01.09.2022 | Eva Olssøn

Cathrine og Christian har flere virksomheter på gården. De driver med utleie til foto- og film både ute i åkerne og inne på Høyloftet, og Cathrine selger stubbemøbler fra egen skog som kalles Krosser Årringene.

Det er Cathrines far som har forpaktet jorda de siste årene, men ekteparet hadde nå lyst til å være kornbønder også. De overtok driften av jorda i 2021/22 og noen endringer i driftsformen passet derfor fint.

-Vi bestemte oss for å bruke gjødsla nå i år fordi det passet å gjøre et skifte etter 40 år med samme drift, forteller Cathrine. - Christian kjenner Lars Riiser Evju som er daglig leder for Grønn gjødsel AS og etter å ha snakket med han over flere år har vi blitt inspirert av det han forteller om forbedret jordhelse og mindre avrenning, samtidig som vi kan ha like høye mål til avlinga.

Bedre jordhelse

Felleskjøpet har lenge solgt gjødsel fra gjødselfabrikken i Rakkestad. Og på Agroteknikk i 2021 ble Mineralorganisk N 20-4-8 lansert. Det er denne gjødsla de har brukt på jordene på Krosser. Det er en organisk gjødsel tilsatt en urealkomponent, og de naturlige organiske kildene gjør at jorda blir rikere på humus og får et mer mangfoldig mikroliv som gir mer tilgang på næring til vekstene.

Håvard Pedersen, produktsjef Plantekultur, gødsel og kalk, i Felleskjøpet, følger utviklingen og resultatene på Krosser gård tett. Han forteller at med dagens gjødselpriser har stadig flere blitt interessert i Mineralorganisk NPK 20-4-8. – Den har blitt svært konkurransedyktig. Og gjennom de organiske elementene blir jorda mindre utsatt for tørking, sopp og skadelige parasitter. Flere rapporterer også at halmen fra året før blir raskere brutt med fordi det er mer mikroliv i jorda.

Tar vare på naturen og framtida

Overgangen til hybridgjødsel på Krosser gård er motivert av bærekraft, som ikke går på bekostning av resultater. Som en del av overgangen har de også investert i såmaskin og harv sammen med en nabo.

-Vi får gjødsla ut med en vanlig kombimaskin, og overgjødslinga på høsthveten er det en nabo med GPS-psstyring på traktoren gjør for oss. Med tildelingsfiler og kartprogram gjødsler vi 100 prosent nøyaktig.

Presisjonsteknologi, mindre jordbearbeiding, den nye typen gjødsel og fangvekster mot alle bekker og i bånndraget for å binde jorda, er en langsiktig investering for miljøet, forteller ekteparet på Krosser gård. De er også veldig bevisst dieselforbruk og sprøytemidler.

- Vi gjør dette også fordi vi ønsker at et av barna skal ønske å drive videre. Vi har investert i maskiner og en bærekraftig driftsform for at gården skal bli attraktiv å overta.

Reklamasjoner ivaretatt

På Krosser har gjødsling med Mineralorganisk NPK 20-4-8fra med en Vaderstad Rapid kombimaskin gått uten problemer. Overgjødslinga har også fungert svært bra.

Hans Trygve Lund, fagsjef for gjødsel og kalk i Felleskjøpet, opplyser om at det tidligere har kommet noen reklamasjoner på gjødsla. Pelletsen har vært for lang og den har klumpet seg og satt seg fast i kombimaskina under gjødsling. Dette gjaldt særlig partiet som ble laget i desember og januar. - De få reklamasjonene som kom inn, ble håndtert umiddelbart.

Med ny pelletspresse hos Grønn Gjødsel har diameteren på gjødsla gått ned fra 5,5 til 4 millimeter, og formen er endret fra avlang til kubisk så den ruller bedre. Den nye vil derfor flyte godt gjennom alle typer gjødselspredere og kombimaskiner.