0

Ranman Top 5 ltr

FKnr.: 66183 | Leverandørens varenr.: 00028-NO

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot tørråte i potet.
 
Kontaktvirkende og forebyggende tørråtemiddel. Hindrer tørråtesoppen i å utvikle seg på de plantedelene hvor sprøytebelegg finnes. Brukes maksimalt 6 ganger pr. vekstsesong, og maksimalt 3 ganger i trekk. Under perioder med stort smittepress og/eller stor tilvekst i potetriset bør det sprøytes hver 7. dag. Ranman reduserer smitten som overføres til knollene. Bruk 20 – 40 liter vann pr. dekar. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Ranman kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Ranman dreper zoosporer som er fri.
 
Rist kanna veldig godt før bruk.

Minor use: Mot agurkbladskimmel i frilandsagurk.
 
Innhold: Cyazofamid 160 g/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: 7 dager
Avstand til vann: 3 m
Dose: 50 ml/daa
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1P3
 
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H332 Farlig ved innånding.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
 
Virkningsforhold:
Timer opphold: <1 t
Annet: Sprøyt på tørre blad
 
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot tørråte i potet.
 
Kontaktvirkende og forebyggende tørråtemiddel. Hindrer tørråtesoppen i å utvikle seg på de plantedelene hvor sprøytebelegg finnes. Brukes maksimalt 6 ganger pr. vekstsesong, og maksimalt 3 ganger i trekk. Under perioder med stort smittepress og/eller stor tilvekst i potetriset bør det sprøytes hver 7. dag. Ranman reduserer smitten som overføres til knollene. Bruk 20 – 40 liter vann pr. dekar. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Ranman kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Ranman dreper zoosporer som er fri.
 
Rist kanna veldig godt før bruk.

Minor use: Mot agurkbladskimmel i frilandsagurk.
 
Innhold: Cyazofamid 160 g/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: 7 dager
Avstand til vann: 3 m
Dose: 50 ml/daa
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1P3
 
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H332 Farlig ved innånding.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
 
Virkningsforhold:
Timer opphold: <1 t
Annet: Sprøyt på tørre blad
 
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer