16.11.2020 | Felleskjøpet

  • Informasjonen vi deler på Workplace er kun for medarbeidere i FelleskjøpetEr det noe på Workplace du ønsker å dele eksternt, må dette avklares med Kommunikasjonsavdelingen og den som er opphavet til innholdet  

  • Respekter og følg opphavsrettigheter og den enkeltes personvern. Få samtykke fra de som er på bildet eller videoen før du legger ut. Dersom det er bilde eller video av en større gruppe der enkeltpersoner ikke er i fokus, kan man publisere uten samtykke fra alle. Dersom du siterer en kollega, sjekk med kollegaen om det er greit.

  • Har vi behov for å dele forretningsinformasjon med andre, så deler vi lenker til informasjonen fra for eksempel PUFF, Teams og Innsia. Vi laster ikke opp dokumenter direkte til Workplace. Felleskjøpet bruker Teams for samhandling i prosjekter, og samhandling rundt dokumenter og oppgaver. Deling av konfidensiell informasjon skal uansett ikke gjøres i Workplace.

  • Når ansettelsesforholdet opphører, stoppes adgangen til Workplace. Din bruker-ID blir anonymisert, men tidligere publisert informasjon beholdes.
     
  • Det er Felleskjøpet som eier innholdet i Workplace og du eier retten til egne bilder. Facebook eier ikke og kan ikke benytte data eller innhold som ligger på Workplace. Du kan selv slette egne bilder eller innlegg du ikke lenger ønsker at skal ligge på Workplace.

  • Vi respekterer enkeltpersoner og grupper og deler ikke innhold som kan oppfattes krenkende eller diskriminerende, basert på kjønn, etnisk bakgrunn, religion, uheldige omstendigheter m.m. 

  • Organisasjonens sine etiske retningslinjer, retningslinjer for informasjonssikkerhet, retningslinjer for behandling av personopplysninger og taushetserklæringer gjelder når du bruker Workplace.