08.04.2020 | Karstein Brøndbo

Mimiro er et teknologiselskap som utvikler løsninger for en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon i norsk landbruk, etablert av TINE og Felleskjøpet Agri i 2018.

Ny strategisk partner

– Å utvide eierskapet er bra for Mimiro. Gjensidige er en god strategisk partner i landbruket, en stor bruker og leverandør av data. De er gode på analyser og risikovurderinger, og Gjensidige vil styrke Mimiros kommersielle utvikling, sier Trond Fidje.

Verdifull utvikling

- Norsk landbruk og virksomheter tilknyttet næringen har store mengder data som er unike i verdensmålestokk. Norske melkebønder har i utvikling av Eana-løsningene bidratt med ønsker om en enklere administrasjon av sin drift og bedre kontroll med økonomien. Bøndene har også bidratt med testing og tilbakemeldinger, som til sammen er grunnlag for Mimiros løsninger. Med lanseringen av Eana Skifte tar også Mimiro et godt steg mot å inkludere en god løsning for gras og andre planteproduksjoner i Eana-familien, sier Fidje.

Et marked i modning og vekst

- Felleskjøpet Agri får kritikk for å satse på flere hester. Hva sier du til det?

- For Felleskjøpet er det viktigst at bonden lykkes. Verden trenger mer mat, og norsk landbruk trenger forsterket konkurransekraft. Vi vil bidra til at bonden får best mulig hjelp gjennom gode digitale løsninger. Markedet for beslutningsstøttesystemer er i modning og vekst, og det er gunstig for bonden at det er konkurranse om å utvikle gode tjenester. De beste vinner etter hvert. Vi har mange gode leverandører som leverer viktige data hele veien fra traktor til melkerobot. For Felleskjøpet er det viktig at det utvikles tjenester som snakker sammen. Slik kan bonden velge det som passer best ut fra eget behov. Vi investerer i Mimiro som en løsning hvor bonden kan samle og utnytte mest mulig av sine produksjonsdata, parallelt med at vi satser videre på utvikling av tjenester i Min Gård og vårt eierskap i DataVäxt, for å sikre den norske bonden tilgang på de beste digitale løsninger til sin produksjon, avslutter Trond Fidje.

Fakta om Mimiro:

  • Mimiro er et norsk, uavhengig teknologiselskap etablert av Tine og Felleskjøpet Agri i 2018.
  • I 2019 vant Mimiro Landbrukets Innovasjonspris.
  • Bygget på samvirketanken, og eies av bonden selv.
  • Selskapet gjennomfører nå en emisjon på 60 millioner kroner, hvor Gjensidige går inn med 25 millioner kroner, TINE og Felleskjøpet Agri bidrar med henholdsvis 21 og 14 millioner
  • Etter kapitalinnhentingen, som priser selskapet til ca 440 millioner, vil Tine eie 57 prosent, Felleskjøpet Agri ca 37 prosent og Gjensidige 5,7 prosent.
  • I løpet av 2020 lanseres nye apper til norske bønder, med enklere registrering og innsikt til å kontinuerlig forbedre produksjonen.