0

Ranman Top 5 ltr

FKnr.: 66183 | Leverandørens varenr.: 00028-NO

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot tørråte i potet
Kontaktvirkende og forebyggende tørråtemiddel. Hindrer tørråtesoppen i å utvikle seg på de plantedelene hvor sprøytebelegg finnes. Brukes maksimalt 6 ganger pr. vekstsesong, og maksimalt 3 ganger i trekk. Under perioder med stort smittepress og/eller stor tilvekst i potetriset bør det sprøytes hver 7. dag. Ranman reduserer smitten som overføres til knollene. Bruk 20-40 liter vann pr. dekar. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Ranman kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter.

Ranman dreper zoosporer som er fri. Rist kanna veldig godt før bruk.

Minor use: Mot agurkbladskimmel i frilandsagurk

Innhold: Cyazofamid 160 g/l
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: 7 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 50 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Gyllen brun
Sprøytevæske: Hvit
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H315 - Irriterer huden.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H332 - Farlig ved innånding.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimal virkningsforhold:
Timer opphold: <1 t
Sprøyt på tørre blad

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot tørråte i potet
Kontaktvirkende og forebyggende tørråtemiddel. Hindrer tørråtesoppen i å utvikle seg på de plantedelene hvor sprøytebelegg finnes. Brukes maksimalt 6 ganger pr. vekstsesong, og maksimalt 3 ganger i trekk. Under perioder med stort smittepress og/eller stor tilvekst i potetriset bør det sprøytes hver 7. dag. Ranman reduserer smitten som overføres til knollene. Bruk 20-40 liter vann pr. dekar. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Ranman kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter.

Ranman dreper zoosporer som er fri. Rist kanna veldig godt før bruk.

Minor use: Mot agurkbladskimmel i frilandsagurk

Innhold: Cyazofamid 160 g/l
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: 7 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 50 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Gyllen brun
Sprøytevæske: Hvit
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H315 - Irriterer huden.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H332 - Farlig ved innånding.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimal virkningsforhold:
Timer opphold: <1 t
Sprøyt på tørre blad

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?