Riktig Champion produkt til syke hester

Champion_gull.pngDiarè 

Diaré kan ha mange ulike årsaker. Feil sammensatt rasjon, allergier/intoleranser, virussykdommer og bakterielle infeksjoner er vanlige årsaker, og dietten må tilpasses årsaken. Det er også viktig å skille mellom akutt diaré, som kommer brått og ofte medfører feber og nedsatt almenntilstand, og kronisk diaré, der problemet varer lenge og hesten i de fleste tilfeller er lite allment påvirket. Hester med akutt diaré bør få tilsyn av veterinær, som også vil gi fôringsråd. Forslagene til fôr i listen under gjelder hester med kronisk diaré, der allmenntilstanden er lite påvirket.

Champions BLÅ serie - diarè

BLÅ serie er tilsatt vitaminer og mineraler

Fôrtype

Beskrivelse

Champion Diamant

Fôret er fiberrikt, og stimulerer til en god sammensetning av gunstige bakterier i tykktarmen. Inneholder 15 % eple, som igjen inneholder pektin. Pektin gir et beskyttende lag på tarmslimhinnen, noe som begrenser virkningen av skadelige toksiner som kan produseres ved feiloppblomstring av ugunstige bakterier i fordøyelsessystemet.

Champions GRØNN serie - diarè

GRØNN serie er ikke tilsatt vitaminer og mineraler

Fôrtype

Beskrivelse

Champion Betfiber

Fôr med høyt fiberinnhold som er skånsomt for fordøyelsessystemet. Fôret stimulerer til en gunstig bakterieflora i hestens tykktarm. Må bløtes før fôring, og binder til seg 5-7 ganger sin egen vekt med vann. Dette er spesielt gunstig til hester som mister mye væske på grunn av diaré.

Champion Spenst

Fristende fiberrik müsliblanding som blant annet inneholder eple som er en kilde til pektin. Pektin gir et beskyttende lag på tarmslimhinnen, noe som begrenser virkningen av skadelige toksiner som kan produseres av enkelte ugunstige bakterier i fordøyelsessystemet. Fôret er tilsatt salt, som hesten taper mye av ved diaré. Champion Spenst kan gjerne blandes i store mengder vann for å friste hesten til å drikke og dermed fylle opp væskelagrene.

Champion Vital

Fettrikt fôr som gjerne kan brukes til hester som taper seg i hold ved langvarig diaré. Et moderat stivelsesinnhold gir gode forhold for etablering av god mikroflora i fordøyelsessystemet.

Champion Linomega

Fettrikt fôr med høyt innhold av Omega-3 fettsyrer. Kan gjerne brukes til hester som taper seg i hold ved langvarig diaré. Et lavt stivelsesinnhold gir gode forhold for etablering av god mikroflora i fordøyelsessystemet.

For mange hester med langvarig diaré kan også en av Champions Grovfôrerstattere være aktuelle. Husk at Champions Grønne serie ikke er tilsatt en balansert mengde vitaminer og mineraler, og det anbefales derfor at hesten i tillegg får anbefalt mengde av et kraftfôr i Champions Blå serie eller Champion Multitilskudd.

Champion BLÅ serie - diarè

Champion_gull.png

Oppfòring etter kolikk

Når hesten viser tegn til kolikk bør den få tilsyn av veterinær, som også vil gi råd om fôring ut fra årsaken til kolikksymptomene. Ved de aller fleste kolikktilfeller bør hesten få lite eller ikke noe fôr så lenge den viser kolikksymptomer. Fôringsanbefalingene i listen under er generelle råd som gjelder i oppfôringstiden etter at hesten har fått klarsignal fra veterinær om at det er trygt å gi hesten fôr igjen. For de fleste hester vil det være gunstig med mange små måltider fremfor få og større måltider, spesielt den første tiden til man kan være trygg på at tarmbevegelsene går som normalt.

Champions BLÅ serie - diarè

BLÅ serie er tilsatt vitaminer og mineraler

Fôrtype

Beskrivelse

Champion Diamant

Fôret er fiberrikt, og stimulerer til en god sammensetning av gunstige bakterier i tykktarmen. Ved behov for mer væsketilførsel kan fôret gjerne bløtes før fôring.

Champions GRØNN serie - diarè

GRØNN serie er ikke tilsatt vitaminer og mineraler

Fôrtype

Beskrivelse

Champion Betfiber

Fôr med høyt fiberinnhold er skånsomt for fordøyelsessystemet og stimulerer til en gunstig bakterieflora i hestens tykktarm. Må bløtes før fôring, og binder til seg 5-7 ganger sin egen vekt med vann. Dette er spesielt gunstig til hester med forstoppelseskolikk. Kan gjerne blandes til en tynn suppe og fôres som noe av det første hesten får tilbud om etter at kolikksmertene har avtatt (etter avtale med veterinær).

