04.03.2022 | Felleskjøpet

– Dette er på nåværende tidspunkt vårt viktigste bidrag til å øke selvforsyningen av matkorn, sier styreleder Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri.

Torsdag gikk Norges Bondelag ut og sa at det haster med å øke matkornproduksjonen i Norge. Felleskjøpet er leveringsdyktig på kort sikt, men er også bekymret for det som skjer i Ukraina og hvilke følger dette kan få for norsk matforsyning.

– Vi har et etisk ansvar for å produsere det vi kan av mat slik at vi ikke presser opp prisene på verdensmarkedet for de som har mindre å rutte med, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure.

Konkrete tiltak

Felleskjøpet har definert tre konkrete tiltak for å øke selvforsyningen på kort sikt:

  • Økt proteinbetaling til fôrkorn av hvete.
  • Økt produksjon av såkorn, spesielt hvete, foran kommende sesong. For såkorn som er bestilt, men ikke utlevert, er også Felleskjøpet fleksible dersom den enkelte kornbonde vil endre bestillingen til hvete.
  • Sikkerhet for leveranse av gjødsel til årets vekstsesong.


– For å øke produksjonen av mathvete trenger kornbonden tilstrekkelig trygghet for lønnsomhet. Våronna står for døra. Tydelige signaler fra staten og avtalepartene er viktig, så skal vi gjøre vårt for å fortsette å være leveringsdyktig, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure.

Firedobling

Felleskjøpet har bestemt seg for å firedoble sine satser for proteinbetaling for fôrkorn av hvete kommende sesong.

– Dette håper vi kan stimulere til økt hveteproduksjon. Økt proteintillegg på fôrhvete er Felleskjøpets bidrag til å redusere den økonomiske nedsiden ved mathvetedyrking dersom vær og dyrkingsforhold gjør at hveten ikke holde matkvalitet, sier Svenn Ivar Fure.

For fôrhvete med proteininnhold på 12,5% gis det i dag et proteintillegg på 1 øre pr kilo. For kommende sesong økes denne satsen til 5 øre. Fôrhvete med 13,0% protein får et økt tillegg fra 2 til 7,5 øre pr kilo. Og for fôrhvete med 13,5% protein økes tillegget fra 3 til 10 øre pr kilo.

Redusert risiko

Felleskjøpets beregninger viser at økning i proteinbetaling på fôrhvete i stor grad vil dekke opp for den økte gjødselkostnaden kornprodusenten vil ha knyttet til det ekstra gjødselbehovet som trengs for å kunne lykkes med produksjon av hvete til mat.

– Dette tar ned risiko i betydelig grad, og er et tiltak vi håper bidrar til å gi kornprodusenten den økonomiske tryggheten de trenger for å tørre å satse på mathvete, sier Amund Dønnum, forretningsområdesjef i Felleskjøpet Agri.

Ny tabell proteinbetaling i fôrhvete:

Protein %

Sats 2021 (øre/kg)

NY Sats 2022 (øre/kg)

12,5

1

5

13,0

2

7,5

13,5

3

10