Tonje Marie Storlien
Salgs- og fagkonsulent drøvtygger
Tlf: 72505050
Mobil: 915 68 396
Kontorsted: Drammen
E-post: tonje.marie.storlien@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Akershus og Østfold

Jon Neerland
Fagkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 913 77 318
Kontorsted: Sarpsborg
E-post: jon.neerland@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Akershus og Østfold

Anders Hellgren
Fagkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mob: 920 12 998
E-post: anders.hellgren@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Akershus og Østfold

Bjørn Eivind Engebretsen
Fagkonsulent plantekultur/biogjødsel
Tlf: 72505050
Mob: 992 05 593
E-post: bjorn.eivind.engebretsen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Akershus

Therese Larsen Kirkeby 
Fagkonsulent svin
Tlf: 72505050
Mob: 480 67 479 
E-post: Therese.Larsen.Kirkeby@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Østfold og Akershus

Salgskonsulenter maskin

Per Steen
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 950 69 200 
E-post: per.steen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Asker og Bærum

Joakim Bro
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 907 51 899
E-post: joakim.bro@felleskjopet.no 
Arbeidsområde: Enebakk, Ås, Ski, Oppegård, Nesodden, Vestby og Frogn

Johannes Bye 
Salgskonsulent maskin 
Tlf: 72505050
Mobil: 906 84 742 
E-post: johannes.bye@felleskjopet.no 
Arbeidsområde: Aurskog-Høland syd


Tom Vidar Hoel
Salgskonsulent maskin 
Tlf: 72505050
Mobil: 916 39 453 
E-post: tom.vidar.hoel@felleskjopet.no 
Arbeidsområde: Eidsvoll, Nes og Ullensaker

Sindre Langseth 
Salgskonsulent maskin 
Tlf: 72505050
Mobil: 901 37 985 
E-post: sindre.langseth@felleskjopet.no 
Arbeidsområde: Sørum, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum

Sverre Schjelderup Brynjulvsrud
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 415 14 610
E-post: sverre.brynjulvsrud@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Aurskog-Høland nord, Fet, Rælingen, Skedsmo, Nittedal, Lørenskog og Oslo

Salgskonsulenter I-mek

Stig Rasten Leirvoll
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 907 60 436
Kontorsted: Lena
E-post: stig.leirvoll@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nittedal, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 

Thomas Lundeby
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 971 93 747
Kontorsted: Mysen
E-post: thomas.lundeby@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Fet, Oslo, Enebakk, Frogn, Lørenskog, Nes, Nesodden, Oppegård, Rælingen, Skedsmo, Ski, Sørum, Vestby og Ås

Erik Blakstad Haave
Salgskonsulent småfe
Tlf: 72505050
Mobil: 994 84 343
Kontorsted: Kløfta
E-post: erik.blakstad.haave@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket


Harald Rønning

Salgskonsulent svin/fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 916 50 811
Kontorsted: Hamar
E-post: harald.ronning@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele Oslo og Akershus

Lina Bringsli
Salgskonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 926 08 921
Kontorsted: Larvik
E-post: lina.bringsli@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

Jurgen Høie

Salgskonsulent korn
Tlf: 72505050
Mobil: 900 27 920
Kontorsted: Mysen
E-post: jurgen.hoie@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Follo

Erik Hoel
Salgskonsulent korn
Tlf: 72505050
Mobil: 901 29 061
Kontorsted: Kløfta
E-post: erik.hoel@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Akershus

Buskerud

Fagkonsulenter på kraftfôr og plantekultur

Trygve Bjørge
Fagkonsulent kraftfôr, plantekultur og kornhandel, ressursperson på hest
Tlf: 72505050
Mobil: 958 10 093
Kontorsted: Hønefoss
E-post: trygve.bjorge@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hadeland, Ringerike, Modum, Sigdal Krødsherad og Eiker

Kari Tjentland
Fagkonsulent drøvtygger
Tlf: 72505050
Mobil: 920 24 651
Kontorsted: Larvik
E-post: kari.tjentland@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Telemark, Vestfold og Nedre Buskerud

Eirin Trintrud 
Fagkonsulent kraftfôr
Tlf: 72505050
Mobil: 958 86 629
Kontorsted: Gol
E-post: eirin.trintrud@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hallingdal og Numedal

Åse Marte Langrud Ånestad Permisjon, vikar er Silja Eriksen
Fagkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 992 41 103
Kontorsted: Barkåker
E-post: ase.marte.langrud.anestad@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Vestfold, Telemark og Buskerud

Silja Eriksen
Fagkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 952 30 552
Kontorsted: Lillestrøm
E-post: silja.eriksen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Vestfold, Telemark og Buskerud

Guro Lajord
Fagkonsulent drøv
Tlf: 72505050
Mobil: 950 00 553
Kontorsted: Fagernes
E-post: guro.lajord@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Valdres

Nina Irene Horgen
Fagkonsulent svin
Tlf.: 72505050
Mobil: 995 94 346
Kontorsted: Drammen
E-post: Nina.Horgen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Vestfold, Telemark og Buskerud

Salgskonsulenter maskin

Arne Ragnar Bakken
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 917 36 074
E-post: arne.bakken@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Sigdal, Krødsherad, Modum, Ringerike og Hole

Rune Brorson
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 911 03 544
E-post: rune.brorson@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Gran, Lunner, Ådalen og Jevnaker

Ole Kolbjørn Brenn
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 958 97 546
E-post: ole.brenn@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Gol, Hemsedal, Ål, Hol,Nes, Flå og Eggedal

Per Steen
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 950 69 200
E-post: per.steen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hurum, Røyken, Lier, Asker, Drammen og Nedre Eiker

Tor-Erik Kolbræk
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 950 52 851
E-post: tor-erik.kolbraek@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Kongsberg, Nore/Uvdal, Tinn, Rollag, Flesberg og Øvre Eiker

Salgskonsulenter I-mek

Torgeir Jorde
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 995 35 699
Kontorsted: Gol
E-post: torgeir.jorde@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Ål

Erik Blakstad Haave
Salgskonsulent småfe
Tlf: 72505050
Mobil: 994 84 343
Kontorsted: Kløfta
E-post: erik.blakstad.haave@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

May Helen Gryte

Salgskonsulent svin
Tlf: 72505050
Mobil: 952 43 168
Kontorsted: Larvik
E-post: may.helen.gryte@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Buskerud

Lina Bringsli
Salgskonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 926 08 921
Kontorsted: Larvik
E-post: lina.bringsli@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Buskerud

Alf Kristian Movik
Salgskonsulent korn/fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 954 05 547
Kontorsted: Larvik
E-post: alf-kristian.movik@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Buskerud

Øystein Lian
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 476 69 004
Kontorsted: Larvik
E-post: oystein.lian@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Lier, Hurum, Kongsberg, Røyken, Drammen, Flesberg, Hole, Krødsherad, Modum, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Nedre Eiker og Øvre Eiker

