07.06.2023 | Håvard Simonsen

Noen av traktorene skulle allerede vært i sving ute på jordene denne formiddagen, for det er travelt når du har 500 mål(!) med sukkererter. Johansen har imidlertid tatt seg tid til å samle traktorene på tunet på Torbjørnrød gård på Nøtterøy til ære for Samvirke. Etter noen år med et annet merke, har Norges største produsent av sukkererter vendt tilbake til John Deere. I rekka på gården står en 6R250, en 6R185 og tre 6120M. Den første fikk de i fjor, mens de andre er kommet til gards i løpet av våren. Alle med trinnløs Autopowr transmisjon.

– Vi trenger vel egentlig bare et par 120-er og en større modell til jordarbeiding, ler Morten og sønnen Marius, før de forklarer at så enkelt er det ikke når du skal håndtere 500 mål og rundt 200 tonn med sukkererter i løpet av sommeren, og drive entreprenørvirksomhet ved siden av.

– Marius har begynt med leiekjøring, så den store 6R250 er en kombitraktor for anleggsvirksomhet og som trekkdyr til jordarbeiding. 6R185 er reserve for den største traktoren, pluss at den skal gå med ei stor sprøyte. De tre minste bruker vi til alt annet som stauring, radrensing, vanning og flytting av utstyr, forklarer de.

720x446 Johansen_5JD_20230525_3.jpg


TUNET FULLT:
John Deere-traktorer fyller tunet hos familien Johansen på Torbjørnrød gård på Nøterøy.

Ny 6R og prisvinner

– Jeg har egentlig hatt John Deere i alle år, men vi har i en periode kjørt et annet merke. At vi nå har gått tilbake til John Deere handler om flere ting. Vi har generelt fått veldig bra oppfølging av Felleskjøpet på Barkåker, ikke minst på verkstedet. Så kom Henrik Moseby som ny selger og det var naturlig å ta en prat med ham. Han hadde et ess i ermet ved at John Deere kom med sin nye 6R-serie. Da vi begynte å prate og «smake» på det, skjønte vi vel at vi var kommet hjem igjen. Vi angrer ikke på det, sier Morten Johansen.

Da Marius prøvekjørte 6120M, som ble kåret til «Årets flerbrukstraktor» i 2022, likte han den svært godt. Han visste også at dette var en modell for faren, som har vært begeistret for sine tidligere 6420S- og 6125R-modeller.

– Jeg ser 6120M som en moderne 6420, bare enda bedre med blant annet skrå nese og god oversikt og bedre sving, sier Morten.

Han hentet den nye 6R185 samme dag som det var eiermøte på Barkåker. Der traff han konsernsjef Svenn Ivar Fure som ville vite om han var fornøyd.

– Ja da, svarte jeg. Men dette er bare én av de fem vi har kjøpt. Det var jo litt morsomt, ler han.

image2bhlg.png

MANGE SJÅFØRER: Det er mange som bruker traktorene i drifta hos familien Johansen. F.v. Gytis, Morten Fevang Johansen, Albinas, Marius Johansen og Virginijus.

– Egentlig veldig enkelt

Felleskjøpets presisjonsekspert i området, Alexander Sundby, har hjulpet Nøtterøy-bøndene i gang med å utnytte teknologien i de nye traktorene.

– Da vi fikk traktorene, kjørte vi først litt for oss selv. I tillegg var vi på Felleskjøpets optimaliseringskurs før jul og kom hjem mye klokere. Vi fortsatte å leke oss hjemme før Alexander holdt kurs for oss og en annen bonde. Han var også med da vi satte i gang med å så, forteller Marius, som er den ivrigste brukeren av systemene.

Et viktig verktøy har vært muligheten til fjernbetjening av traktorskjermen via JDLink og RDA.

– Alexander kan gå inn på skjermen å se og justere innstillinger. Hvis det er noe jeg lurer på, har jeg fått Alexander til å se over oppsettet. Mye av kommunikasjonen har foregått via appen på telefonen. Vi har fått god opplæring og oppfølging av Felleskjøpet og samarbeidet nært med Alexander. Det er egentlig veldig enkelt. Jeg har lært det ganske bra, sier Marius.

