05.01.2024 | Felleskjøpet

Torsdag 18. januar arrangerer Norges Bondelag og Felleskjøpet Agri Kornkonferansen 2024 i Oslo kongressenter. Hvert år samler arrangementet deltagere fra hele verdikjeden i kornmiljøet, fra bonde til baker, via både industri, akademia og dagligvare.

– Målet til konferansen er å spre kunnskap om politiske og markedsmessige forhold tilknyttet hele verdikjeden, både korn, kraftfôr, matmjøl og bakevarer. Kornkonferansen er blitt en svært viktig møteplass, både for informasjon og utveksling av erfaringer, sier styreleder Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri.

Kontrastårene

Hun skal være ordstyrer på konferansen sammen med generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Bondelaget. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er med på årets konferanse, som dermed har fått et ekstra fokus mot klima og miljø.

Konferansen starter med å se tilbake på de store kontrastårene 2022 og 2023. Kornbransjen opplevde i 2022 eventyrlige avlinger, fulle lagre og en norskandel i matmjølet på 80 prosent. I fjor var alt motsatt. Tørke og flom skapte enorme utfordringer. I november prognoserte markedsregulator Felleskjøpet Agri en norskandel i matmjølet på 31 prosent.

Bærekraft og matkorn

Under bolken Bærekraftig kornproduksjon går statsråden på scenen for å snakke om klima- og miljømål i norsk kornproduksjon. Forsamlingen vil deretter få informasjon om erfaringer fra svensk kornproduksjon, og det vil blant annet bli innlegg fra Graminor om kornforedling med endrede klima- og miljøkrav.

I del to av Kornkonferansen settes fokuset på matkorn. Produksjonsdirektør Rune Johnsen i Norgesmøllene vil fortelle om erfaringer fra 2022, og presentere læringspunkter fra sesongen med 80 prosent norskandel i matmjølet. I tillegg kommer blant andre Cicero og setter fokus på motivasjonen til å dyrke mathvete.

Fullstendig program og påmelding til Kornkonferansen finner du her. På samme lenke vil det komme informasjon om hvordan man kan følge konferansen digitalt.