22.05.2024 | Felleskjøpet

I januar i år ble det kjent at konserndirektør Maskin, Frode Dahl, trer inn i en annen stilling i Felleskjøpet Agri. Arbeidet med å finne en erstatter ble umiddelbart satt i gang, og det er nå klart at det er Tommy Uttakleiv fra Lørenskog som skal ta over ansvaret for Maskin-divisjonen. 

– Tommy er en erfaren leder som ser muligheter og har vist gode resultater der han har vært. Han er en god relasjonsbygger og har lang ledelseserfaring fra landsdekkende virksomheter. Vi ble imponert over hans evne til å finne lønnsomme løsninger og få med seg folka på veien. Han har også hatt flere tillitsvalgtroller i Lørenskog Hockey, ved siden av fulltidsjobb. Det viser en enorm arbeidskapasitet som vil komme godt med i denne rollen, sier Svenn Ivar Fure, konsernsjef i Felleskjøpet Agri. 

Ser frem til å jobbe for bondens lønnsomhet 

Uttakleiv har jobbet som administrerende direktør i Redgo siden 2020, og har vært ansatt i selskapet siden 2015. Han har også det siste året fungert som driftsdirektør i det nordiske nettverket med både egeneide og franchiseeide stasjoner, Nordic Network. Før det har han hatt sentrale roller i selskaper som Fjordland, Shell, Statoil og Peppes Pizza. Han ser nå frem til å kle seg i grønt og gult. 

– Felleskjøpet er en arbeidsplass og bedrift som jeg ser veldig opp til. Det å få jobbe med noe så viktig som norsk matproduksjon er noe jeg virkelig ser frem til. Det blir mange spennende utfordringer i årene fremover for å sikre lønnsom drift for eierne av Felleskjøpet, bonden, og jeg tror det ligger mange gode muligheter i optimalisering, digitalisering og bærekraftig utvikling, sier Uttakleiv. 

Han vil tiltre rollen fra 1. november og Frode Dahl fortsetter i stillingen frem til da. Når Uttakleiv er på plass vil Dahl gå over i en rolle som strategisk rådgiver i Felleskjøpet.   

– Frode er en formidabel kapasitet, og har gjort en svært god jobb med utviklingen av maskindivisjonen vår. Jeg er glad for at han er med videre i selskapet, og kan bidra med sin strategiske innsikt og forståelse, sier Fure. 

Skal sikre fortsatt vekst i maskinmarkedet 

Søket etter en ny toppleder har vært gjennomført av rekrutteringsbyrået Boyden ISCO og det har vært mange, gode kandidater i prosessen. Både fra egne rekker og eksternt. Maskin med for- og ettermarked på traktor, tresker og redskaper, samt park og anlegg, er en svært viktig del av Felleskjøpet. Divisjonen omsatte i 2023 for 3 milliarder kroner. I 2023 ble Felleskjøpet markedsleder på traktor med John Deere for tredje år på rad, med en markedsandel på 25 prosent. 

– Vi er svært glade for denne rekrutteringen og vi har troa på at Tommy har det som skal til for å fortsette den gode jobben for å sikre vår posisjon i maskinmarkedet. Ingenting kommer gratis og vi vet at Tommy, sammen med resten av divisjonen og Felleskjøpet, kommer til å brette opp ermene for å sikre fortsatt vekst i markedsandeler, sier Svenn Ivar Fure.