. Optimalt 8-10 °C
Timer opphold: 4-6 timer
Tilsett Mero. Begrensning i etterkultur. Sulfonylurearesistens kan oppstå.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i høst- og vårbygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Inneholder to aktivstoffer i sulfonylureagruppen.

Begge aktivstoffene tas opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter. Meget god effekt mot balderbrå, ettårige dyllearter, då, gjetertaske, haremat, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, paddesiv, pengeurt, rødtvetann, tungras, tunrapp, vassarve, veronika, åkergull, åkerminneblom og åkersennep.

Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp, raigras, knereverumpe, smånesle, åkertistel, vindelslirekne, åkerstemor og åkersvineblom. Noe effekt kan forventes mot jordrøyk. Det må ikke være utsikter til nattefrost ved sprøyting. Det skal tilsettes 50 ml Mero per daa. Markrapp og tunrapp bør behandles så tidlig som mulig for å få en best mulig effekt. Effekten på markrapp kan variere. Kan under noen omstendigheter gi tildels sterk gulfarging og midlertidig vekststagnasjon. Unngå overlappinger. Vær oppmerksom på at noen arter 6-radsbygg kan være ekstra følsomme. Unngå bruk i stresset åker (lufttett jord, svak rotutvikling, tørke mv). 

Minor use: Gjenlegg til frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel, bladfaks og engkvein. Frøeng av timotei, engrapp, rødsvingel, sauesvingel, bladfaks og engkvein.

Må ikke brukes i havre og fangvekster.

Innhold: 50 jodsulfuron  + 7,5 g mesosulfuron/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 5 m
Filter: A1/P3
Dose: Vårbygg; 4-15 ml/daa, Høstbygg; 5 ml per daa, Hvete, rug og rughvete: 4-20 ml/daa
Avgiftsklasse 2

Fare


H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: min 5 °C. Optimalt 8-10 °C
Timer opphold: 4-6 timer
Tilsett Mero. Begrensning i etterkultur. Sulfonylurearesistens kan oppstå.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere