0

Proxanil 10 liter

FKnr.: 65124 | Leverandørens varenr.: 00086-NO

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot tørråte i potet
Proxanil inneholder 2 aktive stoffer. Det ene, propamokarb (del av Consento), er systemisk og transporteres til ny tilvekst. Det andre, cymoxanil (Cymbal), er et kontaktmiddel med lokalsystemisk virkning. Kombinasjonene av de to stoffene sikrer en god virkning og motvirker resistens. Ny tilvekst av potetriset vil beskyttes, og spirende soppsporer vil drepes. Proxanil har opptil ca 48 timers kurativ effekt. Proxanil bør/skal blandes med andre tørråtemidler for å sikre en bedre forebyggende virkning. Bruk da 150-200 ml Proxanil + en redusert dose av Ranman Top/Revus. Ved smitte i åkeren brukes full dose (200 ml) Proxanil og Ranman Top samt en oppfølgende sprøyting 3-4 dager senere med Cymbal + Ranman Top/Revus. Proxanil anbefales ikke til de siste behandlinger mot tørråte. Maksimalt 6 behandlinger pr. vekstsesong med 7 dagers mellomrom. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Regnfast etter 2 timer.

Innhold: Cymoksanil 50 g + Propamokarb 450 g/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 14 dager
Avstand til vann: 10 m vegetert buffersone
Filter: A1/P3
Dose: 200 ml/daa
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse: 4

Virkningsforhold:
Sprøyt helst på tørre planter
Regnfast  etter 2 timer

Advarsel

 

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
H361fd - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. 
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot tørråte i potet
Proxanil inneholder 2 aktive stoffer. Det ene, propamokarb (del av Consento), er systemisk og transporteres til ny tilvekst. Det andre, cymoxanil (Cymbal), er et kontaktmiddel med lokalsystemisk virkning. Kombinasjonene av de to stoffene sikrer en god virkning og motvirker resistens. Ny tilvekst av potetriset vil beskyttes, og spirende soppsporer vil drepes. Proxanil har opptil ca 48 timers kurativ effekt. Proxanil bør/skal blandes med andre tørråtemidler for å sikre en bedre forebyggende virkning. Bruk da 150-200 ml Proxanil + en redusert dose av Ranman Top/Revus. Ved smitte i åkeren brukes full dose (200 ml) Proxanil og Ranman Top samt en oppfølgende sprøyting 3-4 dager senere med Cymbal + Ranman Top/Revus. Proxanil anbefales ikke til de siste behandlinger mot tørråte. Maksimalt 6 behandlinger pr. vekstsesong med 7 dagers mellomrom. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Regnfast etter 2 timer.

Innhold: Cymoksanil 50 g + Propamokarb 450 g/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 14 dager
Avstand til vann: 10 m vegetert buffersone
Filter: A1/P3
Dose: 200 ml/daa
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse: 4

Virkningsforhold:
Sprøyt helst på tørre planter
Regnfast  etter 2 timer

Advarsel

 

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
H361fd - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. 
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer
Legg til snarvei på hjemskjerm?