Finnmark

Fagkonsulent på kraftfôr og plantekultur

Aina Ringbu
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 977 43 237
Kontorsted: Alta
E-post: aina.ringbu@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele Finnmark og Kvænangen i Troms

Terje Melgård
Fagkonsulent fjørfe (rugeegg og oppal)
Tlf: 72505050
Mobil: 917 15 304
Kontorsted: Steinkjer 
E-post: terje.melgard@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Guri Kristina Johansen
Fagkonsulent fjørfe (konsumegg)
Tlf: 72505050
Mobil: 971 97 410
Kontorsted: Steinkjer
E-post: guri.kristina.johansen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark 

Salgskonsulenter maskin

Jim-Hugo Arild
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 902 38 319
E-post: jim-hugo.arild@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Sør-Varanger, Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Nesseby, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Tana, Vadsø, Vardø

Salgskonsulenter I-mek

Johan Muotkajervi
Selger storfe, småfe og hest
Tlf: 72505050
Mobil: 99586761
E-post: johan.muotkajervi@delaval.com
Arbeidsområde: Hele fylket 

Torstein Husby
Selger fjørfe og korn
Tlf: 72505050
Mobil: 984 38 624
E-post: torstein.husby@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

Odd Arne Nordahl
Selger svin
Tlf: 72505050
Mobil: 979 84 055
E-post: odd.arne.nordahl@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket 

Hedmark

Fagkonsulenter på kraftfôr og plantekultur

Anita Jansdatter Permisjon til september 2018, vikar er Jostein M Hårstad
Fagkonsulent drøvtygger
Tlf: 72505050
Mobil: 902 92 672
Kontorsted: Hamar
E-post: anita.jansdatter@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Gjøvik kommune og Hedmark sør

Jostein Mikael Hårstad
Vikar Salgs- og fagkonsulent drøv
Tlf: 72505050
Mobil: 90515012
Kontorsted: Hamar
E-post: jostein.mikael.harstad@felleskjopet.no
Arbeidsområde:
Hedmark sør- Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, Elverum, Sør Odal, Nord Odal, Grue, Åsnes, Våler og Åmot
Oppland- Gjøvik kommune

Harald Olstad

Fagkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 958 16 833
Kontorsted: Hamar
E-post:harald.olstad@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hedmark

Oskar Hjermstad 
Fagkonsulent korn og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 913 97 255
Kontorsted: Stange
E-post: oskar.hjermstad@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hedmark

Bjørnar Vasaasen 
Fagkonsulent korn og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 959 26 252
Kontorsted: Hamar
E-post: bjornar.vasaasen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hedmark

Bergsvein Odden
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 913 73 449
Kontorsted: Tynset
E-post: bergsvein.odden@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Oppdal, Sunndal, Tynset, Tolga, Os, Folldal og Alvdal

Maren Kveen Løken
Salgs- og fagkonsulent drøvtygger
Tlf: 72505050
Mobil: 940 36 023
Kontorsted: Tynset
E-post: maren.kveen.loken@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Lesja, Dovre, Stor- Elvdal, Rendalen, Oppdal, Sunndal, Tynset, Tolga, Os, Folldal og Alvdal

Terje Heggelund
Fagkonsulent svin
Tlf: 72505050
Mobil: 414 31 556
Kontorsted: Hamar
E-post: terje.heggelund@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hedmark

Salgskonsulenter maskin

Sindre Langseth
Salgskonsulent maskin
Avd. Kløfta
Tlf: 72505050
Mobil: 901 37 985
E-post: sindre.langseth@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nord-Odal og Sør-Odal

Kim Mangerud
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 911 48 649
E-post: kim.mangerud@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Løten, Hamar, Ringsaker og Stange

Ingar Oddsæter
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 900 66 817
E-post: ingar.oddsaeter@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Løten, Hamar, Stange og Ringsaker

Halvor Svalastog
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 913 57 701
E-post: halvor.svalastog@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal

Rolf Cato Bjørvik
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 915 83 178
E-post: rolf.cato.bjorvik@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger og Eidskog.

Torkild Brenden
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 908 83 186
E-post: torkild.brenden@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Elverum, Åmot og Trysil

Salgskonsulenter I-mek

Thomas Frankmo Tveråen
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 913 51 539
E-post: thomas.frankmo.tveraen@felleskjopet.no
Kontorsted: Tynset
Arbeidsområde: Alvdal, Elverum, Folldal, Os, Rendalen, Storelvdal, Tolga, Trysil og Tynset

Leif Erik Haugli

Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 975 86 701
Kontorsted: Hamar
E-post: leif.erik.haugli@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Elverum, Grue, Hamar, Løten, Nord-Odal, Ringsaker, Stange, Våler, Åmot og Åsnes

Erik Blakstad Haave
Salgskonsulent småfe
Tlf: 72505050
Mobil: 994 84 343
Kontorsted: Kløfta
E-post: erik.blakstad.haave@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

Lina Bringsli
Salgskonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 926 08 921
Kontorsted: Larvik
E-post: lina.bringsli@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hedmark

Harald Rønning

Salgskonsulent svin/fjør
Tlf: 72505050
Mobil: 916 50 811
Kontorsted: Hamar
E-post: harald.ronning@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hedmark
 
Thomas Lundeby
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 971 93 747
Kontorsted: Mysen
E-post: thomas.lundeby@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Eidsskog, Kongsvinger og Sør-Odal

Erik Hoel
Salgskonsulent korn
Tlf: 72505050
Mobil: 901 29 061
Kontorsted: Kløfta
E-post: erik.hoel@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hedmark

Hordaland

Fagkonsulenter på kraftfôr og plantekultur

Brynjulf Måkestad
Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 917 15 314
Kontorsted: Bergen
E-post: brynjulf.makestad@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Bergen, Fitjar, Jondal,Tysnes, Kvinnherad, Kvam, Fusa, Samnanger, Os, Sund, Fjell, Askøy, Meland, Øygarden og Osterøy.

Eilev O. Rønnekleiv
Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 952 85 086
Kontorsted: Skei
E-post: eilev.ronnekleiv@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Gloppen. Heile Vestlandet på fjørfe.

Jenny Wright Johnsen
Fagkonsulent drøv og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 900 68 187
Kontorsted: Voss
E-post: jenny.johnsen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Voss, Ulvik, Granvin.

Helge Gullbrå
Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 481 25 764
Kontorsted: Vaksdal
E-post: helge.gullbra@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Vaksdal, Modal, Radøy, Lindås, Fedje, Masfjorden, Gulen og Høyanger.

