20.01.2023 | Felleskjøpet kommunikasjon

Potet- og grønnsaksproduksjon er en viktig del av norsk landbruk. Økt fokus på kortreist og bærekraftig matproduksjon er avgjørende for å sikre selvforsyningsgraden i Norge.

Felleskjøpet Agri har besluttet å ta en større posisjon i dette markedet, ved å inngå et servicesamarbeid på Dewulf høstemaskiner sammen med datterselskapet Grønt Maskin. Det betyr at seks av Felleskjøpet-verkstedene blir dedikerte servicepunkt for potetsettere, gulrot- og potethøstere fra Dewulf, og at tilgangen på deler og reservedeler øker betraktelig.

– Vi ser at Dewulf har tatt en god posisjon i markedet, og at satsingen til Grønt Maskin er viktig for både oss og produsentene. Felleskjøpet satser på potet- og grønnsaksprodusenter, og derfor er det viktig at vi tilbyr service flere steder i landet, sier Steinar Kristoffersen, Direktør Ettermarked i Felleskjøpet Agri.

Sikrer rett kompetanse

I løpet av mars vil alle mekanikerne på avdelingene få nødvendige kurs og opplæring i maskiner og utstyr fra Dewulf, og delelageret vil være på plass til sesongstart 2023.

– Markedet har tatt godt imot Dewulf, og vi har solgt flere høstemaskiner det siste året enn vi har gjort tidligere år. Det er viktig for våre kunder med et pålitelig servicenettverk og rask tilgang på deler, og det sikrer vi nå med dette samarbeidet, sier Rainer Hivand, daglig leder i Grønt Maskin.

Flere verksteder – raskere responstid

 Hos Grønt Maskin i Rygge vil man fremdeles ha mulighet til service og reparasjon av alle typer høstemaskiner, og et rikt utvalg av slitedeler og reservedeler.

– På sikt vil vi utvide antall serviceverksteder slik at vi er tilstede overalt der det finnes potet- og grønnsaksprodusenter, legger Rainer Hivand til.

For service eller deler, tar du kontakt med ditt nærmeste verksted. De seks Felleskjøpet-verkstedene som er en del av samarbeidet i første omgang er Levanger, Hamar, Konsvinger/Flisa, Kløfta, Lena og Larvik. Disse kommer i tillegg til Grønt Maskin i Rygge.

– Det er viktig for oss å kunne tilby rask og riktig service til våre kunder. Med dette samarbeidet i områder med flere potet- og grønnsaksprodusenter, sikrer vi at de får den hjelpen de trenger raskt, og eventuell nedetid blir minst mulig, sier Steinar Kristoffersen.

Fakta om Grønt Maskin AS

Grønt Maskin (tidl. Ole Chr. Bye) ble etablert i 1912

Selskapet er spesialisert på alt av maskiner og utstyr til grønnsaksprodusenter i både Norge og Sverige.

Selskapet er også en stor leverdør av korntørker og kornlagring.

Felleskjøpet kjøpte selskapet i 2003

Grønt Maskin er lokalisert i Rygge med maskinsalg, delelager og verksted

Grønt Maskin ble forhandler av Dewulf i 2021