Rotax Høsthvete 600 kg

FKnr.: 37303 | Leverandørens varenr.: 37303
  • Høsthvete
  • Fôhøsthvete
  • Gode overvintringsegenskaper
  • Høyt avlingsnivå
  • Gitt 3% større avling enn Jantarka i snitt
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ny fôrhøsthvete med gode overvintringsegenskaper. Avlingsnivå er høyt og Rotax har gitt 3 % større avling enn Jantarka i snitt for de siste tre årene. Rotax vil antakelig overta for Jantarka som hovedfôrsort. 

Såmengde 

1000-kornvekta (TKV) for Rotax er i forsøka målt til ca 45 gram. Aktuell såmengde er 22-23 kg per dekar. Justeringer må gjøres ut fra partiets TKV, såtid, såbed og egne erfaringer med høsthvete. Laveste såmengde ved tidlig såing og gode forhold. TKV er oppgitt på etiketten for SPIRE såkorn fra Felleskjøpet.

Såtid 

Anbefalt såtid for Rotax er 25. august til 10. september i Mjøs-området og indre del av Østfold/ Akershus/ Buskerud. I resten av dyrkingsområdet rundt Oslofjorden anbefales såtid mellom 5. og 20. september.

Gjødsling 

Rotax blir avregnet som fôr. Høstgjødsling med 0-2 kg N vurderes i forhold til forgrøde/næringsinnhold i jorda. Gjødsling tilpasses avlingsnivå. Behovet er ca 2,2 kg N per 100 kg avling. Vårgjødsling med totalt 8-10 kg N, pluss delgjødsling ved avsluttende busking med 8-12 kg N. Ved denne gjødslinga er det en stor fordel å kunne variere tildelinga innad på skiftet. Ved alle gjødslinger vurderes vær, vekstforhold, utvasking, erfaring og avlingspotensial.

Ugraskontroll 

Behovet for ugrasmidler vurderes utfra ugrasflora og eventuelle resistensproblemer. Det kan behandles om høsten og om våren. Se FKs Plantevernkatalog for midler og sprøyteplaner.

Vekstregulering 

Behovet vurderes utfra erfaringer, gjødslingsnivå og plantevekst. Det kan være aktuelt med tidlig behandling (fra BBCH 25) og/eller seinere behandling (BBCH 31-39). Se FKs Plantevernkatalog for aktuelle midler.

Sjukdommer 

Rotax er sterk mot mjøldogg og middels sterk mot hveteaksprikk. Mottakelig for gulrust. I forsøka er det en avlingsøkning på ca 50kg/daa med soppsprøyting. Rotax må passes nøye med sprøyting med tanke på gulrust.

Avling

Rotax ligger høyt i avling. I perioden 2020 til 2022 ligger den i gjennomsnitt over Jantarka.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ny fôrhøsthvete med gode overvintringsegenskaper. Avlingsnivå er høyt og Rotax har gitt 3 % større avling enn Jantarka i snitt for de siste tre årene. Rotax vil antakelig overta for Jantarka som hovedfôrsort. 

Såmengde 

1000-kornvekta (TKV) for Rotax er i forsøka målt til ca 45 gram. Aktuell såmengde er 22-23 kg per dekar. Justeringer må gjøres ut fra partiets TKV, såtid, såbed og egne erfaringer med høsthvete. Laveste såmengde ved tidlig såing og gode forhold. TKV er oppgitt på etiketten for SPIRE såkorn fra Felleskjøpet.

Såtid 

Anbefalt såtid for Rotax er 25. august til 10. september i Mjøs-området og indre del av Østfold/ Akershus/ Buskerud. I resten av dyrkingsområdet rundt Oslofjorden anbefales såtid mellom 5. og 20. september.

Gjødsling 

Rotax blir avregnet som fôr. Høstgjødsling med 0-2 kg N vurderes i forhold til forgrøde/næringsinnhold i jorda. Gjødsling tilpasses avlingsnivå. Behovet er ca 2,2 kg N per 100 kg avling. Vårgjødsling med totalt 8-10 kg N, pluss delgjødsling ved avsluttende busking med 8-12 kg N. Ved denne gjødslinga er det en stor fordel å kunne variere tildelinga innad på skiftet. Ved alle gjødslinger vurderes vær, vekstforhold, utvasking, erfaring og avlingspotensial.

Ugraskontroll 

Behovet for ugrasmidler vurderes utfra ugrasflora og eventuelle resistensproblemer. Det kan behandles om høsten og om våren. Se FKs Plantevernkatalog for midler og sprøyteplaner.

Vekstregulering 

Behovet vurderes utfra erfaringer, gjødslingsnivå og plantevekst. Det kan være aktuelt med tidlig behandling (fra BBCH 25) og/eller seinere behandling (BBCH 31-39). Se FKs Plantevernkatalog for aktuelle midler.

Sjukdommer 

Rotax er sterk mot mjøldogg og middels sterk mot hveteaksprikk. Mottakelig for gulrust. I forsøka er det en avlingsøkning på ca 50kg/daa med soppsprøyting. Rotax må passes nøye med sprøyting med tanke på gulrust.

Avling

Rotax ligger høyt i avling. I perioden 2020 til 2022 ligger den i gjennomsnitt over Jantarka.

Les flere detaljer

Betalingspartnere