Harald Inge Dalsbø
Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 900 22 941
Kontorsted: Volda
E-post: harald.inge.dalsbo@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Svin og fjørfe i hele fylket

Britt Lilly Hylland  Permisjon til april 2018, vikar er Jenny Wright Johnsen
Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 993 14 756
Kontorsted: Sogndal
E-post: britt.lilly.hylland@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Aurland, Lærdal, Sogndal, Leikanger og Luster

Salgskonsulenter maskin

Inge Ygre
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 952 85 087
E-post: inge.ygre@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Aurland, Granvin, Ulvik, Vik og Voss

Geir Vegard Brenne
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 476 47 877
E-post: geir.vegard.brenne@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Askøy, Austheim, Bergen, Fedje, Fjell, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Osterøy, Radøy, Solund, Sund, Øygarden, Austevoll, Fusa, Kvam, Kvinnherad nord, Modalen, Os, Samnanger, Tysnes og Vaksdal

Jan Otto Pletten
Salgskonsulent maskin og Park og anlegg. Inneselger
Tlf: 72505050
Mobil: 900 39 671
E-post: jan.otto.pletten@felleskjopet.no
Kontorsted: Bergen
Arbeidsområde: Hordaland

Salgskonsulenter I-mek

Birger Morten Veland
Selger storfe, småfe og hest
Tlf: 72505050
Mobil: 974 61 271
E-post: birger.morten.veland@felleskjopet.no
Område: Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Fusa, Granvin, Kvam, Kvinnherad, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, Tysnes, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden

Roger Solheim
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 958 90 331
E-post: roger.solheim@felleskjopet.no
Område: Masfjorden

Ivar Soltveit
Salgskonsulent småfe
Tlf: 72505050
Mobil: 941 63 234
E-post: ivar.soltveit@felleskjopet.no
Område: Hele fylket

Lina Bringsli
Salgskonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 926 08 921
Kontorsted: Larvik
E-post: lina.bringsli@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hordaland

Harald Rønning
Salgskonsulent svin/fjør
Tlf: 72505050
Mobil: 916 50 811
Kontorsted Hamar
E-post: harald.ronning@felleskjopet.no
Område: Hele fylket

Vidar Haugland
Salgskonsulent geit
Tlf: 72505050
Mobil: 416 41 501
E-post: vidar.haugland@felleskjopet.no
Område: Hele fylket

Møre og Romsdal

Fagkonsulenter på kraftfôr og plantekultur

Eilev O. Rønnekleiv
Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 952 85 086
Kontorsted: Florø 
E-post: eilev.ronnekleiv@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Gloppen. Heile vestlandet på fjørfe

Bastian Weiberg-Aurdal
Fagkonsulent drøv og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 952 01 391
Kontorsted: Ålesund
E-post: bastian.weiberg-aurdal@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Ålesund, Vestnes og Rauma.

Harald Inge Dalsbø
Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur
Tlf: 72505050 
Mobil: 900 22 941
Kontorsted: Volda
E-post: harald.inge.dalsbo@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Svin og fjørfe i hele fylket

Åshild Tiller
Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 452 27 840
Kontorsted: Molde
E-post: ashild.tiller@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Molde, Eide, Frøna, Aukra, Midsund, Sandøy, Nesset, Tingvoll, Gjemnes og Kristiansund.

Jon Rune Mork
Fagkonsulent drøv og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 907 33 667
Kontorsted: Stryn
E-post: jon.rune.mork@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Stranda, Norddal, Vanylven, Ørsta og Volda.

Anne Line Dørum Permisjon, vikar er Silja Eriksen
Spesialkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 934 92 479
Kontorsted: Surnadal
E-post: anne.line.dorum@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Fjørfe på Nordmøre og konsumegg i Sør-Trøndelag.

Silja Eriksen
Fagkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 952 30 552
Kontorsted: Lillestrøm
E-post: silja.eriksen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Fjørfe på Nordmøre og konsumegg i Sør-Trøndelag.

Ingunn Løvsletten
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur
Tlf.: 72505050
Mobil: 922 46 402
Kontorsted: Oppdal
E-post: ingunn.lovsletten@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Oppdal, Sunndal og Rennebu

Jon Skrondal
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 975 98 285
Kontorsted: Surnadal
E-post: jon.skrondal@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Halsa, Aure, Smøla, Rindal, Surnadal, Meldal, Hemne og Orkdal.

Tomas Amdahl
Fagkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 476 83 008
Kontorsted: Trondheim
E-post: tomas.amdahl@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Sør-Trøndelag, Rindal, Surnadal, Stjørdal og Meråker

Salgskonsulenter maskin

Tore Gjelsten
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 952 46 004
E-post: tore.gjelsten@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Giske, Haram, Hareid, Norddal, Skodje, Stordal, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vestnes, Ørskog og Ålesund

Øystein Espelund
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 915 99 231
E-post: oystein.espelund@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Herøy, Hornindal, Sande, Selje, Stranda, Vanylven, Volda, Vågsøy og Ørsta

Lars Stokke
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 926 85 399
E-post: lars.stokke2@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Orkdal, Meldal, Rinndal og Snillfjord

Tommy Bøe
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 918 21 300
E-post: tommy.boe@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Aure, Halsa og Smøla

Hans Olav Ugelstad
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 915 10 543
E-post: hans.olav.ugelstad@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Sandøy, Midsund, Aukra, Fræna, Rauma, Eide, Molde og Nesset

Salgskonsulenter I-mek

Lars-Markus Svensson
Selger storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 951 56 516
E-post: lars-markus.svensson@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Giske, Haram, Nesset, Rauma, Sandøy, Skodje, Sula, Vestnes, Ørskog, Ålesund, Midsund, Gjemnes, Sunndal og Molde.
 
Harald Rønning
Salgskonsulent svin/fjør
Tlf: 72505050
Mobil: 916 50 811
Kontorsted: Hamar
E-post: harald.ronning@felleskjopet.no                                                                                   
Arbeidsområde: Giske, Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sande, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund

Ivar Soltveit
Salgskonsulent småfe
Tlf: 72505050
Mobil: 941 63 234
E-post: ivar.soltveit@felleskjopet.no
Område: Hele fylket

Odd Arne Nordahl
Salgskonsulent svin
Tlf: 72505050
Mobil: 979 84 055
E-post: odd.arne.nordahl@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Aukra, Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Molde, Smøla, Sunndal, Tingvoll, Rindal og Surnadal

Vidar Haugland
Salgskonsulent storfe og geit
Tlf: 72505050
Mobil: 416 41 501
E-post: vidar.haugland@felleskjopet.no
Ansvarsområde geit: Hele fylket
Ansvarsområde storfe: Hareid, Herøy, Norddal, Stordal, Stranda, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørsta

Eivind Solstad
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 920 90 623
E-post: eivind.solstad@felleskjopet.no
Ansvarsområde: Aukra, Aure, Averøy, Eide, Fræna, Halsa, Kristiansund, Smøla og Tingvoll

