26.05.2022 | Gunnar Bræck Larsen, fagsjef plantekultur og Jon Atle Repstad produktsjef såvarer

Høstraps er det første som skal såes og krever at det allerede er planlagt med en forgrøde som kan høstes tidlig. Høstbygg er en fin forgrøde, men de tidligste vårbyggsortene kan også være aktuelle. Høstraps bør såes første uke i august.

Felleskjøpet kan levere sortene DK Expat, Mercedes og SY Florian. Alle tre har vist høye avlinger og god overvintring i de nordligste aktuelle dyrkningsområdene i Sverige. Det vil si i området opp til E18, som tilsvarer den sørlige delen av Østfold, Akershus og Vestfold etter gammel fylkesinndeling.

Høstraps selges i pakninger med 1,5 millioner spiredyktige frø. En slik pakning holder til 20 til 25 daa. I Sverige anbefaler de enda lavere såmengde og regner en pakning pr. 30 daa. For å finne riktig såmengde divideres pakningsvekt på antall dekar den skal dekke. Pakningsvekt kan variere mellom sorter og ulike frøpartier av samme sort.

Høstbygg følger rapsen

Høstbygg er neste vekst som skal såes, gjerne i perioden fa 15. august til 10. september. Felleskjøpet levere linjesort en Kosmos og hybridsorten Galileoo. Kosmos har noe lavere avlingspotensiale enn Galileoo, men noen praktiske erfaringer kan tyde på at den har litt bedre overvintringsevne.
Såmengden for Kosmos er 15 – 18 kg pr. daa, mens hybridsorten Galileoo selges i enheter slik som høstraps. En storsekk med Galileoo holder til 60 daa ved tidlig såing, men ved såing etter 25. august bør såmengden økes og en storsekk holder til 50 daa. Galileoo er avhengig av god busking på høsten og gir derfor best resultat ved tidlig såing.

Rug, rughvete og høsthvete

Rug, rughvete og høsthvete er det siste høstkornet som såes. Av rug kan Felleskjøpet tilby den velkjente sorten SU Performer og en ny svært lovende sort, KWS Tayo. SU Performer er blandet med 10 % linjerug for å sikre stor pollenproduksjon og redusere faren for angrep av mjøldrøye. KWS Tayo er en PollenPlus-sort som er sterk mot mjøldrøye, og ikke har behov for innblanding av en «pollensort». KWS Tayo er svært høytytende og har vært blant de aller beste i svenske og danske forsøk over flere år. Begge sortene har god overvintringsevne.

På samme måte som hybridsorter av høstbygg og høstraps selges også rug i enheter. En storsekk rekker til 45 daa ved såing i slutten av august. Ved seinere såing økes såmengden. I første halvdel av august vil en storsekk rekke til 38 – 43 daa, mens den i siste halvdel bare rekker til om lag 35 daa.
Belcanto rughvete har god sjukdomsresistens og høyt avlingspotensiale. Sorten har også en annen svært god egenskap, den har god resistens mot groing i akset. God resistens mot groing er et relativt begrep, da rughvete generelt er utsatt for dette.

Høsthveten er sist ut

Til sist kommer høsthveten. Her kan Felleskjøpet tilby matsortene Kuban og Bernstein og fôrhvetesorten Jantarka. I tillegg kan vi tilby Etana, som kan bli en sort i klasse 5 som spesielt velegnet til kjeks- og pizzabaking. Det vil bare være et begrenset volum med Etana, da behovet i mølleindustrien er lite og uavklart.

Kuban er hovedsort og plassert i proteinklasse 4. Sorten er stråstiv med høyt avlingspotensiale og høy hetolitervekt. Møllene ønsker Kuban fordi bakekvaliteten er god og stabil. Bernstein er en annen sort som er ønsket av møllene på grunn av bakekvaliteten. Sorten har høyt avlingspotensiale, men praktiske erfaringer tyder på at den har noe dårligere overvintringsevne enn Kuban. Jantarka er en fôrhvetesort med svært høyt avlingspotensial. Sorten er storkornet og har god overvintringsevne.

Rug, rughvete og høsthvete bør såes fra slutten av august fram til 20. september. Vi har mange eksempler på at seinere såing har gitt fullgodt resultat, men det forutsetter at vekstforholdene er gode utover høsten. Dersom høstkornet såes for tidlig kan det bli mye grønnmasse og økt fare for soppangrep, særlig hvis plantene når sammen fra sårad til sårad. For små planter har mindre opplagsnæring og vil være dårligere rustet til å klare vinteren.