Champion Spenst

Fôrets høye fiberinnhold og gode smak gjør det ideelt til å friste hesten til å drikke og dermed få i seg væske og fiber når fordøyelsessystemet skal i gang igjen.

Champion Vital

Fôret har et høyt fettinnhold, og gir dermed god energitilførsel til hester der man må være forsiktig med stort volum fôr etter en kolikk der tarmbevegelsene har vært reduserte.

Champion Linomega

Fôret har et høyt fettinnhold, og gir dermed god energitilførsel til hester der man må være forsiktig med stort volum fôr etter en kolikk der tarmbevegelsene har vært reduserte.

For mange hester som er under oppfôring etter kolikk kan også en av Champions Grovfôrerstattere være aktuelle. Dette gjelder spesielt der det er ønskelig å tilføre hesten mer væske fra fôret, samt der langsomme tarmbevegelser gjør det ekstra viktig at grovfôret har små partikler.

Husk at Champions Grønne serie ikke er tilsatt en balansert mengde vitaminer og mineraler, og det anbefales derfor at hesten i tillegg får anbefalt mengde av et kraftfôr i Champions Blå serie eller Champion Multitilskudd.

Champion BLÅ serie - oppfôring etter kolikk

Champion_gull.png

Forfangenhet  

PPID (Pituitary Pars Intermedia Dysfunksjon) og EMS (Equint Metabolsk Syndrom) er sykdomstilstander med ulik opprinnelse, men begge fører til insulinresistens, og på grunn av dette betydelig øket sannsynlighet for forfangenhet. Sykdommene diagnostiseres av veterinær, og for å unngå å overse andre tilstander som kan gi liknende symptomer hos hesten anbefales det at hesten får riktig diagnose stilt av veterinær før den settes på en rasjon som hjelper hesten til å unngå insulinresistens.

Hester med PPID eller EMS bør fôres med en rasjon lav på stivelse og sukker. For de fleste hester er grovfôret den største kilden til sukker, og det er spesielt viktig at hester med insulinresistens tilbys grovfôr der en analyse viser at fôret har lavt sukkerinnhold (under 100 g/kg TS).

Det finnes også andre årsaker til at en hest blir forfangen, for eksempel alvorlige infeksjoner. Diskuter gjerne hestens diett med din veterinær dersom årsaken er en annen enn PPID eller EMS, som er de vanligste årsakene.

 

Champions BLÅ serie - forfangenhet

BLÅ serie er tilsatt vitaminer og mineraler

Fôrtype

Beskrivelse

Champion Ekstrem

Til hester der sykdommen holdes under kontroll med medisiner, hester som trenes moderat til hardt og hester med mild grad av sykdommen, kan Champion Ekstrem være et godt valg. Et høyt energiinnhold gjør at den totale mengden kraftfôr kan reduseres. Fôret har et moderat stivelsesinnhold (19 %), og et sukkerinnhold på 8%.

Champion Diamant

Fiberrikt müslifôr med spesielt god smakelighet og et høyt fettinnhold. Med kun 4 % stivelse og 8 % sukker gir fôret en lavere insulinrespons enn de fleste andre kraftfôr. Den gode smakeligheten gjør fôret spesielt godt egnet til hester som mister appetitten som en bivirkning til medisiner.

Champions GRØNN serie - forfangenhet

GRØNN serie er ikke tilsatt vitaminer og mineraler

Fôrtype

Beskrivelse

Champion Betfiber

Champion Betfiber er fiberbasert og skånsomt for fordøyelsessystemet. Fôret er stivelsesfritt og inneholder kun 8 % sukker, og er det av Championfôrene med lavest totalt innhold av stivelse og sukker. Må bløtes før fôring.

Champion Spenst

Fiberbasert müslifôr som fôres oppbløtt. Svært lavt stivelsesinnhold (4,5 %) og et sukkerinnhold på bare 5 %, gjør fôret egnet til hester som har risiko for å bli forfangne (insulinresistens). God smakelighet også for hester som mister appetitten som en bivirkning til medisiner.

Champion Vital

Fôret har et høyt fettinnhold kombinert med et moderat stivelsesinnhold (16 %) og lavt sukkerinnhold (6 %). Dette gjør at fôret kan tilby konsentrert energi uten å stimulere insulinproduksjonen unødvendig mye.