Ole Jon Gjøås
Selger storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 906 64 271
E-post: ole.jon.gjoas@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Rindal, Surnadal
 
Torstein Husby
Selger fjørfe og korn
Tlf: 72505050
Mobil: 984 38 624
E-post: torstein.husby@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Rindal, Surnadal

Lina Bringsli
Salgskonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 926 08 921
Kontorsted: Larvik
E-post: lina.bringsli@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Sunnmøre

Tor Egil Nicolaisen
Selger småfe og hest
Tlf: 72505050
Mobil: 901 72 003
E-post: tor.egil.nicolaisen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Rindal, Surnadal

Thorkil Stjern
Salskonsulent Kjøttfe
Tlf: 72505050
Mobil: 936 64 129
E-post: thorkil.stjern@felleskjopet.no
Arbeidsområde Rindal, Surnadal

Ivar Soltveit
Salgskonsulent småfe
Tlf: 72505050
Mobil: 914 63 234
E-post: ivar.soltveit@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele Fylket

Nordland

Fagkonsulenter på kraftfôr og plantekultur

Heidi Alise Aakvik
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 917 37 477
Kontorsted: Brønnøysund
E-post: heidi.alise.aakvik@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Vega, Vevelstad, Brønnøysund, Sømna og Mindland

Eivind Arthur Vågø
Fagkonsulent svin
Tlf: 72505050
Mobil: 920 55 949
Kontorsted: Steinkjer
E-post: eivind.vago@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nordland og Nord-Trøndelag

Herbjørn Knutsen
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 412 42920
Kontorsted: Mo i Rana 
E-post: herbjorn.knutsen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Dønna, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Nesna og Lurøy

Frida Finsås Wika
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur 
Tlf: 72505050
Mobil: 950 71 926
Kontorsted: Bodø
E-post: frida.finsas.wika@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Rødøy, Meløy, Bodø, Saltdal, Salten, Fauske, Sørfold, Hammarøy, Steigen, Tysfjord, Beiarn, Vestvågøy og Flakstad

Kurt Johansen
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 958 24 021
Kontorsted: Harstad
E-post: kurt.johansen@felleskjopet.no
Arbeidsområder:
Nordland: Vågan, Lødingen, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø i Vesterålen, Ballangen, Narvik, Evenes, Tjeldsund og Andøy.
Sør-Troms: Kvæfjord, Harstad, Ibestad, Skånland, Gratangen og Lavangen

Tone Aune Sandnes
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur 
Tlf: 72505050
Mobil: 992 39 080
Kontorsted:Rørvik
E-post: tone.aune@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nærøy, Vikna, Leka og Bindal

Terje Melgård
Fagkonsulent fjørfe (rugeegg og oppal)
Tlf: 72505050
Mobil: 917 15 304
Kontorsted: Steinkjer 
E-post: terje.melgard@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Guri Kristina Johansen
Fagkonsulent fjørfe (konsumegg)
Tlf: 72505050
Mobil: 971 97 410
Kontorsted: Steinkjer
E-post: guri.kristina.johansen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Salgskonsulenter maskin

Asbjørn Stein
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 992 44 765
E-post: asbjorn.stein@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Brønnøysund, Sømna, Vega, Vevelstad, Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn

Frank Nyrud
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 951 99 245
E-post: frank.nyrud@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Utskarpen, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold, Tysfjord, Værøy og Røst

Bjørn Ulvang
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 902 63 786
E-post: bjorn.ulvang@felleskjopet.no
Kontorsted: Sandnessjøen, onsdag i avdeling Mo i Rana
Arbeidsområde: Alstahaug, Dønna, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna og Rana

Jøran Dahl-Johansen
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 476 45 138
E-post: joran.dahl-johansen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Moskenes, Hadsel, Sortland, Øksnes, Lødingen, Bø i Nordland, Evenes, Narvik, Ballangen og Andøy

Salgskonsulenter I-mek

Kjetil Aslaksen
Selger storfe, småfe og hest
Tlf: 72505050
Mobil: 909 76 831
E-post: kjetil.aslaksen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Bodø, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Skjerstad, Sørfold, Leirfjord, Vefsn, Alstadhaug, Dønna, Herøy, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy

Ronny Otto Sørensen
Selger storfe, småfe og hest
Tlf: 72505050
Mobil: 400 48 219
E-post: ronny.otto.sorensen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Ballangen, Evenes, Narvik, Øksnes, Sortland, Andøy, Lødingen, Bø, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Flakstad, Vestvågøy, Vågan

Trygve Harald Nøstvik
Selger storfe, småfe og hest
Tlf: 72505050
Mobil: 913 75 239
E-post: trygve.nostvik@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, Vega, Grane, Hattfjelldal

Torstein Husby
Selger fjørfe og korn
Tlf: 72505050
Mobil: 984 38 624
E-post: torstein.husby@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket 

Odd Arne Nordahl
Selger svin
Tlf: 72505050
Mobil: 979 84 055
E-post: odd.arne.nordahl@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

Nord-Trøndelag

Fagkonsulenter på kraftfôr og plantekultur

Jørgen Formo
Fagkonsulent svin
Tlf: 72505050
Mobil: 909 63 362
Kontorsted: Steinkjer 
E-post: jorgen.formo@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nord-Trøndelag

Eivind Arthur Vågø
Fagkonsulent svin
Tlf: 72505050
Mobil: 920 55 949
Kontorsted: Steinkjer
E-post: eivind.vago@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nord-Trøndelag og Helgeland

Terje Melgård
Fagkonsulent fjørfe (rugeegg og oppal)
Tlf: 72505050
Mobil: 917 15 304
Kontorsted: Steinkjer 
E-post: terje.melgard@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Mona Lisa Hyllmark
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 988 42178
Kontorsted: Steinkjer
E-post: mona.lisa.hyllmark@felleskjopet.no
Arbeidsområde:
Drøvtygger: Levanger,Verran, Frosta og Verdal
Plantekultur: Levanger, Verran og Frosta

Jenny Lovise Olstad
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur (vikar)
Tlf: 72505050
Mobil: 932 05 797
Kontorsted: Steinkjer
E-post: jenny.lovise.olstad@felleskjopet.no
Arbeidsområde:
Drøvtygger: Levanger,Verran, Frosta og Verdal
Plantekultur: Levanger, Verran og Frosta

Tone Aune Sandnes
Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 992 39 080
Kontorsted: Rørvik
E-post: tone.aune@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nærøy, Vikna, Leka og Bindal

Linda N. Antonsen
Fagkonsulent drøvtygger
Tlf: 72505050
Mobil: 906 35 677
Kontorsted: Steinkjer
E-post: linda.antonsen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Steinkjer og Inderøy

