12.06.2023 | Felleskjøpet

Felleskjøpet har fremforhandlet ny avtale med Yara som gjelder fra 12. juni. For Fullgjødsel er det stor prisnedgang, men nedgangen varierer mellom produkter.

Nedgangen er størst for nitrogenrike NPK-typer med en prisnedgang i størrelsesorden 3.000 kr/tonn Reduksjonen er mindre på klorfattig NPK-gjødsel.

Fra mai til juni i 2022 var det også en svært stor prisreduksjon, den gang i størrelsesordenen 2.500 kr/tonn. I år er endringen enda større.

– Ved oppstart av nytt gjødselår har vi ikke sett prisnedganger som dette tidligere, men så skal det også sies at de siste par årene har vært ekstraordinære hva gjelder både prisøkninger og elementer som påvirker prisene, sier forretningsområdesjef Ragnar Dæhli i Felleskjøpet Agri.

I to og et halvt år har mineralgjødsel vært gjenstand for en rekke prisøkninger. Først som følge av stor etterspørsel fordi matvareprisene steg. Senere som følge av høye energipriser. Deretter førte krigen i Ukraina til store endringer i tilgang på energi. Sanksjonering av russiskeide selskaper reduserte i tillegg tilgangen på gjødselråvarer og gjødsel.

Tilgang og etterspørsel, energiprisene og valuta er viktige faktorer som påvirker prisene. Felleskjøpets forretningsområdesjef sier at de nevnte faktorene er mindre forutsigbare enn tidligere, og at krigen i Ukraina er en vesentlig årsak til det. Han er likevel tydelig på følgende:

– Historisk har en strategi med tidligkjøp gitt god avkastning. Selv om markedet er mindre forutsigbart enn tidligere, så vil en slik strategi stå seg over år. Unntaksår vil komme, men det endrer ikke på hva som er det normale. Vi har bredest sortiment i starten. Bestill gjødsel nå på Min Gård, ta kontakt med en av våre salgskonsulenter, butikker eller samarbeidende lag om du har spørsmål, sier Ragnar Dæhli.