0

Boxer 10 ltr

FKnr.: 60004 | Leverandørens varenr.: 61068

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ugrasmiddel mot grasartene tunrapp, knereverumpe og tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann i høsthvete, høstbygg, rug og rughvete uten fangvekster om høsten. Potet og frøeng.
 
Boxer har jordvirkning som effektivt bekjemper tunrapp og enkelte tofrøbladete frøugras i høstkorn. Midlet tas opp i vekstpunktene både i røtter og skudd og ugraset bekjempes fra spiringsfasen straks etter spiring og frem til kornets trebladstadium (BBCH 00-13). Høyeste dose må brukes der det er markrapp og på jord med høyt moldinnhold. Bekvem jord med god fuktighet gir de beste betingelser for optimal virkning, Boxer er resistensbryter i forhold til sulfonylurea.
 
Håndteringsfrist 48 timer.
 
Off label: Pottebrett av gran, engsvingel, frøeng, asparges, kepaløk, vårløk, sjalottløk, purre, gulrot, knollselleri, kålrot, nepe, brokkoli, hodekål, blomkål, jordbær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia.

Innhold: 800 g prosulfokarb/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Potet: 6 uker. Grasfrøeng (halm til fôr); 30 uker
Avstand til vann: 5 m
Dose: Korn; 200-300 ml. Potet og frøeng; se etikett.
Filter: Ingen
 

H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: >5oC
Regnfast: 1 time
Annet: Før ugraset spirer. Begrensing i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ugrasmiddel mot grasartene tunrapp, knereverumpe og tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann i høsthvete, høstbygg, rug og rughvete uten fangvekster om høsten. Potet og frøeng.
 
Boxer har jordvirkning som effektivt bekjemper tunrapp og enkelte tofrøbladete frøugras i høstkorn. Midlet tas opp i vekstpunktene både i røtter og skudd og ugraset bekjempes fra spiringsfasen straks etter spiring og frem til kornets trebladstadium (BBCH 00-13). Høyeste dose må brukes der det er markrapp og på jord med høyt moldinnhold. Bekvem jord med god fuktighet gir de beste betingelser for optimal virkning, Boxer er resistensbryter i forhold til sulfonylurea.
 
Håndteringsfrist 48 timer.
 
Off label: Pottebrett av gran, engsvingel, frøeng, asparges, kepaløk, vårløk, sjalottløk, purre, gulrot, knollselleri, kålrot, nepe, brokkoli, hodekål, blomkål, jordbær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia.

Innhold: 800 g prosulfokarb/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Potet: 6 uker. Grasfrøeng (halm til fôr); 30 uker
Avstand til vann: 5 m
Dose: Korn; 200-300 ml. Potet og frøeng; se etikett.
Filter: Ingen
 

H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: >5oC
Regnfast: 1 time
Annet: Før ugraset spirer. Begrensing i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Les flere detaljer