12.04.2018 | Felleskjøpet

Årsmøte i Felleskjøpet Agri velger hvert år medlemmer til konsernets styre og øvrige tillitsvalgte. I år var styremedlemmene Harald Lein, Sveinung Halbjørhus og Eli Blakstad på valg. Alle ble gjenvalgt. I tillegg ble Elisabeth Holand valgt etter Bjørnar Schei som ønsket å gå ut av styret. Lein ble gjenvalgt som nestleder.

Landbruket må ta sin rettmessige plass

Skuterud, som har ledet Felleskjøpets styre gjennom store investeringer og sterke resultater de senere årene, mener landbruket nå fortjener mer oppmerksomhet.
– Norsk landbruk skal og må få mer oppmerksomhet, både blant folk flest og hos politikere. Gjennom bedre samarbeid i næringen kan vi skaffe oss større handlingsrom for norsk mat, og få forbrukerne til å preferere våre produkter. Kampen står i butikkene hver eneste dag og da må vi jobbe sammen for å oppnå økt markedstilgang og større politisk handlingsrom, sier Skuterud. 

Hun påpeker også ansvaret landbruket selv har for å gjøre seg relevant for forbrukerne i større grad.
– Diskusjonen må vris mer over fra Jon Georg Dale til Kari og Ola Nordmann. Landbruket må være frampå og kommunisere at den norske maten er kortreist og bærekraftig, og produsert med god dyrevelferd og lite medisinbruk. Dette er blant våre største konkurransefortrinn og på det grunnlaget må forbrukerne velge norsk mat, for vi vil aldri kunne konkurrere på pris, sier Skuterud.

Øvrige valg

Jon Ansten Johansen fra Ski ble gjenvalgt som varamedlem. Linn Irene Bye fra Ørje og Anne E. R. Huitfeldt fra Klæbu er valgt som nye varamedlemmer. Som leder i valgkomiteen ble Oddvar Tynes fra Stranda valgt.

Nytt styre etter årsmøte i Felleskjøpet Agri 2018:

STYRET:

 

 

Styreleder

Anne Jødahl Skuterud

Gjerdrum

Nestleder

Harald Lein

Levanger

 

 

 

Styremedlem

Arne Elias Østerås

Stange

Styremedlem

Sveinung Halbjørhus

Hemsedal

Styremedlem

Elisabeth Holand

Vestvågøy

Styremedlem

Harald A. Lein

Levanger

Styremedlem

Wenche Ytterli

Rauma

Styremedlem

Eli Blakstad

Sør-Fron

Styremedlem

Karl-Oskar Fosshaug

Bardu

 

 

 

1. vara

Jon Ansten Johansen

Kråkstad

2. vara

Anne E. R. Huitfeldt

Klæbu

3. vara

Linn Irene Bye

Ørje


For mer informasjon, kontakt:

Gro Tvedt Anderssen, direktør kommunikasjon og marked – 977 27 217