Champion Linomega

Fôret har et høyt fettinnhold kombinert med et lavt stivelsesinnhold (9 %), og kun 3 % sukker. Dette gjør at fôret kan tilby konsentrert energi uten å stimulere insulinproduksjonen unødvendig mye. Foret har også høyt innhold av omega-3 fettsyrer, som er vist å øke sensibiliteten for insulin hos hester med insulinresistens.

Champion Soyapellets

Hester som får lite kraftfôr kan ha behov for en god proteinkilde dersom ikke grovfôret har høyt nok proteininnhold til å dekke hestens proteinbehov. Fôret inneholder 5 % stivelse og 1 % sukker.

Husk at Champions Grønne serie ikke er tilsatt en balansert mengde vitaminer og mineraler, og det anbefales derfor at hesten i tillegg får anbefalt mengde av et kraftfôr i Champions Blå serie eller Champion Multitilskudd.

Champions grovfôrerstattere er ofte gode alternativer til kraftfôr for insulinresistente hester som også er overvektige. Du kan lese mer om Champions Grovfôrerstattere her.

Champion BLÅ serie - forfangenhet

Champion GRØNN serie - forfangenhet

Champion_gull.png

Krysslammelse/tying up

Hester som får krysslammelse/tying-up har en medfødt evne til å lagre for mye glykogen (sukker) i musklene. Diagnosen stilles av veterinær etter blodprøve. Hesten bør da fôres på en diett lav på stivelse og sukker, for ikke å stimulere til overlagring i musklene. Like viktig er det å vurdere hvor mye energi hesten bruker og tilpasse rasjonen slik at hesten ikke får tilført mer lettfordøyelige karbohydrater enn den bruker opp i daglig trening. Dermed kan hester som er plaget av krysslammelse/tying up som også trenes hardt tåle en større mengde stivelse og sukker enn hester som trenes lett eller kun går i luftegård. Diskuter med din veterinær hvor mye det er nødvendig å redusere mengden lettfordøyelige karbohydrater til din hest før du velger hvilket Championfôr som blir riktig. 

For de fleste hester er grovfôret den største kilden til sukker, og det er spesielt viktig at hester med krysslammelse/tying up tilbys grovfôr der en analyse viser at fôret har lavt sukkerinnhold (under 100 g/kg TS).

Champions BLÅ serie - krysslammelse/tying up

BLÅ serie er tilsatt vitaminer og mineraler

Fôrtype

Beskrivelse

Champion Ekstrem

Champion Ekstrem har et høyt fettinnhold, moderat stivelsesinnhold (19 %) og 8 % sukker, og kan ofte brukes til hester med lett til moderat grad av krysslammelse, som samtidig trenes hardt. På grunn av sitt høye energiinnhold vil hesten få dekket sitt energibehov ved en lavere mengde fôr enn de fleste andre fôrtyper. Det anbefales å begrense fôrmengdene på dager hesten har fri.

Champion Diamant

Med sitt lave stivelsesinnhold (4 %), moderate sukkerinnhold (8 %) og høye fettinnhold egner fôret seg godt til hester med krysslammelse i lett til moderat trening. Et høyt fiberinnhold stimulerer til gunstig mikroflora i tykktarmen.

Champions GRØNN serie-krysslammelse/tying up

GRØNN serie er ikke tilsatt vitaminer og mineraler

Fôrtype

Beskrivelse

Champion Betfiber

Champion Betfiber er fiberbasert og skånsomt for fordøyelsessystemet. Fôret er stivelsesfritt og inneholder kun 8 % sukker, og er det av Championfôrene med lavest totalt innhold av stivelse og sukker. Også hester som er hardt rammet av krysslammelse tolererer vanligvis Champion Betfiber godt. Må bløtes før fôring.

Champion Linomega

Fôret har et høyt fettinnhold kombinert med et lavt stivelsesinnhold (9 %) og meget lavt sukkerinnhold (3 %). Dette gjør at fôret kan tilby konsentrert energi uten å stimulere overlagring av glykogen i musklene. Foret har også høyt innhold av omega-3 fettsyrer, som virker betennelsesdempende i hestens kropp.

Champion Vital

Fôret har et høyt fettinnhold kombinert med et moderat stivelsesinnhold (16 %) og sukkerinnhold (6 %). Dette gjør at fôret kan tilby konsentrert energi uten å stimulere overlagring av glykogen i musklene unødvendig mye.

Champion Soyaolje

Om ønskelig kan det blandes inn olje i fôret for enda høyere energiinnhold.

For mange hester med krysslammelse kan også en av Champions Grovfôrerstattere være aktuelle. Husk at Champions Grønne serie ikke er tilsatt en balansert mengde vitaminer og mineraler, og det anbefales derfor at hesten i tillegg får anbefalt mengde av et kraftfôr i Champions Blå serie eller Champion Multitilskudd.

