15.03.2023 | Sigbjørn Vedeld

Vi har tidligere tilbudt våre kunder sikkerhetssjekk av kompaktlastere fra Avant.

– Vi ser at det fortsatt er mange kunder som ikke har tatt en sikkerhetssjekk. Dette er spesielt viktig på eldre modeller fra før 2018. Sikkerhetssjekken går blant annet ut på en kontroll av ledningsnettet i maskinen, noe som innebærer å sjekke innfestning og plassering av ledninger, gjennomføring og isolasjon på kabler. Sikkerhetssjekken inkluderer også en rekke andre kontrollpunkter, samt entuelle oppgraderinger, sier teknisk sjef Helge Malum i Felleskjøpet Agri.

Han understreker viktigheten av jevnlig vedlikehold på maskiner som ofte opererer i et krevende miljø med for eksempel støv, strø og rester av grovfôr.

Brannsikkerhet

Felleskjøpet har solgt over 5000 kompaktlastere fra Avant siden de populære og praktiske maskinene kom på markedet i Norge.

Det har oppstått tilfeller hvor maskinen har begynt å brenne.

– Sett opp mot det totale antallet maskiner i Norge, er det snakk om svært sjeldne tilfeller. Noen få tilfeller er likevel for mange. Vi ønsker et enda sterkere fokus på brannsikkerhet i landbruket. En sikkerhetssjekk av eldre kompaktlastere er noe vi anbefaler sterkt å få utført. Ta kontakt med din lokale Felleskjøpet-avdeling, oppfordrer Helge Malum. 

Felleskjøpet har utarbeidet konkrete grep for sikrere bruk av kompaktlaster:

  • Skru alltid av hovedstrømbryteren når du parkerer for å sikre maskinen ved en eventuell kortslutning.
  • Følg inspeksjons-, service og vedlikeholdsinstruksjoner.
  • Ta en daglig kontroll av lasteren. Er det behov for smøring, er motorreim og radiator rene, er det oljelekkasjer, ser maskinen ut som den skal?
  • Motorrommet rengjøres med høytrykkspyler i henhold til brukermanual.
  • Kontroller batteri, og rengjør batteri og batteripoler.
  • Sjekk innfestninger av ledninger, gjennomføringer og isolasjonen på kabler, og at de ikke ligger over skarpe kanter etc.
  • Bruk ikke motorvarmer mer enn 30 minutter av gangen.
  • Ikke benytt maskinen dersom støv eller gass kan skape brannfare.
  • Unngå drivstoffsøl under påfylling.