Magnifik Høsthvete 600 kg

FKnr.: 37129 | Leverandørens varenr.: 37129
  • Velkjent sort
  • God overvintring
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Eldre sort med god overvintring. Sorten kan ha noe variabel falltallsstabilitet under vanskelige innhøstingsforhold.


Såmengde 

1000-kornvekta (TKV) for Magnifik er i forsøka målt til ca 41 gram. Med et ønsket plantetall på 450 per m² og en spireprosent på 90, blir såmengden 21-22 kg per dekar. Justeringer må gjøres ut fra partiets TKV, såtid, såbed og egne erfaringer med høsthvete. TKV er oppgitt på etiketten for SPIRE såkorn fra Felleskjøpet

Såtid 

Anbefalt såtid for Magnifik er 25. august til 10. september i Mjøs-området og indre del av Østfold/ Akershus/ Buskerud. I resten av dyrkingsområdet rundt Oslofjorden anbefales såtid mellom 5. og 20. september.

Gjødsling 

Høstgjødsling med 0-2 kg N/daa vurderes ut fra forgrøde og halmmengder. Kornet har størst nytte av fosfor og kalium radgjødslet ved såing. Bruk PK-gjødsel eller ei fosfor- og kaliumrik NPK-gjødsel ved såing. Vårgjødsling: Magnifik har sterk proteinkvalitet og er i klasse 4. Med godt stell har sorten gode forutsetninger for å innfri mat-kvalitet. Bruk generelle gjødslingsråd for sorter med sterk proteinkvalitet: gi 8-10 kg N ved vekststart. Som første delgjødsling ved begynnende strekningsvekst (BBCH 30-31) gis 4- 10 kg N, og ved andre delgjødsling ved skyting (BBCH 39-55) gis 2-6 kg N. Ved alle gjødslinger vurderes vær, vekstforhold, utvasking, erfaring og avlingspotensial.

Ugraskontroll 

Behovet for ugrasmidler vurderes utfra ugrasflora og eventuelle resistensproblemer. Det kan behandles om høsten og om våren. Se FKs Plantevernkatalog for midler og sprøyteplaner. Ugrasmiddelet Atlantis kan skade Magnifik.

Vekstregulering 

Behovet vurderes utfra erfaringer, gjødslingsnivå og plantevekst. Det kan være aktuelt med tidlig behandling (fra BBCH 25) og/eller seinere behandling (BBCH 31-39). Se FKs Plantevernkatalog for aktuelle midler.

Sjukdommer 

Magnifik er moderat mottakelig for mjøldogg. Middels sterk mot hveteaksprikk. Har greid seg bra mot gulrust. Avlingsøkningen etter soppbehandling ligger på ca 60kg/daa i forsøka.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Eldre sort med god overvintring. Sorten kan ha noe variabel falltallsstabilitet under vanskelige innhøstingsforhold.


Såmengde 

1000-kornvekta (TKV) for Magnifik er i forsøka målt til ca 41 gram. Med et ønsket plantetall på 450 per m² og en spireprosent på 90, blir såmengden 21-22 kg per dekar. Justeringer må gjøres ut fra partiets TKV, såtid, såbed og egne erfaringer med høsthvete. TKV er oppgitt på etiketten for SPIRE såkorn fra Felleskjøpet

Såtid 

Anbefalt såtid for Magnifik er 25. august til 10. september i Mjøs-området og indre del av Østfold/ Akershus/ Buskerud. I resten av dyrkingsområdet rundt Oslofjorden anbefales såtid mellom 5. og 20. september.

Gjødsling 

Høstgjødsling med 0-2 kg N/daa vurderes ut fra forgrøde og halmmengder. Kornet har størst nytte av fosfor og kalium radgjødslet ved såing. Bruk PK-gjødsel eller ei fosfor- og kaliumrik NPK-gjødsel ved såing. Vårgjødsling: Magnifik har sterk proteinkvalitet og er i klasse 4. Med godt stell har sorten gode forutsetninger for å innfri mat-kvalitet. Bruk generelle gjødslingsråd for sorter med sterk proteinkvalitet: gi 8-10 kg N ved vekststart. Som første delgjødsling ved begynnende strekningsvekst (BBCH 30-31) gis 4- 10 kg N, og ved andre delgjødsling ved skyting (BBCH 39-55) gis 2-6 kg N. Ved alle gjødslinger vurderes vær, vekstforhold, utvasking, erfaring og avlingspotensial.

Ugraskontroll 

Behovet for ugrasmidler vurderes utfra ugrasflora og eventuelle resistensproblemer. Det kan behandles om høsten og om våren. Se FKs Plantevernkatalog for midler og sprøyteplaner. Ugrasmiddelet Atlantis kan skade Magnifik.

Vekstregulering 

Behovet vurderes utfra erfaringer, gjødslingsnivå og plantevekst. Det kan være aktuelt med tidlig behandling (fra BBCH 25) og/eller seinere behandling (BBCH 31-39). Se FKs Plantevernkatalog for aktuelle midler.

Sjukdommer 

Magnifik er moderat mottakelig for mjøldogg. Middels sterk mot hveteaksprikk. Har greid seg bra mot gulrust. Avlingsøkningen etter soppbehandling ligger på ca 60kg/daa i forsøka.

Les flere detaljer

Betalingspartnere