Lizzy Høsthvete 600 kg

FKnr.: 37312 | Leverandørens varenr.: 37312
  • Høsthvete
  • Mathvetesort
  • Overvintring på nivå med Magnifik
  • Forsøk har vist 6% avling over Kuban
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ny mathvetesort. Sorten er foredlet av Lantmännen i Sverige, men valgt ut av Graminor på grunnlag av norske forsøk. I gjennomsnitt for de tre siste årene har Lizzie hatt overvintring på nivå med Magnifik og avling 6 % over Kuban. Lizzie vil antakelig overta for Kuban som hovedmatsort.

Såmengde 

1000-kornvekta (TKV) for Lizzie er i forsøka målt til ca 41 gram. Med et ønsket plantetall på 450 per m² og en spireprosent på 90, blir såmengden 21-22 kg per dekar. Justeringer må gjøres ut fra partiets TKV, såtid, såbed og egne erfaringer med høsthvete. TKV er oppgitt på etiketten for SPIRE såkorn fra Felleskjøpet.

Såtid 

Anbefalt såtid for Lizzie er 25. august til 10. september i Mjøs-området og indre del av Østfold/ Akershus/ Buskerud. I resten av dyrkingsområdet rundt Oslofjorden anbefales såtid mellom 5. og 20. september.

Gjødsling 

Høstgjødsling med 0-2 kg N/daa vurderes ut fra forgrøde og halmmengder. Kornet har størst nytte av fosfor og kalium radgjødslet ved såing. Bruk PK-gjødsel eller ei fosfor- og kaliumrik NPK-gjødsel ved såing.

Vårgjødsling: Lizzie har sterk proteinkvalitet og er i klasse 4. Med godt stell har sorten gode forutsetninger for å innfri mat-kvalitet. Bruk generelle gjødslingsråd for sorter med sterk proteinkvalitet: gi 8-10 kg N ved vekststart. Som første delgjødsling ved begynnende strekningsvekst (BBCH 30-31) gis 4- 10 kg N, og ved andre delgjødsling ved skyting (BBCH 39-55) gis 2-6 kg N. Ved alle gjødslinger vurderes vær, vekstforhold, utvasking, erfaring og avlingspotensial.

Ugraskontroll 

Behovet for ugrasmidler vurderes utfra ugrasflora og eventuelle resistensproblemer. Det kan behandles om høsten og om våren. Se FKs Plantevernkatalog for midler og sprøyteplaner. Ugrasmiddelet Atlantis kan skade Magnifik.

Vekstregulering 

Behovet vurderes utfra erfaringer, gjødslingsnivå og plantevekst. Det kan være aktuelt med tidlig behandling (fra BBCH 25) og/eller seinere behandling (BBCH 31-39). Se FKs Plantevernkatalog for aktuelle midler.

Sjukdommer 

Lizzie sterk mot sjukdommer, inkludert gulrust. Avlingsøkningen etter soppbehandling ligger på ca 30kg/daa i forsøka.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ny mathvetesort. Sorten er foredlet av Lantmännen i Sverige, men valgt ut av Graminor på grunnlag av norske forsøk. I gjennomsnitt for de tre siste årene har Lizzie hatt overvintring på nivå med Magnifik og avling 6 % over Kuban. Lizzie vil antakelig overta for Kuban som hovedmatsort.

Såmengde 

1000-kornvekta (TKV) for Lizzie er i forsøka målt til ca 41 gram. Med et ønsket plantetall på 450 per m² og en spireprosent på 90, blir såmengden 21-22 kg per dekar. Justeringer må gjøres ut fra partiets TKV, såtid, såbed og egne erfaringer med høsthvete. TKV er oppgitt på etiketten for SPIRE såkorn fra Felleskjøpet.

Såtid 

Anbefalt såtid for Lizzie er 25. august til 10. september i Mjøs-området og indre del av Østfold/ Akershus/ Buskerud. I resten av dyrkingsområdet rundt Oslofjorden anbefales såtid mellom 5. og 20. september.

Gjødsling 

Høstgjødsling med 0-2 kg N/daa vurderes ut fra forgrøde og halmmengder. Kornet har størst nytte av fosfor og kalium radgjødslet ved såing. Bruk PK-gjødsel eller ei fosfor- og kaliumrik NPK-gjødsel ved såing.

Vårgjødsling: Lizzie har sterk proteinkvalitet og er i klasse 4. Med godt stell har sorten gode forutsetninger for å innfri mat-kvalitet. Bruk generelle gjødslingsråd for sorter med sterk proteinkvalitet: gi 8-10 kg N ved vekststart. Som første delgjødsling ved begynnende strekningsvekst (BBCH 30-31) gis 4- 10 kg N, og ved andre delgjødsling ved skyting (BBCH 39-55) gis 2-6 kg N. Ved alle gjødslinger vurderes vær, vekstforhold, utvasking, erfaring og avlingspotensial.

Ugraskontroll 

Behovet for ugrasmidler vurderes utfra ugrasflora og eventuelle resistensproblemer. Det kan behandles om høsten og om våren. Se FKs Plantevernkatalog for midler og sprøyteplaner. Ugrasmiddelet Atlantis kan skade Magnifik.

Vekstregulering 

Behovet vurderes utfra erfaringer, gjødslingsnivå og plantevekst. Det kan være aktuelt med tidlig behandling (fra BBCH 25) og/eller seinere behandling (BBCH 31-39). Se FKs Plantevernkatalog for aktuelle midler.

Sjukdommer 

Lizzie sterk mot sjukdommer, inkludert gulrust. Avlingsøkningen etter soppbehandling ligger på ca 30kg/daa i forsøka.

Les flere detaljer

Betalingspartnere