Proxanil 10 L

FKnr.: 65124 | Leverandørens varenr.: 00086-NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot tørråte i potet.

Proxanil inneholder 2 aktive stoffer. Det ene, propamocarb HCI, er systemisk og transporteres til ny tilvekst. Det andre, cymoxanil, er et
kontaktmiddel med lokalsystemisk virkning. Proxanil skal brukes forebyggende, og før synlige tegn på angrep av tørråte vises. Ny tilvekst av
potetriset vil beskyttes, og spirende soppsporer vil drepes (kurativt).

Proxanil bør inngå i et sprøyteprogram med andre tørråtemidler. Bruk
200 ml pr. dekar i 20-30 l vann. Maksimalt 6 behandlinger pr. vekstsesong med minimum 7 dagers mellomrom. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Proxanil kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Proxanil brukes i blanding med Ranman Top.

Innhold: Cymoksanil 50 g + Propamokarb 400 g/l
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: 14 dager
Avstand til vann: 10 m 
Filter: A1/P3
Dose: 200 ml/daa
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse: 4

Optimale Virkningsforhold:
Regnfast  etter 2 timer
Sprøyt på tørre blad

Advarsel

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H361fd - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot tørråte i potet.

Proxanil inneholder 2 aktive stoffer. Det ene, propamocarb HCI, er systemisk og transporteres til ny tilvekst. Det andre, cymoxanil, er et
kontaktmiddel med lokalsystemisk virkning. Proxanil skal brukes forebyggende, og før synlige tegn på angrep av tørråte vises. Ny tilvekst av
potetriset vil beskyttes, og spirende soppsporer vil drepes (kurativt).

Proxanil bør inngå i et sprøyteprogram med andre tørråtemidler. Bruk
200 ml pr. dekar i 20-30 l vann. Maksimalt 6 behandlinger pr. vekstsesong med minimum 7 dagers mellomrom. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Proxanil kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Proxanil brukes i blanding med Ranman Top.

Innhold: Cymoksanil 50 g + Propamokarb 400 g/l
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: 14 dager
Avstand til vann: 10 m 
Filter: A1/P3
Dose: 200 ml/daa
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse: 4

Optimale Virkningsforhold:
Regnfast  etter 2 timer
Sprøyt på tørre blad

Advarsel

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H361fd - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere