07.02.2017 | Felleskjøpet

Felleskjøpets Agris sentrale valgkomite har i dag lagt frem sin innstilling til nytt styre inkludert styreleder. Valgkomiteen, som begynte sin jobb i oktober, har lagt vekt på kontinuitet og videreføring av det langsiktige arbeidet som styret og ledelsen i selskapet har påbegynt. Harald A. Lein er innstilt på gjenvalg som nestleder for en ny periode. Alle øvrige styremedlemmer som er på valg, med unntak av Oddhild Saure som ikke ønsker gjenvalg, er innstilt for en ny periode i Felleskjøpet Agris styre.

– Anne Jødahl Skuterud gjør en svært god jobb som styreleder og har en profil som passer selskapet godt med både næringslivserfaring og føttene godt plantet i landbruket. Vi har et velfungerende styre i Felleskjøpet Agri som er meget kompetente og godt sammensatt. Derfor ønsker valgkomiteen at hele styret skal fortsette sitt arbeid med å utvikle vårt samvirke videre til det beste for bonden, sier leder av valgkomiteen, Lars Oddbjørn Størset.

Skuterud er svært motivert for å fortsette arbeidet som styreleder. – Felleskjøpet Agri er inne i en meget spennende periode med vekst og viktig utvikling av selskapet. Med et stadig større nordisk fotavtrykk bygger vi et sterkt samvirkekonsern som trygger den norske bonden for å møte fremtidens landbruk. Den økende oppmerksomheten om bio-økonomien og de mulighetene dette gir i det grønne skiftet, betyr også store muligheter og utfordringer for Felleskjøpet. Denne jobben ser jeg frem til å være med på videre, sier Anne Jødahl Skuterud.

Endringer i styresammensetningen

Etter fusjonen mellom Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal og Felleskjøpet Agri i 2015 ble det vedtatt at styret i Felleskjøpet Agri skulle øke antall styremedlemmer med en representant i en overgangsperiode på to år. Den gang kom Wenche Ytterli inn som styremedlem fra Nordmøre og Romsdal, og hun har sittet i styret siden. Etter kommende årsmøte vil antallet medlemsvalgte styremedlemmer igjen være 8 personer, som det var før nevnte fusjon.

– Utgangspunktet før valgkomiteen startet sin jobb var at vi skulle gå ned til 8 styremedlemmer igjen, slik det var før fusjonen med Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal. Når Oddhild Saure ikke ønsket gjenvalg kombinert med vårt mål om kontinuitet i styret, ble det en god løsning på justeringen av styret. Oddhild har gjort en god jobb i styret over mange år og vi takker henne for innsatsen og ønsker lykke til videre, sier Lars Oddbjørn Størset.

Innstilling til nytt styre i Felleskjøpet Agri SA:

   Velges for  Valgt 1. gang      Region:  
Styret:            

Styreleder

1 år  2016  Anne J. Skuterud

Gjerdrum

1 På valg
Nestleder  1 år  2016  Harald A. Lein  Skogn  På valg 
             
Styremedlem 2 år 2015 

Arne Elias Østerås

Stange  På valg
Styremedlem 2 år  2015  Sveinung Halbjørhus  Hemsedal  Ikke på valg
Styremedlem 2 år  2010  Bjørnar Schei  Fosnes  Ikke på valg
Styremedlem 2 år  2010  Harald A. Lein  Skogn  Ikke på valg
Styremedlem 2 år  2015  Wenche Ytterli  Rauma På valg
Styremedlem 2 år  2016  Eli Blakstad  Sør-Fron Ikke på valg
Styremedlem 2 år  2016  Karl-Oskar Fosshaug  Bardu  På valg
             
1.vara 1 år  2016  Jon Ansten Johansen  Ski  På valg
2.vara 1 år  2016  Solveig B. Rønning  Rana  På valg
3.vara   1 år 2016  Anders Eggen  Melhus  På valg

Nytt styre og styreleder velges på Felleskjøpet Agris årsmøte 06.04.2017.

For mer informasjon, kontakt:

Lars Oddbjørn Størset, leder valgkomite, tlf. 907 77 515 

Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjons- og markedsdirektør, tlf. 977 27 217