Før sesongen la Marius inn alle skifter i deres MyJohnDeere-konto på PCen og kjørte opp grenser og kjørespor. Skiftene og informasjonen er overført trådløst til traktorene.

– Alt ligger klart. Når vi kommer på jordet, popper informasjonen opp i traktorskjermen. Det er bare å trykke enter, så går det av seg selv. Slik får vi veldig mye av dokumentasjonen med ett tastetrykk, forteller Marius.

Alt Marius har lagt inn er til god hjelp for faren og de andre sjåførene. Når Morten sprøyter, kan han blant annet velge mellom de forskjellige tankblandinger som Marius har lagt inn på forhånd, og dermed er dokumentasjonen på plass.

Via JDLink har de oversikt over hvor alle traktorene befinner ser til enhver tid. Det er nyttig med skifter spredt over et større område og mange sjåfører.

KONTROLL: Marius har til enhver tid oversikt over hvor traktorene befinner seg.

200 tonn sukkererter

I år ble de første sukkerertene sådd 22. april, som er noe seinere enn normalt. Men mye er tatt inn igjen og Johansen anslår at de kom ei uke «etter skjema». De sår fem runder til forskjellige tidspunkter, hver på ca. 100 mål, fram mot St.Hans. Innhøstingen starter i begynnelsen av juli og varer til ut i oktober hvis været tillater det. De leier all jord til sukkerertene, fra Larvik i sør til Åsgårdstrand i nord. Det er de avhengig av også på grunn av vekstskifte. Målet er å la det gå sju år mellom hver runde med sukkererter.

– Vi sikter mot 200 tonn sukkererter, men i virkelighetens verden blir det ofte noe mindre. Når vi gjør opp sesongen, ender vi som regel med et salg på rundt 350 kg/daa, sier Johansen. Sukkererter kan imidlertid være en risikosport. I fjor ble 100 mål ødelagt av ei kraftig haglskur.

Høsting skjer manuelt, og for å ta hånd om alt sammen, har Johansen i år 49 sesongarbeidere fra Øst-Europa og Asia. Sukkerertene pakkes og leveres til Bama. Det er litt av en logistikkabal i sesongen.

– Min erfaring at det er viktig med god kommunikasjon med innkjøper slik at varestrømmen går så smooth som mulig, sier Johansen.

720x480 Johansen_5JD_20230525_20.jpg

TØRR START: I slutten av mai og begynnelsen av juni var det svært tørt og familien Johansen sto på for å vanne sukkerertene.

140 000 staur og 4 mill. meter tråd

De både høst- og vårpløyer, avhengig av jordtype. Alt grubbes før de freser med rotorharv og pakkevals ned til ca. 15 cm.

– Vi ønsker mest mulig luft i jorda, for ertene trenger mye luft for at de nitrogenfikserende bakteriene kan jobbe best mulig. Vår erfaring er at etablering på tung og pakket jord kan se fin ut ved spiring, men at plantene senere dør ut.

Til å binde opp sukkerertene går det med 140 000 staur og fire millioner meter tråd! Stauringen forgår med en egenutviklet maskin på frontlasteren på traktoren. Her er 6120M midt i blinken. Tråden settes på manuelt.

Prøver nye dyrkingsmetoder

Johansen tester ut nye dyrkingsmåter med gras eller annet plantedekke på skiftene, blant annet for å bedre jordstrukturen og hindre erosjon.

– Vi har ikke kommet langt nok og må finne riktig metodikk. Kan vi for eksempel så grasgjenlegg samtidig med sukkerertene om våren og høste graset sammen med erterplantene til fôr etter høsting? Vi er i ferd med å ta bladanalyser av erteråkrene hver 14. dag på alle skifter, slik at vi ser hva de trenger av næringsstoffer. Vi samarbeider også med andre om planteforbedrende tiltak med næringsstoffer og vitaminer for å gjøre plantene best mulig og kanskje slippe plantevern. Men dette er en lang vei å gå, understreker Johansen.

imageel9up.png

MED I DRIFTEN: Tvillingene Maria og Marius er begge med i familiedriften.

Samvirke 5 2023