Ivar Bjerkan
Fagkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 992 77 007
Kontorsted: Steinkjer
E-post: ivar.bjerkan@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nord-Trøndelag

Marita Holte
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 979 77 548
Kontorsted: Steinkjer
E-post: marita.holte@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Drøvtygger: Snåsa, Inderøy og 7718 Ogndal. Plantekultur: Snåsa, Steinkjer, Inderøy og Verdal

Guri Kristina Johansen
Fagkonsulent fjørfe (konsumegg)
Tlf: 72505050
Mobil: 971 97 410
Kontorsted: Steinkjer
E-post: guri.kristina.johansen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Kine Berntsen Letnes
Fagkonsulent svin
Tlf: 72505050
Mobil: 950 68 067
Kontorsted: Steinkjer
E-post: kine.berntsen.letnes@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nord-Trøndelag

Sverre Homstad
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 913 76 663
Kontorsted: Namsos
E-post: sverre.homstad@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Osen i Sør-Trøndelag, Bessaker i Roan kommune, Namdalseid, Namsos, Flatanger, Overhalla, Fosnes, Grong, Høylandet, Namsskogan, Lierne og Røyrvik.

Salgskonsulenter maskin

Ole Jan Moslet
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 917 47 662
E-post: ole.jan.moslet@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Meråker, Stjørdal, Selbu, Tydal og Malvik.

Lars Petter Husby
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 900 87 969
E-post: lars.petter.husby@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Frosta og Levanger

Marius Østerås
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 992 44 095
E-post: marius.osteras@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Verdal og Røra mot Straumen

Odd Harald Grongstad
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 951 43 128
E-post: odd.harald.grongstad@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Steinkjer, Snåsa, Verran, Namdalseid til Osenkorsen og Inderøy (unntatt Røra mot Straumen)

Petter Aasum
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 980 94 980
E-post: petter.aasum@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Steinkjer, Snåsa, Verran, Namdalseid til Osenkorsen og Inderøy (untatt Røra mot Straumen)

Per Arne Flasnes
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 992 94 979
E-post: per.arne.flasnes@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Namsos, Overhalla, Flatanger, Fosnes, Osen, Høylandet, Nærøy, Vikna, Bindal, Leka, Namskogan, Røyrvik, Lierne, Grong og Namsdalseid til Osenkorsen

Aslak Weglo
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 934 44 004
E-post: aslak.weglo@felleskjopet.no
Arbeidsområde:  Namsos, Overhalla, Flatanger, Fosnes, Osen, Høylandet, Nærøy, Vikna, Bindal, Leka, Namskogan, Røyrvik, Lierne, Grong og Namsdalseid til Osenkorsen

 

Salgskonsulenter I-mek

Sten Ketil Kjelås
Selger storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 908 36 381
E-post: sten.kjelas@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Steinkjer, Verran, Snåsa, Inderøy, Mosvik, Verdal, Levanger, Stjørdal, Meråker, Frosta

Trygve Harald Nøstvik
Selger storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 913 75 239
E-post: trygve.nostvik@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nærøy, Vikna, Leka

Knut Jostein Brenne
Selger storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 911 33 849
E-post: knut.jostein.brenne@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Steinkjer, Verran, Snåsa, Inderøy, Mosvik, Verdal, Levanger, Stjørdal, Meråker, Frosta

Vidar Espenes
Selger storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 913 73 360
E-post: vidar.espenes@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Namsos, Namdalseid, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Overhalla, Høylandet, Fosnes, Flatanger

Tor Egil Nicolaisen
Selger småfe og hest
Tlf: 72505050
Mobil: 901 72 003
E-post: tor.egil.nicolaisen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket 

Hans Otto Stjern
Selger storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 907 53 295
E-post: hans.stjern@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Leksvik

Torstein Husby
Selger fjørfe og korn
Tlf: 72505050
Mobil: 984 38 624
E-post: torstein.husby@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket
 
Odd Arne Nordahl
Selger svin
Tlf: 72505050
Mobil: 979 84 055
E-post: odd.arne.nordahl@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

 

Oppland

Fagkonsulenter på kraftfôr og plantekultur

Elisabeth Røragen
Fagkonsulent kraftfôr
Tlf: 72505050
Mobil: 911 72 126
Kontorsted: Otta
E-post: elisabeth.roragen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk

Ivar Steine
Fagkonsulent kraftfôr
Tlf: 72505050
Mobil: 913 53 938
Kontorsted: Lillehammer
E-post: ivar.steine@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Kraftfôr til svin og fjørfe i hele Oppland, minus Jevnaker og Hadeland.

Øystein Slåen
Fagkonsulent drøvtygger
Tlf: 72505050
Mobil: 959 01 536
Kontorsted: Vinstra
E-post: oystein.slaen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer

John Ove Hoel
Fagkonsulent plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 482 80 537
Kontorsted: Lena
E-post: john.ove.hoel@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Oppland

Chatrine Johansen
Fagkonsulent drøvtygger
Tlf: 72505050
Mobil: 976 68 364
Kontorsted: Lena
E-post: chatrine.johansen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Toten og Land

Anita Jansdatter Permisjon til september 2018, vikar er Jostein M Hårstad
Fagkonsulent drøvtygger
Tlf: 72505050
Mobil: 902 92 672
Kontorsted: Hamar
E-post: anita.jansdatter@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Gjøvik kommune og Hedmark sør

Jostein Mikael Hårstad
Vikar Salgs- og fagkonsulent drøv
Tlf: 72505050
Mobil: 90515012
Kontorsted: Hamar
E-post: jostein.mikael.harstad@felleskjopet.no
Arbeidsområde:
Hedmark sør- Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, Elverum, Sør Odal, Nord Odal, Grue, Åsnes, Våler og Åmot
Oppland- Gjøvik kommune

Guro Lajord
Fagkonsulent drøv
Tlf: 72505050
Mobil: 950 00 553
Kontorsted: Fagernes
E-post: guro.lajord@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Øvre Numedal, Etnedal, Hallingdal og Valdres

Eirin Trintrud
Fagkonsulent kraftfôr
Tlf: 72505050
Mobil: 958 86 629
Kontorsted: Gol
E-post: eirin.trintrud@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Valdres, Hallingdal og Numedal

 

Salgskonsulenter maskin

Kjetil Steineide
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 917 12 114
E-post: kjetil.steineide@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Heidal, Vågå, Lom, Skjåk, Sel, Dovre og Lesja

Arnt Sønstevold
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 901 64 976
E-post: arnt.sonstevold@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nordre Land, Lillehammer vest, Biri, Snertingdal og Gausdal

Arild Wedum
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 913 84 486
E-post: arild.wedum@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Lillehammer øst, Brøttum, Lismarka, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron

Egil Odenrud
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 917 74 900
E-post: egil.odenrud@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Gjøvik unntatt Biri og Snertingdal