Champion BLÅ serie - krysslammelse/tying up

Champion_gull.png

Tannproblemer/dårlig tyggefunksjon

Tann- eller munnhuleproblemer kan medføre at hesten i en kortere eller lengre periode ikke greier å tygge fôret godt nok. Smerter fra tenner eller i munnhulen kan få hesten til å spise mye mindre enn den trenger for å dekke sine behov. Hester med smerter i munnhulen spiser ofte kraftfôret bedre enn grovfôret, og det største problemet vil være å få dekket hestens fiberbehov. Champions grovfôrerstattere kan dekke en stor andel av hestens fiberbehov, og trenger minimalt med tygging når det fôres oppbløtt. På grunn av den korte partikkelstørrelsen i Champions grovfôrerstattere anbefales det at hesten også har tilgang til ordinært grovfôr med fin struktur for å stimulere til gode tarmbevegelser og god passasje gjennom fordøyelsessystemet.

Alle Championfôrene kan bløtes, noe som for de fleste hester med smerter fra tenner eller munnhule vil gjøre det enklere å spise.

Champions BLÅ serie - tannproblemer

BLÅ serie er tilsatt vitaminer og mineraler

Fôrtype

Beskrivelse

Champion Diamant

Fôret har høyt fiberinnhold, og er dermed spesielt gunstig til hester som får i seg lite fiber fra grovfôr. På grunn av den gode smakeligheten vil det også friste hesten til å spise mer.

Champion Gull

Fôret har spesielt høy fordøyelighet, også om det ikke er optimalt tygget. Egner seg derfor godt til hester som har begrenset appetitt.

Champion Ekstrem

På grunn av sitt høye fettinnhold har fôret også høyt energiinnhold, og dekker hestens energibehov ved en lavere mengde enn de fleste andre fôr.

Champions GRØNN serie - tannprobelmer

GRØNN serie er ikke tilsatt vitaminer og mineraler

Fôrtype

Beskrivelse

Champion Betfiber

På grunn av sitt høye fiberinnhold og samtidig høye energiinnhold egner fôret seg spesielt godt til hester med dårlig tyggefunksjon. Fôret må bløtes, og sveller mye. Fibrene i fôret stimulerer til vekst av gunstige bakterier i hestens fordøyelsessystem, og fôret metter også godt. Anbefalt maksimal daglig mengde er 0,4 kg/100 kg kroppsvekt (målt tørt).

Champion Spenst

Smakelig fôr som skal fôres oppbløtt. Fôrets høye fiberinnhold kommer blant annet fra ertefiber og luserne. Fôret er veldig enkelt for hesten å spise, og krever minimalt med tygging. Når hesten har blitt kjent med smaken vil de fleste hester også gjerne spise fôret om det er iblandet medisiner eller mindre smakelige fôr.

Champion Vital

Fôret har et høyt fett- og totalt energiinnhold, og er derfor et godt energitilskudd til hester som spiser lite.

Champion Linomega

Fôret har et høyt fett- og totalt energiinnhold, og er derfor et godt energitilskudd til hester som spiser lite. Foret er en god proteinkilde, og har også høyt innhold av omega-3 fettsyrer, som virker betennelsesdempende i hestens kropp.

Champion Soyaolje

Om ønskelig kan det blandes inn olje i fôret for enda høyere energiinnhold.

Husk at Champions Grønne serie ikke er tilsatt en balansert mengde vitaminer og mineraler, og det anbefales derfor at hesten i tillegg får anbefalt mengde av et kraftfôr i Champions Blå serie eller Champion Multitilskudd.

Champion BLÅ serie - tannprobelmer/dårlig tyggefunksjon

Champion GRØNN serie - tannproblemer/tyggefunksjon

Champion_gull.pngMagesår

Magesår kommer ofte på grunn av en kombinasjon av stressfaktorer og lengre perioder der hestens magesekk er tom. Magesår påvises av veterinær, og det gir best og raskest resultat å starte behandlingen med medikamenter foreskrevet av veterinær sammen med en justering av hestens rasjon. I behandlingstiden bør hesten få begrenset mengde kraftfôr sammen med en økt mengde grovfôr fordelt over så stor del av døgnet som mulig. Det er også viktig å minimere alle typer stress hesten er utsatt for.

Etter avsluttet behandling kan hesten oftest få en økt mengde kraftfôr, men det er viktig å dele fôret (både grovfôr og kraftfôr) på flere måltider slik at man unngår store kraftfôrmåltider og slik at hestens magesekk ikke er tom over lengre tid.

