04.02.2016 | Felleskjøpet

- Anne Jødahl Skuterud har et stort engasjement for landbruket og samvirketanken. Etter tre år i styret har hun kjennskapen og kompetansen som trengs for å løfte Felleskjøpet videre i årene som kommer. Skuterud er en kandidat som har bred leder-erfaring, et stort hjerte for landbruket og viktig næringslivserfaring. Vi er svært fornøyd med at Skuterud stiller som kandidat til styreledervervet, sier leder av valgkomiteen Aina Kvernsveen

Skuterud selv ser frem til å ta fatt på oppgaven.

- Jeg er stolt over å bli spurt og er topp motivert. Jeg brenner for landbruket og Felleskjøpet. Å sitte i styret i Felleskjøpet er både givende og en viktig oppgave for hele landbruksnæringen. Felleskjøpet er en motor og premissleverandør i landbruket, og jeg vil jobbe for at Felleskjøpet fortsatt skal være bondens foretrukne partner, sier Anne Skuterud.

Utvikling og vekst

Einar Enger ble valgt til styreleder i Felleskjøpet Agri SA i 2011 og har sittet som leder av selskapets styre i fem år. Dette har vært en periode preget av stor utvikling og resultatvekst i Felleskjøpet.

- Enger har vært en godt kvalifisert styreleder og valgkomiteen vil takke han for den betydelige jobben han har lagt ned for selskapet. Når han nå har valgt å ikke ta gjenvalg har vi jobbet for å finne en god kandidat til jobben videre. Vi har sett etter en kandidat med sterke bånd til landbruket og erfaring fra næringslivet, sier Aina Kvernsveen som leder av valgkomiteen.

Enger trekker frem selskapets rolle i landbruket og næringens betydning for samfunnet som Felleskjøpets store styrke etter årene som styreleder.

- Felleskjøpet Agri har gjort store investeringer og levert gode resultater. Jeg har hatt gleden av å jobbe med dedikerte medlemmer, kolleger i styret og en særdeles dyktig ledelse. Vi skaper nytte og verdier for så mange bønder i hele landet, som igjen skaper varige verdier for hele samfunnet. Felleskjøpet er i dag et meget solid selskap som vil være viktig for norsk matproduksjon i overskuelig fremtid, avslutter Enger. 

Innstilling til nytt styre i Felleskjøpet Agri SA:

Nytt styre velges på Felleskjøpet Agris årsmøte 06.04.2016.

For mer informasjon, kontakt:

Aina Kvernsveen, leder valgkomite – tlf. 991 09 192   
Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjonsdirektør – tlf. 977 27 217