Oddgeir Larsson
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 908 28 900
E-post: oddgeir.larsson@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang i Valdres

Rune Brorson
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 911 03 544
E-post: rune.brorson@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Gran, Lunner, Jevnaker

Salgskonsulenter I-mek

Stig Rasten Leirvoll
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 907 60 436
Kontorsted: Lena
E-post: stig.leirvoll@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Gjøvik, Gran, Jevnaker, Lunner, Vestre Toten og Østre Toten

Claus Vaberg Berg
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 412 35 483
Kontorsted: Otta
E-post: claus.vaberg.berg@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå

Bjørn Steineide
Salgskonsulent storfe (melk/kjøtt)
Tlf: 72505050
Mobil: 905 03 381
Kontorsted: Otta
E-post: bjorn.steineide@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå

Torgeir Jorde
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 995 35 699
Kontorsted: Gol
E-post: torgeir.jorde@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Etnedal, Nord Aurdal, Nordre Land, Søndre Land, Sør Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Østre Slidre

Stig Nordli
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 915 19 038
Kontorsted: Lillehammer
E-post: stig.nordli@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Gausdal, Lillehammer, Nord Fron, Ringebu, Øyer og Sør-Fron 

Erik Blakstad Haave
Salgskonsulent småfe
Tlf: 72505050
Mobil: 994 84 343
Kontorsted: Kløfta
E-post: erik.blakstad.haave@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

Harald Rønning

Salgskonsulent svin/fjør
Tlf: 72505050
Mobil: 916 50 811
Kontorsted: Hamar
E-post: harald.ronning@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

Lina Bringsli
Salgskonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 926 08 921
Kontorsted: Larvik
E-post: lina.bringsli@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Oppland

Erik Hoel
Salgskonsulent korn
Tlf: 72505050
Mobil: 901 29 061
Kontorsted: Kløfta
E-post: erik.hoel@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Oppland - Hadeland

Alf Kristian Movik
Salgskonsulent korn/fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 954 05 547
Kontorsted: Larvik
E-post: alf-kristian.movik@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Oppland

Sogn og Fjordane

Fagkonsulenter på kraftfôr og plantekultur

Grim Erik Gillestad
Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 906 34 501
Kontorsted: Førde
E-post: grim.gillestad@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Gaular, Høyanger nordside, Førde, Naustdal, Flora og Jølster.

Jenny Wright Johnsen 
Fagkonsulent drøv og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 900 68 187
Kontorsted: Voss
E-post: jenny.johnsen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Vik i Sogn, Balestrand, Sogndal, Lærdal, Aurland og Luster.

Eilev O. Rønnekleiv
Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 952 85 086
Kontorsted: Florø
E-post: eilev.ronnekleiv@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Gloppen. Heile Vestlandet på fjørfe.

Harald Inge Dalsbø
Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 900 22 941
Kontorsted: Volda
E-post: harald.inge.dalsbo@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Svin og fjørfe i hele fylket.

Britt Lilly Hylland Permisjon til april 2018, vikar er Jenny Wright Johnsen
Fagkonsulent kraftfôr
Tlf: 72505050
Mobil: 993 14 756
Kontorsted: Sogndal
E-post: britt.lilly.hylland@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Aurland, Lærdal, Sogndal, Leikanger og Luster

Helge Gullbrå
Fagkonsulent drøv og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 481 25 764
Kontorsted: Vaksdal
E-post: helge.gullbra@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Gulen

Jon Rune Mork
Fagkonsulent drøv og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 907 33 667
Kontorsted: Stryn
E-post: jon.rune.mork@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nordfjordeid, Bremanger, Gloppen, Vågsøy, Selje, Horningdal og Stryn.

 

Salgskonsulenter maskin

Arild Klakegg
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 909 60 356
E-post: arild.klakegg@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Askvoll, Fjaler, Førde, Gaular, Hyllestad, Høyanger nord og Jølster

Svein Hjelle
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 909 60 352
E-post: svein.hjelle@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Bremanger, Eid, Flora, Gloppen, Nausdal og Stryn

Tommy Kalhagen
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 941 82 032
E-post: tommy.kalhagen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Balestrand, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal og Årdal

Øystein Espelund
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 915 99 231
E-post: oystein.espelund@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Herøy, Hornindal, Sande, Selje, Stranda, Vanylven, Volda, Vågsøy og Ørsta

Salgskonsulenter I-mek

Asbjørn Fretland
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 971 78 934
E-post: asbjorn.fretland@felleskjopet.no
Område: Balestrand, Jølster (fra Skei og nordover), Gloppen, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Aurland, Årdal og Stryn.

Vidar Haugland
Salgskonsulent storfe og geit
Tlf: 72505050
Mobil: 416 41 501
E-post: vidar.haugland@felleskjopet.no
Arbeidsområde storfe: Eid, Horningdal, Selje, Vågsøy, Panoramavegen (Stryn)
Arbeidsområde geit: Hele fylket

Roger Solheim
Salgskonsulent Storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 958 90 331
E-post: roger.solheim@felleskjopet.no
Område: Bremanger, Flora, Førde, Gaular, Naustdal, Askvoll, Fjaler, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Solund og Jølster (sør for Skei).

Birger Morten Veland
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 974 61 271
E-post: birger.morten.veland@felleskjopet.no
Område: Aurland og Gulen

Ivar Soltveit
Salgskonsulent småfe
Tlf: 72505050
Mobil: 941 63 234
E-post: ivar.soltveit@felleskjopet.no
Område: Hele fylket 

Harald Rønning
Salgskonsulent svin/fjør
Tlf: 72505050
Mobil: 916 50 811
Kontorsted: Hamar
E-post: harald.ronning@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

Lina Bringsli
Salgskonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 926 08 921
Kontorsted: Larvik
E-post: lina.bringsli@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Sogn og fjordane

Sør-Trøndelag

Fagkonsulenter på kraftfôr og plantekultur

Bernt Eggan
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 977 78 263
Kontorsted: Klett
E-post: bernt.eggan@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Melhus, Klæbu, Skaun, Trondheim, Malvik, Selbu, Tydal, Stjørdal og Meråker.

Håkon Ness
Fagkonsulent svin og plantekultur  
Tlf: 72505050
Mobil: 977 78 261
Kontorsted: Brekstad
E-post: hakon.ness@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Snillfjord, Agdenes, Ørland, Bjugn, Hitra og Frøya.

Roar Hermstad
Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 977 78 264
Kontorsted: Rissa
E-post: roar.hermstad@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Rissa, Leksvik, Åfjord, Roan.

Jon Skrondal
Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 975 98 285
Kontorsted: Surnadal
E-post: jon.skrondal@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Halsa, Aure, Smøla, Rindal, Surnadal, Sunndal, Meldal, Hemne og Orkdal.

