18.09.2020 | Felleskjøpet

Tirsdag morgen startet tømmingen av silocella der det oppstod brann fredag 11. september, og dette arbeidet ble ferdig i løpet av onsdag 23. september.

Deretter skal produksjonen og leveringar etter planen starte opp igjen i slutten av uka. 

 

[Status pr 18. september] Det arbeides fortsatt med å kjøle ned varen i Felleskjøpets råvaresilo på Vaksdal. Situasjonen er stabil, men det tar tid å kjøle ned massen.

Det var fredag 11. september det oppstod en ulmebrann i en silo med råvarer i Felleskjøpets anlegg på Vaksdal.

Gjennom helgen stabiliserte situasjonen seg sakte, men sikkert, med nedkjøling og kveling av brannen med flytende nitrogen.

Brannvesenet ønsker å være helt sikre på at brannen er helt slukket, før man åpner siloen for å ta ut innholdet.

Brannvesenet har hele tiden vurdert situasjonen slik at det ikke har vært nødvendig med en evakuering.

Produksjonen av kraftfôr er stoppet ved anlegget i Vaksdal. Felleskjøpet forsyner markedet med kraftfôr fra andre fabrikker, slik at ingen kunder blir berørt.