27.04.2023 | Felleskjøpet

Sesongmessig er første kvartal normalt et svakt kvartal for Felleskjøpet.

Felleskjøpet Agris omsetning går opp med 273 millioner kroner i første kvartal, sammenlignet med samme periode i 2022. Det er en økning på 6,7 prosent. Omsetningsøkningen er drevet av kostnadsøkninger fra forretningsområdene Landbruk og Maskin, samt i datterselskapene Cernova og Granngården.

Klar til sesong

Krigen i Ukraina har skapt store følger det siste året. For Felleskjøpet var 2022 spesielt preget av leveringsutfordringer, lange ledetider, svekket valuta og uforutsigbare priser. Felleskjøpet har likevel vært leveringsdyktig gjennom den vanskelige perioden. Urolighetene fortsetter også inn i første kvartal. Med kampanjen «Klar til sesong», har Felleskjøpet oppfordret bonden til å være tidlig ute i forberedelsene.

 

– Vi har ingen tro på å være tilbake til normalen den nærmeste tiden og våre medarbeidere jobber knallhardt hver eneste dag for å sikre at vi er leveringsdyktige, og at bonden får så lave priser som mulig. Første kvartal er ikke sesong for oss, den starter først når våren kommer. De neste tre månedene blir derfor viktige for oss. Vi er klar til sesong og leveringsdyktige, sier Svenn Ivar Fure, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Redusert EBITDA

EBITDA i kvartalet er redusert med 55 millioner kroner mot året før, og ender på -27 millioner kroner i første kvartal. Det er spesielt detaljhandelsvirksomheten i Norge som går ned, samt datterselskapet Nelson Garden. Maskin er også noe bak fjoråret, mens Landbruk ligger foran. For Landbruk var samme periode i fjor preget av at kostnadene økte raskere enn salgsprisene.

 Tregt i detaljhandel

Også forbrukerne har fått en høy kostnadsøkning det siste året, med økte strømpriser og inflasjon. Samtidig har detaljhandel møtt konkurranse i utenlandsreiser og andre opplevelser, som man under pandemien ikke hadde anledning til. Det merkes ikke bare for Felleskjøpet, men for all varehandel.

– At forbrukerne ble mer sparsommelige, merket vi allerede i fjor, men nå strammer det seg virkelig til for hele bransjen – spesielt i Norge. Samtidig merket vi at mye snø i januar skapte god aktivitet i butikkene våre. Kvartalet er blitt brukt til å spisse varesortimentet ytterligere og forberede den viktige dyrke- og hagesesongen. Vi skal gjøre vårt for at forbrukerne skal bli klare til å så og plante, sier Fure.

Styrket satsingen på kjæledyrfôr

I februar kjøpte Felleskjøpet Agri seg opp i den svenske kjæledyrfôrprodusenten Halla Petfood AB.  Hallas produktportefølje består av tørrfôr, ferskfôr, og snacks til hund og katt, er basert på lokale råvarer og selskapet har sterke posisjoner mot yrkeshundsegmentet. Halla er en stor leverandør til Granngården, Felleskjøpets butikkjede i Sverige.

Stabile resultater i Cernova

Cernova, konsernets mølle- og bakerivirksomhet, hadde god drift og leverer et resultat for første kvartal som er 9 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor.  2022 var preget av energi- og råvarekostnadsøkninger som ga redusert lønnsomhet.

Finanskostnader og kapitalsituasjon

Kornhøsten 2022 var god på Østlandet, og rekordavlinger gjør at det er mye korn på lager. I 2022 økte prisene på korn som ble satt i jordbruksoppgjøret. Totalt gjør disse faktorene at det er bundet over 400 millioner kroner mer i kornbeholdningen ved utgangen av mars 2023, enn på samme tid året før. Dette øker kapitalbindingen og finanskostnadene, men vil også redusere importbehovet.

– Selv om den høye kornbeholdningen er kapitalkrevende, vil det sørge for god korntilgang frem til – og inn i – neste kornhøst. Det muliggjør høy norskandel i både matmel og dyrefôr. Våren er en periode som Felleskjøpet normalt binder mye kapital, på grunn av nødvendig oppbygging mot sesong. Vi har noen spennende måneder foran oss nå, sier Fure.

Økt lagerbeholdning påvirker NRBG/ EBITDA

Netto rentebærende gjeld (NRBG) ved utgangen av første kvartal ender på 5 100 millioner kroner, en økning mot samme periode i 2022 på 1 082 millioner kroner. Økningen kommer i hovedsak fra økt lagerbeholdningen av korn og innsatsfaktorer til landbruket samt generell inflasjon. NRBG/ EBITDA ved utgangen av kvartalet er svekket til 5,9.

Felleskjøpet har langsiktige rentesikringer.  Verdiutviklingen av realiserte og urealiserte sikringer føres over posten finanskostnader. I første kvartal er verdiendringen negativ, mens den på samme periode i fjor var positiv. Finanskostnadene har derfor endret seg fra å være netto positive til å bli negative, noe som gir et stort utslag i kvartalet.

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern

(Mill. kroner)

Q1
2023

Q1
2022

Driftsinntekter

4 340

4 067

EBITDA

-27

29

Driftsresultat

-126

-73

Resultat før skatt

-234

-29

Resultat etter skatt

-185

-25

 

Børsmelding og kvartalsrapport kan du lese her.

For mer informasjon, kontakt:
Veronika Skagestad, kommunikasjonssjef tlf. 936 03 500
Trine-Marie Hagen, økonomidirektør tlf. 996 17 505

Om Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri har en omsetning på 20,2 milliarder i 2022 og har i overkant av 4 000 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av i rundt 39 000 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi innen landbruksvirksomheten på kort og lang sikt.