Ingunn Løvsletten
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur
Tlf. 72505050
Mobil: 922 46 402
Kontorsted: Oppdal
E-post: ingunn.lovsletten@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Oppdal, Sunndal og Rennebu

Randi Anita Loeng
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 918 09 685
Kontorsted: Klett
E-post: randi.anita.loeng@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Midtre Gauldal, Holtålen og Røros

Anne Line Dørum Permisjon, vikar er Silja Eriksen
Spesialkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 934 92 479
Kontorsted: Surnadal
E-post: anne.line.dorum@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Fjørfe på Nordmøre og konsumegg i Sør-Trøndelag.

Silja Eriksen
Fagkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 952 30 552
Kontorsted: Lillestrøm
E-post: silja.eriksen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Fjørfe på Nordmøre og konsumegg i Sør-Trøndelag.

Tomas Amdahl
Fagkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 476 83 008
Kontorsted: Trondheim
E-post: tomas.amdahl@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Sør-Trøndelag, Rindal, Surnadal, Stjørdal og Meråker

Sverre Homstad 
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 913 76 663 
Kontorsted: Namsos 
E-post: sverre.homstad@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Osen i Sør-Trøndelag, Namdalseid, Namsos, Flatanger, Overhalla, Fosnes, Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik.

Salgskonsulenter maskin

Geir Salberg
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 957 90 834
E-post: geir.salberg@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Rinndal og Snillfjord

Dag Gøran Kopreitgrind
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 974 87 501
E-post: Dag.Goran.Kopreitgrind@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Bjugn, Rissa, Roan, Ørland, Åfjord og Leksvik

Egil Morken
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 950 34 042
E-post: egil.morken@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Holtålen, Mitre Gauldal, Oppdal, Røros og Rennebu

Ole Jan Moslet
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 917 47 662
E-post: ole.jan.moslet@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Selbu, Tydal, Malvik, Meråker og Stjørdal

Lars Stokke
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 926 85 399
E-post: lars.stokke2@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Trondheim, Klæbu, Melhus og Skaun

Salgskonsulenter I-mek

Hans Otto Stjern
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 907 53 295
E-post: hans.stjern@felleskjopet.no
Områder: Ørland, Bjugn, Åfjord, Rissa, Roan og Osen

Ole Jon Gjøås
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 906 64 271
E-post: ole.jon.gjoas@felleskjopet.no
Områder: Frøya, Hitra, Hemne, Snillfjord, Orkdal, Meldal,
Agdenes og Skaun

Tormod N. Vagnild
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 911 63 187
E-post: tormod.vagnild@felleskjopet.no
Områder: Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Melhus og
Klæbu, Trondheim, Malvik

Thomas Frankmo Tveråen
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 913 51 539
Kontorsted: Tynset
E-post: thomas.frankmo.tveraen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Røros, Holtålen

Tor Egil Nicolaisen
Salgskonsulent småfe og hest
Tlf: 72505050
Mobil: 901 72 003
E-post: tor.egil.nicolaisen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket 

Torstein Husby
Salgskonsulent fjørfe og korn
Tlf: 72505050
Mobil: 984 38 624
E-post: torstein.husby@felleskjopet.no
Hele fylket som område
 
Odd Arne Nordahl
Salgskonsulent svin
Tlf: 72505050
Mobil: 979 84 055
E-post: odd.arne.nordahl@felleskjopet.no
Hele fylket som område

Thorkil Stjern
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 93664129
E-post: thorkil.stjern@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Melhus, Klæbu, Trondheim, Malvik

Sten Ketil Kjelås
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 908 36 381
E-post: sten.kjelas@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Selbu og Tydal

Knut Jostein Brenne
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 911 33 849
E-post: knut.jostein.brenne@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Selbu og Tydal

Telemark

Fagkonsulenter på kraftfôr og plantekultur

Åse Marte Langrud Ånestad  Permisjon, vikar er Silja Eriksen
Fagkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 992 41 103
Kontorsted: Barkåker
E-post: ase.marte.langrud.anestad@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Vestfold, Telemark og Buskerud

Silja Eriksen
Fagkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 952 30 552
Kontorsted: Lillestrøm
E-post: silja.eriksen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Vestfold, Telemark og Buskerud

Kari Tjentland
Fagkonsulent drøvtygger
Tlf: 72505050
Mobil: 920 24 651
Kontorsted: Larvik
E-post: kari.tjentland@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Telemark, Vestfold og Nedre Buskerud

Nina Irene Horgen
Fagkonsulent svin
Tlf: 72505050
Mobil: 995 94 346
Kontorsted: Drammen
E-post: Nina.Horgen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Vestfold, Telemark og Buskerud

Eirin Trintrud
Fagkonsulent geit i Telemark 
Tlf: 72505050
Mobil: 958 86 629
Kontorsted: Gol
E-post: eirin.trintrud@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Valdres, Hallingdal og Numedal

Salgskonsulenter maskin

Jørgen Verpe
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 913 71 527
E-post: jorgen.verpe@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Skien, Porsgrunn, Siljan, Notodden, Bamle, Kragerø, Drangedal, Nome, Sauherad, Hjartdal, Vinje, Tokke, Tinn, Fyresdal, Nissedal, Kviteseid, Seljord og Bø

Salgskonsulenter I-mek

Øystein Lian
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 476 69 004
Kontorsted: Larvik
E-post: oystein.lian@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

Erik Blakstad Haave
Salgskonsulent småfe
Tlf: 72505050
Mobil: 994 84 343
Kontorsted: Kløfta
E-post: erik.blakstad.haave@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

May Helen Gryte

Salgskonsulent svin
Tlf: 72505050
Mobil: 952 43 168
Kontorsted: Larvik
E-post: may.helen.gryte@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

Lina Bringsli
Salgskonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 926 08 921
Kontorsted: Larvik
E-post: lina.bringsli@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Telemark

Alf Kristian Movik
Salgskonsulent korn/fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 954 05 547
Kontorsted: Larvik
E-post: alf-kristian.movik@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Telemark

Troms

Fagkonsulenter på kraftfôr og plantekultur

Kurt Johansen
Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 958 24 021
Kontorsted: Harstad
E-post: kurt.johansen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nordland: Vågan, Lødingen, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø i Vesterålen, Ballangen, Narvik, Evenes, Tjeldsund og Andøy.
Sør-Troms: Kvæfjord, Harstad, Ibestad, Skånland, Gratangen og Lavangen.

Kamilla Hansen Hauan
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur 
Tlf: 72505050
Mobil: 909 64 504
Kontorsted: Storsteinnes 
E-post: kamilla.hansen.hauan@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Lenvik, Lyngen, Målselv, Salangen, Stofjord, Sørreisa, Torsken, Tranøy, Tromsø, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa.