Champions BLÅ serie - magesår

BLÅ serie er tilsatt vitaminer og mineraler

Fôrtype

Beskrivelse

Champion Diamant

På grunn av sitt høye innhold av eple egner Champion Diamant seg spesielt godt til hester med magesår. Pektin fra eple legger seg som en beskyttende hinne på mageslimhinnen, og er med på å beskytte slimhinnen mot syrepåvirkning. En grov struktur stimulerer hesten til å tygge, noe som igjen frigjør basisk spytt.

Champion Komplett

Hester i trening kan etter behandling få en redusert mengde Champion Komplett, gjerne i kombinasjon med Champion Betfiber.

Champion Energi

Hester i trening kan etter behandling få en redusert mengde Champion Komplett, gjerne i kombinasjon med Champion Betfiber.

Champion Ekstrem

På grunn av sitt høye energiinnhold egner Champion Ekstrem seg godt til hester med magesår som står i moderat til hard trening. Hesten får dekket sitt energibehov ved en lavere mengde Champion Ekstrem enn de fleste andre kraftfôr.

Champions GRØNN serie - magesår

GRØNN serie er ikke tilsatt vitaminer og mineraler

Fôrtype

Beskrivelse

Champion Betfiber

Champion Betfiber må bløtes før fôring, og sveller mye. Fôret gir derfor en god metthetsfølelse, og fyller godt opp i magesekken. Det fiberrike innholdet stimulerer til gunstig bakterieflora i hestens fordøyelsessystem.

Champion Spenst

Fôret inneholder eple, og er derfor en god kilde til pektin. Pektin legger seg som en beskyttende hinne på mageslimhinna, og hjelper derfor med å beskytte slimhinna for syrepåvirkning. God smakelighet øker også matlysten hos hester med redusert matlyst.

Champion Vital

Fôret har et høyt fett- og totalt energiinnhold, og er derfor et godt energitilskudd til hester som spiser lite.

Champion Linomega

Fôret har et høyt fett- og totalt energiinnhold, og er derfor et godt energitilskudd til hester som spiser lite. Foret er en god proteinkilde, og har også høyt innhold av omega-3 fettsyrer, som virker betennelsesdempende i hestens kropp.

For mange hester med magesår kan også en av Champions Grovfôrerstattere være aktuelle. For å stimulere til tygging som igjen frigjør basisk spytt kan det være en fordel å blande inn en av Champions Grovfôrerstattere tørt i hestens kraftfôrmåltider.
Husk at Champions Grønne serie ikke er tilsatt en balansert mengde vitaminer og mineraler, og det anbefales derfor at hesten i tillegg får anbefalt mengde av et kraftfôr i Champions Blå serie eller Champion Multitilskudd.

Champion BLÅ serie - magesår

Champion GRØNN serie - magesår

Champion_gull.png

Grovfôrerstattere

Champions tre grovfôrerstattere har flere bruksområder. Dersom kvaliteten eller mengden grovfôr er begrenset, kan grovfôrerstatterne brukes i stedet for deler av hestens grovfôr (inntil halvparten av hestens grovfôrrasjon). Det er også gunstig for mange typer hester med et fibertilskudd sammen med kraftfôret. Luserne er en god proteinkilde, og kan brukes dersom hesten ikke får dekket sitt proteinbehov fra grovfôret eller kraftfôret. For hester med dårlige tyggemuligheter er Champions grovfôrerstattere en god mulighet til å få i hesten fiber med minimal tygging.

 

Champions GRØNN serie - grovfôrerstattere

GRØNN serie er ikke tilsatt vitaminer og mineraler

Fôrtype

Beskrivelse

Champion Graspellets

Finsnittet og pelletert gras av H2-kvalitet. Egner seg godt til hester med dårlig appetitt på grovfôr og til hester som ikke har stort behov for kraftfôr. Kan gjerne blandes i annet kraftfôr for å øke tyggetiden.

Champion Lusernepellets

Finsnittet og pelletert luserne. Et energi- og proteinrikt grovfôr som også kan brukes som proteintilskudd til hester med lite protein i rasjonen

Champion Luserne Omega-3

Løs luserne iblandet soyaolje og pelletert linfrø. Fôret er en grovfôrerstatter med høyt energi- og proteininnhold. Gir også en god kilde til Omega-3 for hesten.

Finsnittet og pelletert gras av H2-kvalitet. Egner seg godt til hester med dårlig appetitt på grovfôr og til hester som ikke har stort behov for kraftfôr. Kan gjerne blandes i annet kraftfôr for å øke tyggetiden.

Champion Grovfôrerstattere

Betalingspartnere