Aina Ringbu
Fagkonsulent drøvtygger og plantekultur
Tlf: 72505050
Mobil: 977 43 237
Kontorsted: Alta
E-post: aina.ringbu@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele Finnmark og Kvænangen i Troms.

Terje Melgård
Fagkonsulent fjørfe (rugeegg og oppal)
Tlf: 72505050
Mobil: 917 15 304
Kontorsted: Steinkjer 
E-post: terje.melgard@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Guri Kristina Johansen
Fagkonsulent fjørfe (konsumegg)
Tlf: 72505050
Mobil: 971 97 410
Kontorsted: Steinkjer
E-post: guri.kristina.johansen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Salgskonsulenter maskin

Frank Vidar Brandser
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 993 51 911
E-post: frank.vidar.brandser@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Torsken, Berg, Tranøy, Lenvik, Dyrøy, Målselv, Lavangen, Salangen, Bardu, Gratangen, Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Kåfjord

Jøran Dahl-Johansen
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 476 45 138
E-post: joran.johansen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Ibestad, Kvæfjord, Skånland og Harstad

Jim-Hugo Arild
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 902 38 319
E-post: jim-hugo.arild@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Nordreisa, Kvænangen og Skjervøy

Salgskonsulenter I-mek

Torfinn Bang
Salgskonsulent storfe, småfe og hest
Tlf: 72505050
Mobil: 481 05 328
E-post: torfinn.bang@felleskjopet.no
Område: Tranøy, Salangen, Tromsø, Bardu, Målselv, Dyrøy, Lenvik, Balsfjord, Ibestad, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa, Berg, Sørreisa, Torsken og Svalbard

Ronny Otto Sørensen
Salgskonsulent storfe, småfe og hest
Tlf: 72505050
Mobil: 400 48 219
E-post: ronny.otto.sorensen@felleskjopet.no
Område: Tjeldsund, Kvæfjord, Hadsel, Gratangen, Harstad, Skånland, Lavangen, Bjarkøy

Torstein Husby
Salgskonsulent fjørfe og korn
Tlf: 72505050
Mobil: 984 38 624
E-post: torstein.husby@felleskjopet.no
Hele fylket som område

Odd Arne Nordahl
Selger svin
Tlf: 72505050
Mobil: 979 84 055
E-post: odd.arne.nordahl@felleskjopet.no
Hele fylket som område

Vestfold

Fagkonsulenter på kraftfôr og plantekultur

Åse Marte Langrud Ånestad Permisjon, vikar er Silja Eriksen
Fagkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 992 41 103
Kontorsted: Barkåker
E-post: ase.marte.langrud.anestad@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Vestfold, Telemark og Buskerud

Silja Eriksen
Fagkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 952 30 552
Kontorsted: Lillestrøm
E-post: silja.eriksen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Vestfold, Telemark og Buskerud

Nina Irene Horgen
Fagkonsulent svin
Tlf: 72505050
Mobil: 995 94 346
Kontorsted: Drammen
E-post: Nina.Horgen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Vestfold, Telemark og Buskerud

Kari Tjentland
Fagkonsulent drøvtygger
Tlf: 72505050
Mobil: 920 24 651
Kontorsted: Larvik
E-post: kari.tjentland@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Telemark, Vestfold og Nedre Buskerud

Salgskonsulenter maskin

Øivind Hynne
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 908 75 375
E-post: oivind.hynne@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Andebu, Larvik, Lardal og Sandefjord

Per Aas
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 90019151
E-post: per.aas@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Holmestrand, Hof, Horten, Re, Tønsberg, Stokke, Tjøme og Nøtterøy

Per Steen
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 95069200
E-post: per.steen@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Svelvik og Sande i Vestfold

Salgskonsulenter I-mek

Øystein Lian
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 47669004
Kontorsted: Larvik
E-post: oystein.lian@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

Erik Blakstad Haave
Salgskonsulent småfe
Tlf: 72505050
Mobil: 994 84 343
Kontorsted: Kløfta
E-post: erik.blakstad.haave@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

May Helen Gryte

Salgskonsulent svin
Tlf: 72505050
Mobil: 952 43 168
Kontorsted: Larvik
E-post: may.helen.gryte@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

Lina Bringsli
Salgskonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 926 08 921
Kontorsted: Larvik
E-post: lina.bringsli@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

Alf Kristian Movik
Salgskonsulent korn/fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 954 05 547
Kontorsted: Larvik
E-post: alf-kristian.movik@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

Østfold

Fagkonsulenter på kraftfôr og plantekultur

Tonje Marie Storlien
Salgs- og fagkonsulent drøvtygger
Tlf: 72505050
Mobil: 915 68 396
Kontorsted: Drammen
E-post: tonje.marie.storlien@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Østfold og Akershus

Therese Larsen Kirkeby

Fagkonsulent svin
Tlf: 72505050
Mobil: 480 67 479
Kontorsted: Mysen
E-post: Therese.Larsen.Kirkeby@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Akershus og Østfold

Jon Neerland
Fagkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 913 77 318
Kontorsted: Sarpsborg
E-post: jon.neerland@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Akershus og Østfold

Anders Hellgren
Fagkonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 920 12 998
E-post: anders.hellgren@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Akershus og Østfold

Salgskonsulenter maskin

Joakim Bro
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 907 51 899
E-post: joakim.bro@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Moss, Hobøl og Skiptvet

Kåre Jørgen Slang
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 951 07 019
E-post: kare.slang@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Råde, Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler og Våler i Østfold

Johannes Bye
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 906 84 742
E-post: johannes.bye@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Marker

Erik Voldberg Håkenby
Salgskonsulent maskin
Tlf: 72505050
Mobil: 91605160
E-post: erik.voldberg.hakenby@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Rakkestad, Aremark, Halden og Rygge

Salgskonsulenter I-mek

Thomas Lundeby
Salgskonsulent storfe
Tlf: 72505050
Mobil: 971 93 747
Kontorsted: Mysen
E-post: thomas.lundeby@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Østfold

Erik Blakstad Haave
Salgskonsulent småfe
Tlf: 72505050
Mobil: 994 84 343
Kontorsted: Kløfta
E-post: erik.blakstad.haave@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

Lina Bringsli
Salgskonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 926 08 921
Kontorsted: Larvik
E-post: lina.bringsli@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

May Helen Gryte

Salgskonsulent svin
Tlf: 72505050
Mobil: 952 43 168
Kontorsted: Larvik
E-post: may.helen.gryte@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Hele fylket

Jurgen Høie
Salgskonsulent korn
Tlf: 72505050
Mobil: 900 27 920
Kontorsted: Mysen
E-post: jurgen.hoie@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Østfold

Alf Kristian Movik
Salgskonsulent fjørfe
Tlf: 72505050
Mobil: 954 05 547
Kontorsted: Larvik
E-post: alf-kristian.movik@felleskjopet.no
Arbeidsområde: Østfold